Search

Завідувач кафедри

 

E-mail: eye-bolit@ukr.net

Освіта: вища медична, Вінницький медичний інститут імені  М. І. Пирогова (1981) за спеціальністю «Педіатрія».

Кваліфікація: вища категорія зі спеціальності «Офтальмологія», вища категорія зі спеціальності «Дитяча офтальмологія», вища категорія зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я». Загальний стаж роботи 44 роки. Стаж роботи за фахом офтальмологія 37 років.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук (1993), доктор медичних наук (2004), професор (2006).

Членство в українських та міжнародних асоціаціях:  голова правління ВГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України» (2001), віце-президент  «Товариства офтальмологів України» (2009), член ВГО «Асоціація офтальмологів України, які займаються хірургічною практикою» (2003), член «Київського товариства офтальмологів» (1987), European Strabismology Association (ESA) (2011), член European Society of Cataract & Refractive Surgeons (2006).

Професійна діяльність: діагностика та лікування аномалій рефракції та розладів бінокулярного зору у дітей, малоінвазивна офтальмохірургія, діагностика та лікування запальних захворювань органу зору, онкоофтальмологія, організація офтальмологічної допомоги.

Наукова діяльність: автор понад 550 наукових праць, 5 підручників, 6 довідників, 18 монографій, 24 патентів, 13 посібників, 6 державних нормативних документів (3 адаптовані клінічні настанови, 3 Уніфіковані клінічні протоколи надання медичної допомоги) та 29 навчально-методичних рекомендацій із сучасної офтальмології. Під керівництвом професора Рикова С.О. захищено 2 докторські дисертації та 14 кандидатських дисертацій.

Викладацька  діяльність: Завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (2009), працює на кафедрі офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика з 1994 року. Педагогічний стаж 24 роки.

Додаткова інформація:  Заслужений лікар України (1998), Нагороджений: Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002), Подякою Прем’єр міністра України (2001), Подякою Київського міського голови (2005), лауреат І премії Ханса Рекевеча (2007), нагорода на загальнонаціональному конкурсі «Вища проба» (2007), Почесною грамотою МОЗ України (2010), «Знак Пошани» Київського міського голови (2010), Почесною грамотою Верховної Ради України (2010), Премією Кабінету Міністрів України в галузі інноваційних технологій (2013), Подякою Національної медичної палати України (2015), 8 орденами Української православної церкви.

Професор Риков С.О. – член ради з питань реформування системи охорони здоров’я при Кабінеті Міністрів України (2009), член комітету по присвоєнню  державних премій України в галузі медицини (2008-2016), головний редактор журналу «Архів офтальмології України» (2015), голова спеціалізованої вченої ради Д.26.613.05 за спеціальністю «Офтальмологія» (2016), голова ЕПК НАМН та МОЗ України «Офтальмологія та тканинна терапія» (2014), голова ЕПК НМАПО імені П.Л. Шупика «Офтальмологія» (2013), Головний дитячий офтальмолог МОЗ України (1999-2004); головний позаштатний офтальмолог ГУОЗ та МЗ Київської державної адміністрації (2004-2014), головний позаштатний офтальмолог МОЗ України (2005-2014).

МОГІЛЕВСЬКИЙ Сергій Юрійович

E-mail: sergey.mogilevskyy@gmail.com 

Освіта: вища медична, Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького, з відзнакою (1985).

Кваліфікація: вища категорія зі спеціальності «Офтальмологія», лікар спеціаліст зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я». Загальний стаж роботи 33 роки. Стаж роботи за фахом офтальмологія 33 роки.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук (1992), доктор медичних наук (2007), професор (2010).

Членство в українських та міжнародних асоціаціях:  член Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів (ESCRS) (2003), член Асоціації офтальмологів України, які займаються хірургічною практикою (2004), член Товариства офтальмологів України (2007).

Професійна діяльність: вільно володіє всіма сучасними методиками діагностики та мікрохірургічного лікування очних захворювань, в тому числі ексимерлазерною корекцією аномалій рефракції.

Наукова діяльність: автор 440 наукових праць у провідних фахових виданнях, в тому числі іноземних. Співавтор 1 монографії та 4 підручників з очних хвороб для студентів медичних ВНЗ, 14 патентів та 1 винахід. Керівник 7 захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидати медичних наук.

Викладацька  діяльність: професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, працює на кафедрі офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика з 2014 року. Педагогічний стаж 28 років.

Додаткова інформація:  заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2017), член ЕПК НМАПО імені П.Л. Шупика «Офтальмологія» (2015), заступник головного редактору журналу «Архів офтальмології України» (2016).

ШАРГОРОДСЬКА Ірина Василівна

E-mail: ishargorodskamd@hotmail.com

Освіта: вища медична, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (1996) за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. За видатні успіхи у навчанні, творче поєднання відмінного навчання з науковою і громадською роботою була занесена до Золотої Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1996).

Кваліфікація: вища категорія зі спеціальності «Офтальмологія», вища категорія зі спеціальності «Дитяча офтальмологія». Загальний стаж роботи 31 рік. Стаж роботи за фахом офтальмологія 22 роки.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук (2003), доктор медичних наук (2016), доцент (2010).

Членство в українських та міжнародних асоціаціях:  член ВГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України» (2003), член  «Товариства офтальмологів України» (2010), член ВГО «Асоціація офтальмологів України, які займаються хірургічною практикою» (2003), член «Київського товариства офтальмологів» (2001), член European Society of Cataract & Refractive Surgeons (2006).

Професійна діяльність: малоінвазивна офтальмохірургія, діагностика і лікування глаукоми, діагностика і лікування аномалій рефракції та кератоконусу, діагностика і лікування запальних захворювань органу зору, розробка та впровадження уніфікованих клінічних протоколів та алгоритмів діагностики, лікування і профілактики офтальмологічних захворювань та диспансерного спостереження хворих.

Наукова діяльність: автор понад 220 наукових праць, з них 51 наукова стаття, 13 закордонних фахових публікацій, 52 тези на вітчизняних з’їздах, симпозіумах, науково-практичних конференціях та 10 закордонних робіт, 4 розділи в Національних підручниках, 6 довідників, 14 навчально-методичних посібників (з них 5 з грифом МОН), 2 довідники, 2 розділи в енциклопедіях, 6 патентів, 13 реєстрів медико-біологічних та науково-технічних нововведень, 3 інформаційні листи, 6 навчально-методичних рекомендацій, 38 навчальних планів та програм зі спеціальності «Офтальмологія» та «Дитяча офтальмологія», 6 державних нормативних документів (3 адаптовані клінічні настанови, 3 Уніфіковані клінічні протоколи надання медичної допомоги), 11 науково-популярних статей із сучасної офтальмології.

Викладацька  діяльність: професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (2017), працює на кафедрі офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика з 1996 року. Педагогічний стаж 19 років.

Додаткова інформація: член спеціалізованої вченої ради К.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2002-2015),  спеціалізованої вченої ради Д.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2017), секретар ЕПК НАМН та МОЗ України «Офтальмологія та тканинна терапія» (2014), член ЕПК НМАПО імені П.Л. Шупика «Офтальмологія» (2013), відповідальний секретар журналу «Архів офтальмології України» (2015), Лауреат Президентської стипендії для молодих вчених (2001), Education Grand від Ліонського міжнародного освітнього центру, Lions International Education Centre, Switzerland (2003), Лауреат премії Національної Академії Наук України для молодих учених (2004), Education Grand від Міжнародної асоціації Глаукомного Товариства, IGS (2005), Education Grand від Європейського Товариства Офтальмологів, SOE (2006), І премія всеукраїнському конкурсу науково-технічних проектів Міської державної адміністрації м. Києва (2006), експерт ДОЗ Київської міської ради за напрямком «Офтальмологія» (2018), експерт МОЗ України за напрямком «Офтальмологія» (2018).

ПЕТРЕНКО Оксана Василівна

E-mail: visionpetrenko@gmail.com

Освіта: вища медична, Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа (1993).

Кваліфікація: вища категорія зі спеціальності «Офтальмологія». Загальний стаж роботи 25 років. Стаж роботи за фахом офтальмологія 22 роки.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук (2005), доктор медичних наук (2014), доцент (2016).

Членство в українських та міжнародних асоціаціях:  член  «Товариства офтальмологів України» (2011), член «Київського товариства офтальмологів» (2008), член European Society of Cataract & Refractive Surgeons ESCRS (2013).

Професійна діяльність: лікар-офтальмолог, займається реконструктивною та відновною офтальмопластичною хірургією захворювань переорбітальної області.

Наукова діяльність: автор 173 публікації, з яких 168 наукових та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Викладацька  діяльність: професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (2017), працює на кафедрі офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика з 2015 року. Педагогічний стаж 15 років.

Додаткова інформація: член спеціалізованої вченої ради Д.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2015), член ЕПК НМАПО імені П.Л. Шупика «Офтальмологія» (2017), відповідальний секретар журналу «Архів офтальмології України» (2015).

АКІМЕНКО Олена Володимирівна

E-mail: a.k.yakimov@gmail.com

Освіта: вища медична, Ужгородський державний медичний університет (1973) за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кваліфікація: вища категорія зі спеціальності «Офтальмологія». Загальний стаж роботи 45 років. Стаж роботи за фахом офтальмологія 38 років.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук (1988), доцент (1996).

Членство в українських та міжнародних асоціаціях: член «Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів» (ESCRS) (2011), «Європейської асоціації страбологів» (ESA) (2013), ВГО «Асоціації дитячих офтальмологів України» (2005), ВГО «Асоціації офтальмологів України, які займаються хірургічною практикою» (2006), «Товариства офтальмологів України» (2004).

Професійна діяльність: Офтальмохірург вищої категорії, вільно володіє всіма сучасними методиками діагностики та хірургічного лікування патології рогівки, глаукоми та катаракти з імплантацією штучних кришталиків, в тому числі торичних та мультифокальних, вродженої та набутої дитячої офтальмопатології. В даний час працює на базі Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока».

Наукова діяльність: використання мікропризмової корекції для діагностики і хірургічного лікування косоокості, автор 40 статей, 50 тез,1 методичних рекомендацій, 2 патентів.

Викладацька  діяльність: доцент кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, працює на кафедрі офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика з 1985 року. Педагогічний стаж 33 роки.

Додаткова інформація: член спеціалізованої вченої ради К.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2002-2015).

ЛАВРИК Наталія Семенівна

E-mail: natalya.lavryk@gmail.com  

Освіта: вища медична, Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця з відзнакою (1972) за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кваліфікація: вища категорія зі спеціальності «Офтальмологія». Загальний стаж роботи 52 роки. Стаж роботи за фахом офтальмологія 45 років.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук (1980), доцент (1995).

Членство в українських та міжнародних асоціаціях:  член  «Товариства офтальмологів України» (2008), член «Київського товариства офтальмологів» (1973).

Професійна діяльність: малоінвазивна офтальмохірургія, діагностика і лікування аномалій рефракції, нейроофтальмологія, діагностика і лікування запальних захворювань органу зору.

Наукова діяльність: автор 96 публікації, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Викладацька  діяльність: доцент кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, працює на кафедрі офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика з 1980 року. Педагогічний стаж 38 років.

Додаткова інформація: вчений секретар спеціалізованої вченої ради К.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2002-2015),  вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д.26.613.05 за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія (2002), член ЕПК НМАПО імені П.Л. Шупика «Офтальмологія» (2017).