Search

Доцент кафедри неврології і рефлексотерапії

  1. Парникоза Тетяна Пвлівна
  2. dok_ptp@ukr.net
  3. Освіта: 1987-1993 рр. – Національний медичний університет ім О.О. Богомольця
  4. Кваліфікація: кандидат медичних наук, доцент; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та вища кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія». Член редакційної ради  науково-практичного журналу «Східно-європейський неврологічний журнал».

5. Професійна діяльність:

1993-1995 рр. – інтернатура - Національна медична академія післядипломної освіти  імені  П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

1995-1996рр. – магістратура - Національна медична академія післядипломної освіти  імені  П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

1996-2000 рр. – очна аспірантура - Національна медична академія післядипломної освіти  імені  П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

2000р.- кандидат медичних наук

2000- 2003рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П.Л.Шупика, м. Київ

2003р. - по теперішній час  – доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П.Л.Шупика, м. Київ

6.      Наукова діяльність:

У 2000 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Використання лазеропунктури в комплексному лікуванні хворих старших вікових груп, які перенесли закриту черепно-мозкову травму". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії

1) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової– К.: 2013. – 476 с.

2) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненко Ю.В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

3) Підручник Рефлексотерапія у з-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с.

7.Викладацька діяльність:

Є автором 190 наукових праць, співавтор 9 підручників та наукових посібників, 2 монографії.