Search

ШАРГОРОДСЬКА Ірина Василівна

E-mail: ishargorodskamd@hotmail.com

Освіта: вища медична, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (1996) за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. За видатні успіхи у навчанні, творче поєднання відмінного навчання з науковою і громадською роботою була занесена до Золотої Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1996).

Кваліфікація: вища категорія зі спеціальності «Офтальмологія», вища категорія зі спеціальності «Дитяча офтальмологія». Загальний стаж роботи 31 рік. Стаж роботи за фахом офтальмологія 22 роки.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук (2003), доктор медичних наук (2016), доцент (2010).

Членство в українських та міжнародних асоціаціях:  член ВГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України» (2003), член  «Товариства офтальмологів України» (2010), член ВГО «Асоціація офтальмологів України, які займаються хірургічною практикою» (2003), член «Київського товариства офтальмологів» (2001), член European Society of Cataract & Refractive Surgeons (2006).

Професійна діяльність: малоінвазивна офтальмохірургія, діагностика і лікування глаукоми, діагностика і лікування аномалій рефракції та кератоконусу, діагностика і лікування запальних захворювань органу зору, розробка та впровадження уніфікованих клінічних протоколів та алгоритмів діагностики, лікування і профілактики офтальмологічних захворювань та диспансерного спостереження хворих.

Наукова діяльність: автор понад 220 наукових праць, з них 51 наукова стаття, 13 закордонних фахових публікацій, 52 тези на вітчизняних з’їздах, симпозіумах, науково-практичних конференціях та 10 закордонних робіт, 4 розділи в Національних підручниках, 6 довідників, 14 навчально-методичних посібників (з них 5 з грифом МОН), 2 довідники, 2 розділи в енциклопедіях, 6 патентів, 13 реєстрів медико-біологічних та науково-технічних нововведень, 3 інформаційні листи, 6 навчально-методичних рекомендацій, 38 навчальних планів та програм зі спеціальності «Офтальмологія» та «Дитяча офтальмологія», 6 державних нормативних документів (3 адаптовані клінічні настанови, 3 Уніфіковані клінічні протоколи надання медичної допомоги), 11 науково-популярних статей із сучасної офтальмології.

Викладацька  діяльність: професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (2017), працює на кафедрі офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика з 1996 року. Педагогічний стаж 19 років.

Додаткова інформація: член спеціалізованої вченої ради К.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2002-2015),  спеціалізованої вченої ради Д.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2017), секретар ЕПК НАМН та МОЗ України «Офтальмологія та тканинна терапія» (2014), член ЕПК НМАПО імені П.Л. Шупика «Офтальмологія» (2013), відповідальний секретар журналу «Архів офтальмології України» (2015), Лауреат Президентської стипендії для молодих вчених (2001), Education Grand від Ліонського міжнародного освітнього центру, Lions International Education Centre, Switzerland (2003), Лауреат премії Національної Академії Наук України для молодих учених (2004), Education Grand від Міжнародної асоціації Глаукомного Товариства, IGS (2005), Education Grand від Європейського Товариства Офтальмологів, SOE (2006), І премія всеукраїнському конкурсу науково-технічних проектів Міської державної адміністрації м. Києва (2006), експерт ДОЗ Київської міської ради за напрямком «Офтальмологія» (2018), експерт МОЗ України за напрямком «Офтальмологія» (2018).