Search

Спеціалізації: за спеціальністю "Нефрологія" (6 міс.), "Дитяча нефрологія" (6 міс.)

Передатестаційні (ПАЦ): за спеціальністю "Нефрологія" та "Дитяча нефрологія" ( по 1 міс.) 

Тематичного удосконалення: (ТУ) тривалістю 1, 2 і 4 тижні., присвячені різним розділам нефрології та міждисциплінарним питанням, а також цикли тематичного удосконалення для викладачів ВНЗ в очно-заочній формі викладання, з елементами дистанційного навчання та виїзні цикли. З 2016 року щорічно проводиться очно-заочний з елементами дистанційного навчання «Актуальні питання нефрології».

-          Нефропатії при ревматичних хворобах (1 міс);
-          Вибрані питання клінічної нефрології (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) (2 тижні);
-          Діагностика та лікування хвороб нирок (1 міс; 2 тижні);
-          Клінічна нефрологія (1 тиждень);
-          Актуальні питання нефрології (1 міс; 2 тижні);
-          Вибрані питання нефрології (1 міс);
-          Методи нирково-замісної терапії (1 міс);
-          Метод нирково-замісної терапії – перитонеальний діаліз (2 тижні);
-          Діагностика та лікування хвороб нирок у дітей (1 міс);
-          Актуальні питання дитячої нефрології (1 міс; 2 тижні);
-          Вибрані питання дитячої нефрології (1 міс;  2 тижні).

Кафедрою видаються навчально-методичні посібники, серед них - «Лекції з нефрології», «Нефрологія в практиці сімейного лікаря» (2014), «Дитяча нефрологія» (2014), «Нефрологія. Національний підручник» (2014) «Нефрологія. Термінологічний - тлумачний словник» та проводяться навчально-практичні відео-семінари.

Академік НАМН України Л.А.Пиріг та проф. Д.Д.Іванов входять у редакційні ради 14 наукових медичних журналів.