Search

Кандидат медичних наук, доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Закінчила в 1996 р. педіатричний факультет Луганського державного медичного університету. Після проходження інтернатури протягом 1997 – 1999 рр. завідувала дитячим відділенням Білокуракинського ТМО в Луганській області. Навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії факультету післядипломної освіти Луганського ДМУ у період 2000 – 2002 рр. З 2003 по 2006 рр. – очна аспірантура на кафедрі педіатрії ФПО Луганського ДМУ. В 2008 р. – захищена кандидатська дисертація на тему «Клініко-лабораторна характеристика захворювань нирок із синдромом гематурії у дітей».  З 2008 р. -  асистент кафедри педіатрії ФПО Луганського Дму. В 2014 р. отримала звання доцента. Запланована докторська дисертація на тему: «Фізичний розвиток та стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей: зв´язок із недиференційною дисплазією сполучної тканини» (2013-2018). З 2015 року – доцент кафедри нефрології і НЗТ НМАПО імені П.Л. Шупика.

В 2010 році – спеціалізація «Дитяча нефрологія», в 2012 році – спеціалізація «Дитяча гастроентерологія». З 2007р. – вища категорія зі спеціальності «Педіатрія», з 2012 р. – перша категорія зі спеціальності «Дитяча гастроентерологія», з 2016 р.– вища категорія зі спеціальності «Дитяча нефрологія». Автор 80 наукових праць, 6 методичних рекомендацій, 4 інформаційних листів.

Активна участь в конгресах, науково-практичних конференціях, школах і семінарах (вітчизняних і міжнародних) з доповідями. В 2008 р. – учасник Зальцбурзько-Філадельфійських семінарів з дитячої нефрології та ендокринології (Австрія).

Сфера професійних інтересів в дитячій нефрології – інфекція сечових шляхів, сечокам’яна хвороба, гломерулопатії, хронічне захворювання нирок, мінеральний стан кісткової тканини у пацієнтів і захворюваннями нирок  та хронічною нирковою недостатністю.