Search

Доцент кафедри неврології і рефлексотерапії

 1. Чуприна Геннадій Миколайович
 2. reflex@3g.ua
 3. Освіта: 1986-1992 рр. – Вінницький медичний інститут ім. М. І. Пирогова
 4. Кваліфікація: доктор медичних наук, доцент; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та вища кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія». Головний позаштатний спеціаліст ОДА Київської області за спеціальністю «Рефлексотерапія»; Учений секретар спеціалізованої вченої ради  (Д 26.613.06)  по захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» в НМАПО імені П.Л. Шупика; Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Східно-європейський неврологічний журнал» (фахове видання згідно з наказом МОН Україні №1021 від 07.10.2015р).

5. Професійна діяльність:

1994-1995 рр. – магістратура за фахом «Неврологія» - Національна медична академія післядипломної освіти  імені  П. Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії, м. Київ

1995-2001 рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П. Л. Шупика, м. Київ

1999 р.- кандидат медичних наук

2017 р. - доктор медичних наук

З 2001 р. по теперішній час  - доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П. Л.Шупика, м. Київ.

6. Наукова діяльність:

У 1999 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Використання лазеропунктури у комплексному лікуванні невриту лицевого нерва". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

У 2017 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за темою: "Розсіяний склероз: клініко-патогенетичні характеристики та терапевтичні підходи з урахуванням коморбідності "14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Свиридова Н.К.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, автоімунній патології, рефлексотерапії.

1)Нове у лікуванні невропатії лицевого нерва / Є. Л. Мачерет, Т. В. Кулемзіна, Г. М. Чуприна, О. О. Коркушко, В. В. Поканевич.- Донецьк: Каштан, 2004.- 198 с.

2) Сучасний погляд на проблему черепнол-мозкової травми та її віддалені наслідки. Підручник / Є. Л. Мачерет, Т. П. Парнікоза, Г. М. Чуприна, О. О. Коркушко, Є. Х. Бабич, Л. П. Дригант . - К: Дія, 2005, 142 с.

3) Міастенія. Навчальний посібник / Є. Л. Мачерет, Г. М. Чуприна, О.О. Коркушко, Н. К. Мурашко, Н. В. Ханенко .- К: Нічлава, 2009.- 283 с.

4) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової – К.: 2013. – 876 с.

5) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю. В., Шекера О. Г., Мурашко Н. К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненка Ю. В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

6) Електронний багатофункціональний інтерактивний посібник з рефлексотерапії / Свиридова Н. К., Чуприна Г. М., Малиновський С. Ю.– 2015.

7) Підручник Рефлексотерапія у 3-х томах / за ред Н. К.Свиридової, О. Г. Морозової– К.: 2017. – 1164 с.

7.Викладацька діяльність:

Є автором понад 350 наукових праць, співавтор 9 підручників та навчальних посібників, 2 монографій. Куратор циклу «Спеціалізація з рефлексотерапії».

Завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії

 1. Свиридова Наталя Костянтинівна
 2. natalia.svyrydova@gmail.com
 3. Освіта: 1987-1993 рр. - Донецький державний медичний університет імені  М.Горького
 4. Кваліфікація: доктор медичних наук, професор; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та вища кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія». Голова громадської організації «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії»; Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Рефлексотерапія»; Голова апробаційної спеціалізованої вченої ради  (Д 26.613.06)  по захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»; Член спеціалізованої вченої ради  (Д 26.613.01)  по захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Нервові хвороби» в НМАПО імені П.Л. Шупика; Член спеціалізованої вченої ради  (Д 26.613.06)  по захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» в НМАПО імені П.Л. Шупика; Член проблемної комісії НМАПО імені П.Л. Шупика зі спеціальності «Нервові хвороби»; Головний редактор науково-практичного журналу «Східно-європейський неврологічний журнал» (фахове видання згідно наказу МОН Україні №1021 від 07.10.2015р); Член редакційної ради  науково-практичних журналів: «Артеріальна гіпертензія» «Врачебное дело-Лікувальна справа», «Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона та екстрапірамідних захворювань».
 5. Професійна діяльність:

1998-2001 рр. – очна аспірантура - Національна медична академія післядипломної освіти  імені  П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

2001- 2006рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П.Л.Шупика, м. Київ

2002р.- кандидат медичних наук

2006 -2010р.  – доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П.Л.Шупика, м. Київ

2009р. -доктор медичних наук

З 2010 р. по теперішній час  - професор кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П.Л.Шупика, м. Київ

З 2010 р. по теперішній час  - завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П.Л.Шупика

6.      Наукова діяльність:

У 2002 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Рання діагностика синдрому вегетативної дистонії та обґрунтування патогенетичного підходу до лікування". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

У 2009 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за темою: "Особливості діагностики та лікування гіпертензивної енцефалопатії "14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії

1) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової– К.: 2013. – 476 с.

2) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненко Ю.В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

3) Електронний багатофункціональний інтерактивний посібник з рефлексотерапії / Свиридова Н.К., Чуприна Г.М., Малиновський С.Ю.– 2015.

4) Захворювання периферичної нервової системи у 3-х томах/ Підручник  за ред. проф. Н.К. Свиридової– К.: 2016. – 700 с.

5) Management of Vestibular Disorders (Dizzines) N. Svyrydova, К. Trinus. -Посібник, ПАТ «ВІПОЛ», 2016, 469 с.

1) Підручник Рефлексотерапія у з-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с.

Патенти

1)      Пат. 60218 А UА, А61N2/06. Спосіб профілактики та лікування хворих на гіпертонічну енцефалопатію 1–2 стадії / Мурашко Н. К., Мачерет Є.Л., Головін М. І. – №u2003032634 ; заявл. 26.03.2003. ; опубл. 15.09.2003., Бюл. № 9, 2003.

2)      Пат. України на корисну модель № 29022. Спосіб діагностики хронічної гіпертонічної енцефалопатії / Мурашко Н. К. – Заявл. 30.10.2007. ; опубл. 25.12.2007., Бюл. № 21, 2007.

3)      Пат. України на корисну модель № 29023. Спосіб діагностики хронічної гіпертонічної енцефалопатії / Мурашко Н. К. – Заявл. 30.10.2007. ; опубл. 25.12.2007., Бюл. № 21, 2007.

4)      Патент на корисну модель № 90583U, UA, МПК А61В5/00. /Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. – Заявл. 29.05.13; Опубл. 10.06.14. Спосіб прогнозування динаміки неврологічного дефіциту в гострому періоді ішемічного інсульту у хворих з фібриляцією передсердь (2014)

7.Викладацька діяльність:

Під керівництвом захищено 2 докторські дисертації,  9 кандидатських дисертацій та виконується ще 5 кандидатських дисертацій. Підготовлено 11 клінічних ординаторів, крім того є автором 350 наукових праць, співавтор 11 підручників та наукових посібників, 2 монографії.

Співпрацює з Університетом Альберти (м. Едмонтон, Канада)   з листопада 2016 р. (професор Сухверська О.)

Лаборант кафедри неврології і рефлексотерапії

1. СвистунВікторіяЮріївна

2. svistun.viktoriia@gmail.com

3. Освіта: 2008-2014 рр. – Буковинський державний медичний університет

4. Кваліфікація: лікар-спеціаліст за фахом «неврологія»

5. Професійна діяльність:

2014-2016 рр. – інтернатура за фахом «неврологія» - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ. Член студентського самоврядування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Член Вченої Ради Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

2016р.- по теперішній час – клінічний ординатор кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л.Шупика, м. Київ.

Доцент кафедри неврології і рефлексотерапії

 1. Парникоза Тетяна Пвлівна
 2. dok_ptp@ukr.net
 3. Освіта: 1987-1993 рр. – Національний медичний університет ім О.О. Богомольця
 4. Кваліфікація: кандидат медичних наук, доцент; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та вища кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія». Член редакційної ради  науково-практичного журналу «Східно-європейський неврологічний журнал».

5. Професійна діяльність:

1993-1995 рр. – інтернатура - Національна медична академія післядипломної освіти  імені  П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

1995-1996рр. – магістратура - Національна медична академія післядипломної освіти  імені  П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

1996-2000 рр. – очна аспірантура - Національна медична академія післядипломної освіти  імені  П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

2000р.- кандидат медичних наук

2000- 2003рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П.Л.Шупика, м. Київ

2003р. - по теперішній час  – доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П.Л.Шупика, м. Київ

6.      Наукова діяльність:

У 2000 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Використання лазеропунктури в комплексному лікуванні хворих старших вікових груп, які перенесли закриту черепно-мозкову травму". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Мачерет Є.Л.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії

1) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової– К.: 2013. – 476 с.

2) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненко Ю.В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

3) Підручник Рефлексотерапія у з-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с.

7.Викладацька діяльність:

Є автором 190 наукових праць, співавтор 9 підручників та наукових посібників, 2 монографії.

Доцент кафедри неврології і рефлексотерапії

 1. Довгий Ігор Леонідович
 2. clinic-dovgogo@ukr.net
 3. Освіта: 1983-1987 Житомирське медичне училище; 1987-1995 Івано-

Франківський національний медичний університет

4. Кваліфікація: кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО ім.. П.Л. Шупика; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та вища кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія».

5. Професійна діяльність:

1999-2002 рр. – очна аспірантура - Національна медична академія післядипломної освіти  імені  П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

2001- 2003рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П.Л.Шупика, м. Київ

2003р.- кандидат медичних наук

2009 – по теперішній час  доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО   імені П.Л.Шупика, м. Київ

6.      Наукова діяльність:

У 2003 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Консервативне лікування неврологічних проявів дегенеративно-дистрофічних захворювань попереково-крижового відділу хребта, ускладнений грижами дисків»

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії

1) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової– К.: 2013. – 476 с.

2) Захворювання периферичної нервової системи у 3-х томах/ Підручник  за ред. проф. Н.К. Свиридової– К.: 2016. – 700 с.

3) Підручник Рефлексотерапія у 3-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с.

7.Викладацька діяльність:

Автор і співавтор більше 100 наукових праць.

Доцент кафедри неврології і рефлексотерапії

 1. Сулік Роман Володимирович
 2. dr_sulik@ukr.net

3. Освіта: 1997-2003 НМУ імені О.О. Богомольця,

4. Кваліфікація: кандидат медичних наук, доцент; вища кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія». Голова молодіжної громадської організації «Асоціація лікарів та науковців України»;

5.Професійна діяльність: 2004-2007 рр. – очна аспірантура - Національна медична академія післядипломної освіти  імені  П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

2007- 2011рр. – асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П.Л.Шупика, м. Київ

2007р.- кандидат медичних наук 

2011 -2018р.  – доцент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П.Л. Шупика, м. Київ

6.      Наукова діяльність:

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії

1) Національний підручник Рефлексотерапія у 2-х томах / за ред Н.К. Мурашко, О.Г. Морозової– К.: 2013. – 476 с.

2) Актуальні питання нервових хвороб в практиці сімейного лікаря. Посібник / Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мурашко Н.К.,  [та ін.]//за ред. Академіка Вороненко Ю.В.,– К.: Логос, 2014. - 336с.   

3) Підручник Рефлексотерапія у з-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с.

7. Викладацька діяльність:

Є автором 220 наукових праць, співавтор 8 підручників та наукових посібників.