Search

Асистент кафедри неврології і рефлексотерапії

  1. Бондаренко Ганна Сергіївна
  2. Kustkova@gmail.com
  3. Освіта: 1998-2004 рр. – Національний медичний університет ім О.О. Богомольця
  4. Кваліфікація: кандидат медичних наук, асистент; друга кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія».
  5. Професійна діяльність:

2004-2005рр.– інтернатура - Національна медична академія післядипломної освіти  імені  П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

2011 р. по теперішній час  - асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П.Л. Шупика

2013р.- кандидат медичних наук

6. Наукова діяльність:

У 2013 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Особливості мозкового кровообігу у хворих з неконтрольованою артеріальною гіпертензією". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Свиридова Н.К.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії.

1) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненко Ю.В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

7.Викладацька діяльність:

Є автором 120 наукових праць.