Search

Цикл призначений для підготовки лікарів офтальмологічних відділень, кабінетів поліклінік та медико-санітарних частин, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше, ніж 5 років,- для другої категорії. не менше, ніж 7 років, - для першої категорії, не менше, ніж 10 років, - для вищої категорії.

Мета циклу – визначення компетенцій (знань і умінь) з офтальмології, удосконалення теоретичних знань та практичних навичок з діагностики, терапевтичного, лазерного та хірургічного лікування хворих, відповідно до умов кваліфікаційних характеристик лікаря.

Для проведення занять використані клінічні бази кафедри офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика – Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», завдяки чому забезпечена можливість опанування слухачами циклу провідних клінічних та інструментальних методів діагностики. Слухачі циклу мають змогу не тільки ознайомитися з останніми досягненнями сучасності в офтальмології, новими поглядами на патогенез, а й опанувати новітні методи діагностики та принципи лікування захворювань органа зору.

           
 Аппарат ІОЛ-МАSTER для  для розрахунку ІОЛ                         Можливості методики  Ангіо-ОКТ


Навчальні кімнати циклу

Для заключного іспиту використовують комп’ютерну атестаційну тестову програму, що затверджена МОЗ України.

Навчальний комп’ютерний клас

Cлухачі, які успішно склали іспит, отримують посвідчення встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії з офтальмології.