Search

ПАТЕНТИ за 2008 – 2018 рр.

 1. Риков С.О., Шаргородська І.В., Ніколайчук Н.С., Войтенко Н.В. та співавтори Спосіб ретроградного маркування гангліонарних клітин сітківки при експериментальній глаукомі низького тиску // Патент на корисну модель UA №124560 U; A61F від 10.04.2018 р.

  2.Риков С. О., Шаргородська І. В., Алеєва Н. М., Коробов К. В. Спосіб визначення форії у дітей // Патент на корисну модель UA№113759 U; A61F від 10.02.2017 р.

  3.Тутченко Л. П., Юань Лінь Офтальмохірургічний тренажер // Патент №113037; Заявка № 2016 06686 від 21.06.2016; Бюл. №1 від 10.01.2017, дата опублікування 10.01.2017 р.

  4.Риков С. О., Петренко О. В., Косуба С. І., Чміль А. О. Спосіб формування опорно-рухової культі очного яблука з дотравматичним розміром // Патент на корисну модель UA№104732 U; A61F від 10.02.2016 р.

  5.Риков С. О., Петренко О. В., Косуба С. І., Чміль А. О. Спосіб формування опорно-рухової культі при енуклеоевісцерації // Патент на корисну модель UA№104888 U; A61F від 25.02.2016 р.

  6.Риков С. О., Петренко О. В., Косуба С. І., Чміль А. О. Спосіб формування опорно-рухової культі очного яблука з дотравматичним розміром // Заявка на патент № u201509253 від 25.09.2015 р.

  7.Риков С. О., Петренко О. В., Косуба С. І., Чміль А. О. Спосіб формування опорно-рухової культі при енуклеоевісцерації  // Заявка на патент № u201507860 від 07.08.2015 р.

  8.Сергієнко М. М.,Тутченко Л. П. За заявкою № u 2015 05702 від 09.06.2015 на к.орисну модель «Пристосування для визначення горизонтального меридіана рогівки» отримано висновок про видачу деклараційного патента на корисну модель (вихідний № 16476/ЗУ/15 від 21.09.2015 р.).

  9.Риков С. О., Косуба С. І., Попова У. Р., Косуба І. С. «Спосіб лікування новоутворень кон’юнктиви», патент № 88758 Україна МПК 2014.01. А61F 9/00  / Заявл. 21.11.2013 р., опубл. 25.03.2014 р., бюл. №6.

  10.Риков С. О., Лаврик Н. С., Макаренко І. А. «Спосіб діагностики глаукомної оптичної нейропатії у хворих на первинну відкритокутову глаукому», патент на корисну модель № 86571, зареєстровано 10.01.2014 р.

  11.Сергієнко М. М. «Інтраокулярна лінза». Патент Російської Федерації на корисну модель, 2014 р.

  12.Сергієнко М. М. «Прилад для визначення об’єму акомодації». Патент на корисну модель № 77197, 2014 р.

  13.Сергієнко М. М. «Пристрій для регульованого підвищення внутрішньоочного тиску». Патент на корисну модель № 76790, 2014 р.

  14.Сергієнко М. М. «Швидкодіючий рейтрейсинговий просторово роздільний рефрактометр». Патент № 104397, 2014 р.

  15.Риков С. О., Гончарук Д. В., Туманова О. В. «Спосіб прогнозу функціонального стану ока після закритої та відкритої травми ока у дітей».

  16.Риков С. О., Кондратенко Ю. М., Лаврик Н. С., Макаренко І. А. «Спосіб лікувальної аутосклеропластики рогівки». Патент на корисну модель, 2014р.

  17.Риков С. О., Лаврик Н. С., Макаренко І. А. Спосіб діагностики глаукомної оптичної нейропаті у хворих на первинну відкритокутову глаукому // Патент на корисну модель № 86571 Зареєстровано 10.01. 2014 р.

  18.Риков  С. О., Новак Л. П., Новак Н. В. Спосіб лікування вторинної неоваскулярної глаукоми. Заявка на патент, 2012 р.

  19.Риков  С. О., Лаврик Н. С., Гріжимальська К. О., Андрушкова О. О.  Пристрій для обстеження додаткового апарату ока, кон´юнктиви та переднього відділу ока у новонароджених.  Патент на корисну модель №58935; бюл. №8 від 26.04.2011 р.

  20.Сергієнко М. М. Штучний кришталик зі змінною оптичною силою. Патент на корисну модель, 2011 р.

  21.Петров В. В., Крючин А. А., Риков  С. О., Сергієнко М. М., Антонов Є. Є., Мєлліна В. Б.  Шанойло С. М., Шевколенко М. В.Мікроплазмова лінза комбінованої дії. Деклараційний патент на користну модель  UA  № 46750, МПК А61B 3/08 (2009.01), заявл. 07.05.2009 р., опубл. 11.01.2010 р., офіційний бюл. "Промислова власність". – 2010.- бюл. №1.

  22.Сергієнко М. М.,  Шаргородська І. В.; Патент на винахід 85810 Україна, МПК (2009) A61B 3/00. Пристрій для оцінки ригідності рогової оболонки ока. / Сергієнко М. М.,  Шаргородська І. В.; заявник і патентовласник  Сергієнко М. М., Шаргородська І. В.  – №а2008 07919; заявл. 11.06.2008; опубл. 25.02. 2009, Бюл.№4, C.4.41.

  23.Сергієнко М. М.,  Шаргородська І. В.; Патент на корисну модель 39262 Україна, МПК (2009) A61B 8/10. Спосіб оцінки ригідності рогової оболонки ока / Сергієнко М. М., Шаргородська І. В.; заявник і патентовласник  Сергієнко М. М., Шаргородська І. В. – №а2008 02125; заявл. 19.02.2008; опубл. 25.02.2009, Бюл. №4, C.4.20.

  24.Сергієнко М. М., Шаргородська І. В., Світла І. С.; Патент на корисну модель 19853 Україна, МПК (2006) A61 B 8/10. Спосіб оцінки ригідності тканин ока. / заявник і патентовласник  Сергієнко М. М., Шаргородська І. В., Світла І. С. – № u 2005 01350; заявл. 14.02.2005; опубл. 15.01.2007, Бюл. №1, C.1.20

  25.Сергієнко М. М., Шаргородська  І. В., Світла І. С., Карпинець Б. Б.; Патент на корисну модель 19835 Україна, МПК (2006) A61 B 3/00. Пристрій визначення ригідності капсули ока / заявник і патентовласник Сергієнко М. М., Шаргородська  І. В., Світла І. С., Карпинець Б. Б. – №а2005 02181; заявл. 10.03.2005; опубл.15.01.2007, Бюл.№1, C.1.19

  26.Сергієнко М. М. Інтраокулярна лінза з перемінною оптичною силою. // Патент на винахід № 86709 12.05.2009.

  27.Сергиенко Н. М., Кондратенко Ю. Н., Якимов А. К. Устройство для фиксации капсулярного мешка. // Патент на изобретение РФ №2355367, 2009.

  28.Риков С. О., Сук С. А., Саксонов С. Г., Кузнецова Т. О. Спосіб лікування субретинальної неоваскулярної мембрани при високій ускладненій короткозорості // Патент на корисну модель UA  № 32782, МПК А61F 9/007, A61K 38/33, заявл. 06.02.2008 р., опубл. 26.05.2008 р., офіційний бюл."Промислова власність". – 2008. –  №10.

  29.Риков С. О., Сук С. А., Саксонов С. Г., Кузнецова Т. О. Спосіб лікування дифузного діабетичного макулярного набряку//  Патент на корисну модель UA  № 32781, МПК А61F 9/007, A61K 38/33, заявл. 06.02.2008 р., опубл. 26.05.2008 р., офіційний бюл."Промислова власність". – 2008. – №10.

  30.Пасєчнікова Н. В.,  Риков С. О., Сук С. А.,  Саксонов С. Г., Король А. Р. Спосіб лазерного лікування субретинальної неоваскулярної мембрани при високій ускладненій короткозорості // Патент на корисну модель UA  № 32690, МПК А61F 9/007, A61K 38/33, заявл. 06.02.2008 р., опубл. 26.05.2008 р., офіційний бюл."Промислова власність". – 2008. –  №10.

  31.Риков С. О., Сук С. А.,  Саксонов С. Г.,  Кузнецова Т. О., Король А. Р. Спосіб лазерного лікування субретинальної неоваскулярної мембрани при віковій макулярній дегенерації // Патент на корисну модель UA  № 32783, МПК А61F 9/007, A61K 38/33, заявл. 06.02.2008 р., опубл. 26.05.2008 р., офіційний бюл."Промислова власність". – 2008. –  №10.

  32.Риков С. О., Сук С. А., Саксонов С. Г.,  Зінченко І. М., Науменко В. О. Спосіб визначення локалізації патологічної ділянки сітківки ока // Патент на корисну модель UA  № 32689, МПК А61F 9/007, A61K 38/33, заявл. 16.01.2008 р., опубл. 26.05.2008 р., офіційний бюл."Промислова власність". – 2008. –  №10.

  33.Риков С. О. Спосіб лазерного лікування ретинопатії недоношених // Деклараційний патент на користну модель  UA  № 12772, МПК B65B 69/00, A61F 9/007, заявл. 16.01.2008 р., опубл. 26.05.2008 р., офіційний бюл."Промислова власність". – 2008. –  №10.