Search

З 2008 по 2018 роки на кафедрі офтальмології були захищені дисертації:

2018

 

МеллінаВ. Б.

«Ефективність лікування дисбінокулярної амбліопії при співдружній косоокості за допомогою призмових окулярів», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Биць Ю.Ю.

«Генетичні аспекти розвитку катаракти: вплив алельного поліморфізму генів кристаліну та протеасоми», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

2017

 

Шаргородська І. В.

«Роль біомеханічних властивостей фіброзної оболонки ока при аномаліях рефракції та кератоконусі», дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Денисюк Л. І.

«Діагностична значимість поліморфізму Pro72Arg гена ТР53 у розвитку та прогресуванні первинної відкритокутової глаукоми», дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Радченко Ю. О.

«Діагностична значимість апоптозу мононуклеарних клітин крові в прогресуванні первинної відкритокутової глаукоми», дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Сімчук І. В.

«Вдосконалення способу формування опорно-рухової кукси при евісцероенуклеації для покращення косметичних результатів очного протезування», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Єгорова К. С.

«Нейроофтальмологічні аспекти   клінічного перебігу  ідіопатичної   внутрішньочерепної  гіпертензії», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Савіна О. М.

«Ефективність медичної та соціальної реабілітації дитячого населення з інвалідизуючою спадковою очною патологією»,  дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Дєдов А. В.

«Оптимізація екстрасклеральних методів лікування регматогенних відшарувань сітківки», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Ахмад Абед Аль Рахим Абдаллах Акрабави

«Клинико-экспериментальное обоснование коррекции метаболических нарушений при непролиферативной диабетической ретинопатии», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Саржевський А. С.

«Оптимізація хірургічного лікування катаракти, ускладненої сублюксацією кришталика», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Медведчук С. П.

«Ефективність хірургічного лікуванняпервиної відкритокутової глаукомиз супутньою катарактою за допомогою імплантації мікродренуючого пристрою в комбінації з факоемульсифікацією», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

2016

 

Пархоменко О. Г.

«Ефективність застосування лазерних скануючих методів діагностики при комплексному лікуванні діабетичної макулопатії», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

2015

 

Нікітчина Т. С.

«Оптимізація лікування хворих на герпетичні кератити шляхом впливу на протеазно-інгібіторну систему», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Шерстюк А. І.

«Імунохімічні особливості перебігу аденовірусних кон’юнктивітів та їх лікування», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Новіцький М. І.

«Ефективність дозованої ендотрабекулоектомії при відкритокутовій глаукомі», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Конах В. М.

«Особливості офтальмологічної діагностики та лікування ураження органу зору у хворих з пухлинами мосто-мозочкового кута», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

2014

 

Николюк А. М. 

 

«Ранні діагностичні критерії та лікування ендокринної офтальмопатії», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Владіміров Д. В.

 

«Вплив оптичних аберацій на центральний зір», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Барінова А. О.

«Ефективність модифікованого способу хірургічного лікування рецидивуючих дакріоциститів у дітей», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Лекішвілі С. Е.

 

«Оптимізація лікування діабетичної ретинопатії за допомогою комплексу природних антиоксидантів», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Ольхова О. В.

«Синдром Марфана: офтальмологічні критерії діагностики», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Тихончук Н. А.

 

«Діагностика та лікування синдрому «сухого ока» у жінок при гормональній дисфункції», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

2013

 

Литвинчук Л. М. 

 

«Ефективність хірургічного лікування ускладнень міопії високого ступеня», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Гріжимальська К. Ю.

«Етіопатогенетичне обґрунтування профілактики, діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань кон’юнктиви новонароджених», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

Гуесмі Шираз

«Оптимізація методів лікування хворих бактерійними кератитами», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія.

2012

 

Макаренко І. А.

«Обґрунтування діагностичних заходів після двоетапного хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Філіпчук Н. А.

«Порівняльне дослідження вимірювання внутрішньоочного тиску на очах зі зміненою рогівкою», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Якимов А. К.

«Ефективність застосування методу фіксації капсули підвивихнутого кришталика», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

ВласкоО. В.

«Структурні зміни макулярної ділянки після оперативного лікування відшарування сітківки, їх механізми та методи запобігання (клініко-експериментальне дослідження)», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Довжук Т. М.

«Ефективність інтрасклерального методу введення триамцинолону ацетоніду при дифузному діабетичному макулярному набряку (експериментально-клінічне дослідження)», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Саддам Джасер Хуссейн Шехад

«Оптимізація лікування хворих на вторинну неоваскулярну глаукому після тромбозу центральної вени сітківки», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Панченко Ю. О.

«Імунологічні критерії прогнозування післяопераційного астигматизму і методи його профілактики у хворих на первинну відкритокутову глаукому», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

2011

 

Данешманд Есламі Амір Реза

«Ефективність профілактичних методів обробки операційного поля для попередження післяопераційних інфекційних ускладнень в офтальмології», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Косуба С. І.

«Ефективність механічної факоемульсіфікації катаракти (експериментально-клінічне дослідження», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Сірман Я. В.

«Ефективність модифікованого методу ендовітреального введення кристалічних кортикостероїдів та лазерної коагуляції в лікуванні діабетичної ретинопатії», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Шевколенко М. В.

«Діагностика та.планування хірургічного лікування співдружньої езотропії з малими кутами», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Саффара Мохаммеда Желеледіна

«Особливості клінічного перебігу і діагностики ексфоліатівної глаукоми», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Спектор О. В.

«Оптимізація медикаментозної корекції імунологічного гомеостазу у хворих на діабетичну ретинопатію», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Азіз Мухаммед Аль Санбарі

«Корекція ангіогенної ланки у комплексному лікуванні діабетичної ретинопатії», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Кульбаба О. Г.

«Клініко-імунологічні особливості перебігу  герпетичного кератиту і комплексне  лікування хворих з використанням  імуномодуляторів», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Красуцький В. Й.

«Оптимізация субепітеліальної фоторефракційної кератектомії при миопії різного ступеня», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Селіванова О. В.

«Клінико-експериментальне обгрунтування корекції рівня тиолових сполук в тканині кон'юнктиви та слізній рідини при медикаментозному лікуванні кон'юнктивітів», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Перекрестов М. Б.

«Ефективність застосування лікувально-тектонічної кератопластики аутосклеральними клаптями при гнійній виразці рогівки (клініко-експериментальне дослідження)», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Лаврик Н. С.

«Клініко-експериентальне обґрунтування застосування нового синтетичного імплантату в непроникаючій хірургії відкритокутової глаукоми», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

2010

 

Знаменська М. А.

«Клініко-імунологічні особливості поверхневих герпетичних кератитів (діагностика та лікування)», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Чічур Д. А.

«Ефективність модифікованого методу імуносупресивної терапії у хворих на регматогенне відшарування сітківки», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Сами Альсаіді

«Експериментально-клінічне обґрунтування корекціі процесів знешкодження активних форм кисню у кришталику при катарактогенезі», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Халіла Хіжазі Ібрагіма

«Клініко-імунологічні особливості хворих на початкову вікову катаракту», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Жукова І. С.

«Ефективність лазерної дакріоцисториностомії в лікуванні хронічних дакріоциститів», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Пархоменко О. Г.

«Особливості діагностики, перебігу та лікування факоморфічної глаукоми», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Гарькава Н. А.

« Патологічні зміни судин ока в учасників робіт на ЧАЕС», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

2009

 

Костюк Н. О. 

«Малоінвазивні операції «тунельна трабекулопунктура» та «тунельний синусосклероклейзис », дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Хоменко Т. Б.

«Профілактика та корекція рогівкового астигматизму при факотрабекулотомії», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Шпак Г. В. 

«Оптимізація розрахунку оптичної сили інтраокулярної лінзи», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Салати П. М.

 

«Дослідження системи HLA та цитокінів при первинній відкритокутовій глаукомі», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Розумій Н. М.  

«Особливості офтальмологічної діагностики та лікування ураження органа зору у хворих на атопічний дерматит», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

2008

 

Збітнева С. В.

«Оптимізація хірургічного лікування катаракти і глаукоми методом факоемульсифікації у поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Фарук І. С.

«Ашур Імунологічні особливості діагностики і лікування травматичної ерозії рогівки», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Шадріна Н. М.

«Сучасна технологія формування опорно-рухової культі після видалення очного яблука з застосуванням комбінованого імплантата», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.18 – офтальмологія.

Список дисертацій, які виконуються на кафедрі по спеціальності

14.01.18- «Офтальмологія» 

 1. Биховець М.Ю. «Оптимізація діагностики і профілактики діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет ІІ типу».
 2. Венедиктова О.А. «Оптимізація діагностики та профілактики оклюзій судин сітківки після кардіохірургічних операцій з використанням штучного кровообігу».
 3. Гуржій Ю. М. «Ефективність комбінованої операції факоемульсифікації з імплантацією штучного кришталика з задньою мікровітректомією при синдромі мілкої передньої камери».
 4. Даниленко О.С. «Дослідження патогенетичних механізмів зниження функції акомодації у дітей з гіперметропією».
 5. Корнілов Л. В. «Порівняння методів лікування виразкового ураження рогівки».
 6. Ніколайчук Н.С. «Оптимізація тактики лікування хворих на глаукому низького тиску».
 7. Новак Н. В. «Ефективність модифікованого двохетапного методу хірургічного лікування хворих на вторинну неоваскулярну глаукому».
 8. Лисенко М.Г. «Ефективність модифікованого методу лікування кератоконусу».
 9. Сергієнко В. В. «Профілактика і лікування ускладнень силіконових тампонад при хірургічному лікуванні регматогенного та тракційного відшарування сітківки».
 10. Фролова С.С. «Ефективність визначення факторів ризику розвитку вікової дегенерації макули».
 11. Яковець А.І. «Експериментальне обґрунтування нових методів лікування глаукоми».