Search

На кафедрі проводяться цикли:

1) спеціалізації з рефлексотерапії тривалістю 3 міс для лікарів будь-якого фаху;

2) передатестаційні цикли (1 міс.) —

 • з неврології для лікарів неврологів;
 • з рефлексотерапії для лікарів рефлексотерапевтів;

3) стажування з рефлексотерапії тривалістю 1 міс. для лікарів рефлексотерапевтів;

4) стажування з неврології тривалістю 1 міс для лікарів неврологів;

5) тематичного удосконалення —

 • Актуальні питання з неврології (1 міс.).
 • Сучасні аспекти лікування інсульту з використанням тромболітичної терапії (2 тиж.).
 • Інфекційно-запальні захворювання та травматичні ураження нервової системи (1,5 міс.).
 • Дегенеративно-демієлінізуючі і екстрапірамідні захворювання нервової системи (2 тиж.).
 • Судинні захворювання головного і спинного мозку (1 міс.).
 • Рефлексотерапія при захворюваннях нервової системи (1 міс.).
 • сучасні аспекти використання методів рефлекостерапії в медичній практиці (1 міс.).
 • Рефлексотерапія при захворюваннях внутрішніх органів (1 міс.).
 • Рефлексотерапія при захворюваннях нервової системи (1 міс.).

На кафедрі проводиться навчання інтернів:

 • за фахом «Неврологія» (1,5 роки);
 • за фахом “Загальна практика - сімейна медицина”, “Терапія” (тривалість згідно навчального плану).

На кафедрі можливе навчання на госпрозрахункових умовах поза затвердженим планом. 

«План проведення циклів» 

Контингент слухачів:

Лікарі – неврологи, лікарі – рефлексотерапевти, лікарі – терапевти, лікарі  загальної практики сімейної медицини, лікарі – реабілітологи, ендокринологи, травматологи, кардіологи та ін.   

Навчально-методична робота

Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // І том. – К.: 2017.- 448с.

Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // ІІ том. – К.: 2017.- 224с.

Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // ІІІ том. – К.: 2017.- 496с.

Захворювання периферичної нервової системи. Підручник / за ред. Свиридової Н.К., І том. – К.: 2016. – 720 с. Н.К. Свиридова, І.Л. Довгий.

Захворювання периферичної нервової системи. Підручник / за ред. Свиридової Н.К., ІІ том. – К.: 2016. – 524 с. Н.К. Свиридова, І.Л. Довгий.

Захворювання периферичної нервової системи. Підручник / за ред. Свиридової Н.К., ІІІ том. – К.: 2016. – 464 с. Н.К. Свиридова, І.Л. Довгий.

Неврологія

 1. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: краткое руководство // Триумфов А.В.
 2. Топическая диагностика заболеваний нервной системы // Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А.
 3. Частная неврология // Никифоров А.С., Гусев Е.И.
 4. Болезни нервной системы в 2-х томах // Яхно Н.Н.  
 5. Детская неврология // Бадалян Л.О. 
 6. Нервові хвороби // Посібник. - за ред. проф. Свиридової Н.К.,– К.: Логос,  2015. - 530с.
 7. Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта: особливості діагностики та лікування Методичні рекомендації. – Свиридова Н.К. та ін., К. -2015. – 22 с.
 8. Захворювання периферичної нервової системи // Підручник за ред. д. мед. н., проф., зав. кафедри неврології і рефлексотерапії Н.К. Свиридової, в 2-х томах. – К.: 2015. – 600 с.)

Рефлексотерапія

 1. Мачерет Е.Л. Основы электро- и акупунктуры / Е.Л. Мачерет, А.О. Коркушко. – Киев: Здоров'я, 1993. – 392 с.
 2. Мачерет Е.Л. Рефлексотерапия в комплексном лечении заболеваний нервной системы / Е.Л. Мачерет, И.З. Самосюк, В.П. Лысенюк. – Киев: Здоров'я, 1989. – 229 с.
 3. Мачерет Е.Л. Руководство по рефлексотерапии / Е.Л. Мачерет, И.З. Самосюк. – Киев: Вища школа, 1993. – 302 с.
 4. Гаваа Лувсан. Действие иглоукалывания на функциональное состояние периферического и центрального отделов нервной системы //Актуальные вопросы зоологии и физиологии. — 1980. — Вып. 1. — С. 66—73.
 5. Табеева Д.М. Практическое руководство по иглорефлексотерапии / Д.М. Табеева. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 286 с.
 6. Пишель Я.В. Анатомо-клинический атлас рефлексотерапии / Я.В. Пишель, М.И. Шапиро, И.И. Шапиро; под ред. С.М. Зольникова. – М.: Медицина, 1989. – 144 с.
 7. Мурашко Н. К., Морозова О. Г. // «Рефлексотерапія» /підручник о 2-х томах. – Київ. – 2013. – 1000 с. 
 8. Електронний багатофункціональний інтерактивний посібник з рефлексотерапії AcCorp // Свиридова Н.К., Чуприна Г.М., Малиновський С.Ю.  – 2015.).
 9. Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // І том. – К.: 2017.- 448с.
 10. Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // ІІ том. – К.: 2017.- 224с.
 11. Рефлексотерапія. Підручник / за ред. проф. Свиридової Н.К., проф. Морозової О.Г. // ІІІ том. – К.: 2017.- 496с.

№ п/п

Назва роботи

Вихідні дані

П.І.Б. авторів

 1.  

Захворювання периферичної нервової системи, І том.

Підручник / за ред. д. мед. н., проф., зав. кафедри неврології і рефлексотерапії Н.К. Свиридової, І том. – К.: 2015. – 600 с.

Н.К. Свиридова,

І.Л. Довгий та ін.

 1.  

Захворювання периферичної нервової системи, ІІ том.

Підручник / за ред. д. мед. н., проф., зав. кафедри неврології і рефлексотерапії Н.К. Свиридової, ІІ том. – К.: 2015. – 700 с.

Н.К. Свиридова,

І.Л. Довгий та ін.

 1.  

Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря

Посібник / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненко Ю.В.,– К.: Логос,  2014. - 336с.   

МОН (протокол № 1/11 – 12047 від 29.07.2014);

 

Вороненко Ю.В., Шекера О.Г.,Мурашко Н.К., Парнікоза Т.П., Чуприна Г.М.,

Сулік Р.В., Кусткова Г.С.

 1.  

Нервові хвороби

Посібник/Свиридова Н.К., Чуприна Г.М., Парнікоза Т.П. [та ін.]//За ред. проф. Свиридової Н.К.,– К.: Логос,  2015. - 530с.   

(подано до друку)

Свиридова Н.К.

Чуприна Г.М.

Парнікоза Т.П.

Труфанов Є.О. [та інші]

 1.  

AcCorp

 

Електронний багатофункціональний інтерактивний посібник з рефлексотерапії. – 2015.

Свиридова Н.К.,

Чуприна Г.М.,

Малиновський С.Ю.

 

 1.  

Алгоритми діагностики та лікування когнітивних порушень

Методичні рекомендації. – Київ. – 2013. – С.37

Мурашко Н.К., Паенок А.В., Шкляева О.П.,

[та ін.]

 1.  

Оцінка вегетативного статусу у пацієнтів з ессенціальною гіпертензією.

Методичні рекомендації. – Київ. – 2013. (подано до друку)

Мурашко Н.К.,

Сулік Р.В.,

Кусткова Г.С.

 1.  

Реабилитация больных с инсультом

 

Методичні рекомендації. – Київ. – 2012. – С.37

Мурашко Н.К., Парникоза Т.П., Сулик Р.В., Кусткова А.С., Ингула Н.И., Кравчук Н.А.,

[та ін.]

 1.  

Венозні тромбоемболічні ускладнення при інсульті: алгоритм діагностики, профілактики та лікування

Методичні рекомендації. – Київ. – 2013. – С.41

Мурашко Н.К., Парнікоза Т.П., Сулік Р.В., [та ін.]

 

 1.  

Больовий синдром як міждисциплінарна проблема

Методичні рекомендації. – Київ. – 2014. – С.33

Мурашко Н.К., 

Яременко О.Б., Барінов О.М.

[та ін.]

 1.  

Острая головная боль

Методичні рекомендації. – Київ. – 2013. – С.41

Мурашко Н.К., Сулик Р.В., Чуприна Г.Н., Пономаренко Ю.В., [та ін.]

 1.  

Алгоритмы прогнозирования развития когнитивных нарушений у больных с артериальной гипертензией и атеросклерозом коронарных и церебральных артерий

Методические рекомендации, Киев. – 2014. – 40 с.

Мурашко Н.К., Парникоза Т.П., Чуприна Г.Н., Сулик Р.В.,

[та ін.]

 

 1.  

Верхнешейный радикулит

(клиника, диагностика, лечение)

Методические рекомендации, Киев. – 2014. – 16 с.

Мурашко Н.К.,

Дрыгант Л.П.,

Парникоза Т.П.,

Кусткова А.С.,

[та ін.]

 1.  

Догоспітальний етап при ішемічному інсульті

Методические рекомендации, Киев. – 2014. – 25 с.

Мурашко Н.К.,

Дригант Л.П.,

Кусткова А.С.,

[та ін.]

 1.  

Міофасциальна терапія

Методические рекомендации, Киев. – 2014. – 20 с.

Мурашко Н.К.,

Середа В.Г.,

Осадчук Р.В.,

Пономаренко Ю.В.

[та ін.]

 1.  

Ураження нервової системи при серцево-судинних захворюваннях

(Присвячено 100-річчю з дня народження Амосова М.М.)

Методические рекомендации, Киев. – 2014. – 42 с.

Мурашко Н.К.,

Сулік Р.В.,

Бацак Б.В.,

Гуменюк Б.Н.,

Кусткова А.С.,

 1.  

Цервикокраниалгия: алгоритмы диагностки и лечения

Методические рекомендации, Киев. – 2014. – 20 с.

Свиридова Н.К.,

Довгий И.Л.,

Пономаренко Ю.В.,

[та ін.]

 1.  

Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта: особливості діагностики та лікування

Методичні рекомендації. – К. -2015. – 22 с.

 

Свиридова Н.К.,

Середа В.Г.,

Попов О.В.,

Павлюк Н.П. та ін.

 1.  

Травматичні ураження нервової системи та післятравматичні стресорні розлади

 

Методичні рекомендації.- К. -2015.-С.65

 

Свиридова Н.К.

Хаустова О.О.

Парнікоза Т.П.

Кусткова Г.С

Павлюк Н.П. та ін.

 1.  

Неконтрольована артеріальна гіпертензія у хворих на хронічну ішемію мозку

Методичні рекомендації. –К. - 2015. – С.34

 

Свиридова Н.К.,

Кусткова Г.С.

 

 

 1.  

Алгоритми діагностики та лікування когнітивних порушень

Методичні рекомендації. – Київ. – 2013. – С.37

Мурашко Н.К., Паенок А.В., Шкляева О.П., Липко В.Й.,  Залесная Ю.Д., Кусткова А.С., Ингула Н.И., Кравчук Н.А., Яворский В.В., Дзюба Е.Ю., Попов А.В., Галуша А.И., Пацало Л.Н

 1.  

Оцінка вегетативного статусу у пацієнтів з ессенціальною гіпертензією.

Методичні рекомендації. – Київ. – 2013. (подано до друку)

Мурашко Н.К.,

Сулік Р.В.,

Кусткова Г.С.

 1.  

Реабилитация больных с инсультом

 

Методичні рекомендації. – Київ. – 2012. – С.37

Мурашко Н.К., Парникоза Т.П., Сулик Р.В., Кусткова А.С., Ингула Н.И., Кравчук Н.А., Дзюба Е.Ю., Яворский В.В, Липко В.Й., Михайличенко М.А.

 1.  

Венозні тромбоемболічні ускладнення при інсульті: алгоритм діагностики, профілактики та лікування

Методичні рекомендації. – Київ. – 2013. – С.41

Мурашко Н.К., Парнікоза Т.П., Сулік Р.В., Кусткова Г.С., Інгула Н.І., Кравчук Н.О., Дзюба О.Ю., Яворський В.В., Липко В.Й., Михайліченко М.А.

 1.  

Больовий синдром як міждисциплінарна проблема

Методичні рекомендації. – Київ. – 2012. – С.33

Мурашко Н.К., Яременко О.Б., Барінов О.М., Чуприна Г.М., Парнікоза Т.П., Довгий І.Л., Середа В.Г., Сулік Р.В., Пономаренко Ю.В., Кусткова Г.С., Залісна Ю.Д.

 1.  

Острая головная боль

Методичні рекомендації. – Київ. – 2013. – С.41

Мурашко Н.К., Сулик Р.В., Чуприна Г.Н., Пономаренко Ю.В., Мыкитей О.Н., Дзюба Е.Ю., Яворский В.В, Липко В.Й.

п/п

Назва роботи

Вихідні дані

П.І.Б. авторів

1

Рефлексотерапія у 3-х томах (1 том)

Підручник.- К.: 2017. – 411 с.

/ за ред Свиридової Н.К., Морозової О.Г.

2

Рефлексотерапія у 3-х томах (2 том)

Підручник.- К.: 2017. – 340 с.

/ за ред Свиридової Н.К., Морозової О.Г.

4

Рефлексотерапія у 3-х томах (3 том)

Підручник.- К.: 2017. – 520 с.

/ за ред Свиридової Н.К., Морозової О.Г.

5

Management of Vestibular Disorders (Dizzines)

Монографія.- ПАТ «ВІПОЛ». -  Київ. - 2016, 469 с.

 

K.Trinus,

N. Svyrydova,

O. Trinus

6

Захворювання периферичної нервової системи, том І

Підручник.- ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2016, 720 с.

Довгий І.Л. (за редакцією проф. Свиридової Н.К.)

7

Захворювання периферичної нервової системи, том ІІ

Підручник.- ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2016, 524 с.

Довгий І.Л. (за редакцією проф. Свиридової Н.К.)

8

Захворювання периферичної нервової системи, том ІІІ

Підручник.- ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2016, 464с.

Довгий І.Л. (за редакцією проф. Свиридової Н.К.)

9

Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря

Посібник /– К.: Логос,  2014. - 336с.  

 

 

Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненко Ю.В.,

10

AcCorp

Електронний багатофункціональний інтерактивний посібник з рефлексотерапії. – 2015.

Свиридова Н.К.,

Чуприна Г.М.,

Малиновський С.Ю

11

Алгоритми діагностики та лікування когнітивних порушень

Методичні рекомендації. – Київ. – 2013. – С.37

Мурашко Н.К., Паенок А.В., Шкляева О.П.,

[та ін.]

12

Реабилитация больных с инсультом

 

Методичні рекомендації. – Київ. – 2012. – С.37

Мурашко Н.К., Парникоза Т.П., Сулик Р.В., Кусткова А.С., Ингула Н.И., Кравчук Н.А.,

[та ін.]

13

Венозні тромбоемболічні ускладнення при інсульті: алгоритм діагностики, профілактики та лікування

Методичні рекомендації. – Київ. – 2013. – С.41

Мурашко Н.К., Парнікоза Т.П., Сулік Р.В., [та ін.]

14

Больовий синдром як міждисциплінарна проблема

Методичні рекомендації. – Київ. – 2014. – С.33

Мурашко Н.К., 

Яременко О.Б., Барінов О.М.

[та ін.]

15

Больовий синдром як міждисциплінарна проблема

Методичні рекомендації. – Київ. – 2012. – С.33

Мурашко Н.К., Яременко О.Б., Барінов О.М., Чуприна Г.М., Парнікоза Т.П., Довгий І.Л., Середа В.Г., Сулік Р.В., Пономаренко Ю.В., Кусткова Г.С., Залісна Ю.Д.

16

Рефлексотерапія у 2-х томах (1 том)

Національний підручник.- К.: 2013. – 400 с.

/ за ред Свиридової Н.К., Морозової О.Г.

17

Рефлексотерапія у 2-х томах (2 том)

Національний підручник.- К.: 2013. – 300 с.

/ за ред Свиридової Н.К., Морозової О.Г.