Search

Доцент кафедри неврології і рефлексотерапії

  1. Чуприна Геннадій Миколайович
  2. reflex@3g.ua
  3. Освіта: 1986-1992 рр. – Вінницький медичний інститут ім. М. І. Пирогова
  4. Кваліфікація: доктор медичних наук, доцент; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та вища кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія». Головний позаштатний спеціаліст ОДА Київської області за спеціальністю «Рефлексотерапія»; Учений секретар спеціалізованої вченої ради  (Д 26.613.06)  по захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» в НМАПО імені П.Л. Шупика; Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Східно-європейський неврологічний журнал» (фахове видання згідно з наказом МОН Україні №1021 від 07.10.2015р).

5. Професійна діяльність:

1994-1995 рр. – магістратура за фахом «Неврологія» - Національна медична академія післядипломної освіти  імені  П. Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії, м. Київ

1995-2001 рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П. Л. Шупика, м. Київ

1999 р.- кандидат медичних наук

2017 р. - доктор медичних наук

З 2001 р. по теперішній час  - доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П. Л.Шупика, м. Київ.

6. Наукова діяльність:

У 1999 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Використання лазеропунктури у комплексному лікуванні невриту лицевого нерва". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

У 2017 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за темою: "Розсіяний склероз: клініко-патогенетичні характеристики та терапевтичні підходи з урахуванням коморбідності "14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Свиридова Н.К.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, автоімунній патології, рефлексотерапії.

1)Нове у лікуванні невропатії лицевого нерва / Є. Л. Мачерет, Т. В. Кулемзіна, Г. М. Чуприна, О. О. Коркушко, В. В. Поканевич.- Донецьк: Каштан, 2004.- 198 с.

2) Сучасний погляд на проблему черепнол-мозкової травми та її віддалені наслідки. Підручник / Є. Л. Мачерет, Т. П. Парнікоза, Г. М. Чуприна, О. О. Коркушко, Є. Х. Бабич, Л. П. Дригант . - К: Дія, 2005, 142 с.

3) Міастенія. Навчальний посібник / Є. Л. Мачерет, Г. М. Чуприна, О.О. Коркушко, Н. К. Мурашко, Н. В. Ханенко .- К: Нічлава, 2009.- 283 с.

4) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової – К.: 2013. – 876 с.

5) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю. В., Шекера О. Г., Мурашко Н. К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненка Ю. В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

6) Електронний багатофункціональний інтерактивний посібник з рефлексотерапії / Свиридова Н. К., Чуприна Г. М., Малиновський С. Ю.– 2015.

7) Підручник Рефлексотерапія у 3-х томах / за ред Н. К.Свиридової, О. Г. Морозової– К.: 2017. – 1164 с.

7.Викладацька діяльність:

Є автором понад 350 наукових праць, співавтор 9 підручників та навчальних посібників, 2 монографій. Куратор циклу «Спеціалізація з рефлексотерапії».