Search

На кафедрі проводяться цикли:

1) спеціалізації з рефлексотерапії тривалістю 3 міс для лікарів будь-якого фаху;

2) передатестаційні цикли (1 міс.) —

 • з неврології для лікарів неврологів;
 • з рефлексотерапії для лікарів рефлексотерапевтів;

3) стажування з рефлексотерапії тривалістю 1 міс. для лікарів рефлексотерапевтів;

4) стажування з неврології тривалістю 1 міс для лікарів неврологів;

5) тематичного удосконалення —

 • Актуальні питання з неврології (1 міс.).
 • Сучасні аспекти лікування інсульту з використанням тромболітичної терапії (2 тиж.).
 • Інфекційно-запальні захворювання та травматичні ураження нервової системи (1,5 міс.).
 • Дегенеративно-демієлінізуючі і екстрапірамідні захворювання нервової системи (2 тиж.).
 • Судинні захворювання головного і спинного мозку (1 міс.).
 • Рефлексотерапія при захворюваннях нервової системи (1 міс.).
 • сучасні аспекти використання методів рефлекостерапії в медичній практиці (1 міс.).
 • Рефлексотерапія при захворюваннях внутрішніх органів (1 міс.).
 • Рефлексотерапія при захворюваннях нервової системи (1 міс.).

На кафедрі проводиться навчання інтернів:

 • за фахом «Неврологія» (1,5 роки);
 • за фахом “Загальна практика - сімейна медицина”, “Терапія” (тривалість згідно навчального плану).

На кафедрі можливе навчання на госпрозрахункових умовах поза затвердженим планом. 

«План проведення циклів» 

Контингент слухачів:

Лікарі – неврологи, лікарі – рефлексотерапевти, лікарі – терапевти, лікарі  загальної практики сімейної медицини, лікарі – реабілітологи, ендокринологи, травматологи, кардіологи та ін.   

Навчально-методична робота

Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // І том. – К.: 2017.- 448с.

Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // ІІ том. – К.: 2017.- 224с.

Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // ІІІ том. – К.: 2017.- 496с.

Захворювання периферичної нервової системи. Підручник / за ред. Свиридової Н.К., І том. – К.: 2016. – 720 с. Н.К. Свиридова, І.Л. Довгий.

Захворювання периферичної нервової системи. Підручник / за ред. Свиридової Н.К., ІІ том. – К.: 2016. – 524 с. Н.К. Свиридова, І.Л. Довгий.

Захворювання периферичної нервової системи. Підручник / за ред. Свиридової Н.К., ІІІ том. – К.: 2016. – 464 с. Н.К. Свиридова, І.Л. Довгий.