1. Асистент кафедри неврології і рефлексотерапії
  2. tatyana.cher@outlook.com
  3. Освіта: 1991-1999 рр. - Київський національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
  4. Кваліфікація: кандидат медичних наук, спеціалізація за фахом «неврологія» та спеціалізація за фахом «рефлексотерапія».
  5. Професійна діяльність:

 1999р. - 2000 р. -  інтернатура по  неврології на кафедрі неврології та рефлексотерапії імені П.Л.Шупика  на базі Київської обласної клінічної лікарні., по закінченні присвоєна кваліфікація лікаря-невропатолога.

2000 р. - 2008 р. -старший лаборант кафедри неврології та рефлексотерапії імені П.Л.Шупика, м. Київ

2005-кандидат медичних наук

2001- 2013р.- лікар- невролог за сумісництвом в діспансерно- поліклінічному відділенні КОКД

2008 - травень 2016 р. -лікар-невролог у відділенні захворювань периферичної нервової системи, ранньої реабілітації з інтенсивною терапією та відновного лікування  цереброваскулярної патології КЗ КОР «КОКЛ.»

3 травня 2016 р по теперішній час  - асистент кафедри неврології та рефлексотерапії

З 2017 по теперешній час- лікар-невролог за сумісництвом в амбулаторному координаційному центрі КОКЛ.

6.Наукова діяльність:

У 2005 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Комплексне лікування гіпотонічних станів у осіб моолодого та середнього віку". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії

1) Підручник Рефлексотерапія у з-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с.

7.Викладацька діяльність:

Маю всього 30 публікацій, за останні  5 років – 12, з них 7 тез доповідей та 5 статей у медичних наукових фахових виданнях.