Search

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

Завідувач кафедри нефрології і НЗТ НМАПО імені П.Л.Шупика

Народився: 8 серпня 1964 в Києві

Освіта       1971-1981 СШ N 89, Київ

                   1981-1987 Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольця, Київ

Професор кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, академік НАМН України, член-кор. НАН України, д.мед.н., професор

У 1954-му - з відзнакою закінчив Львівський державний медичний інститут. Від 1958-го до 1961 року – аспірант Українського НДІ клінічної медицини ім. М. Д. Стражеска, у 1962 - 1973 рр. - асистент, доцент кафедри терапії Київського державного медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Закінчив перший в СРСР цикл спеціалізації з нефрології при Московському інституті удосконалення лікарів (1966). У 1973 р. перейняв від проф. А.П. Пелещука керівництво відділенням терапевтичної нефрології Київського НДІ урології та нефрології., яким завідував до 2002 року. У 1977-1990 рр., крім цього, займав посаду заступника директора з наукової роботи того ж інституту.
У 1978 році захистив докторську дисертацію – «Еволюція гострого і хронічного гломерулонефриту».
З  ініціативи проф. Л.А. Пирога у 1995 році при Київському інституті удосконалення лікарів відкрита кафедра нефрології, якою він завідував до 2010 року. Від 1979-го до 1993 року він перший виконував обов’язки головного нефролога МОЗ УРСР – України.  

Доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, кандидат медичних наук Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Закінчила в 1970 році факультет лікувальної справи Київського медичного інституту імені О.О. Богомольца. З 1970 по 1974 рр працювала в науково-дослідному інституті імені М .Д. Стражеско, з 1974 по 1981 рр – в науково-дослідному інституті урології і нефрології лікарем відділення гемодіалізу. З 1981 по 1995 рр – науковим співробітником відділення терапевтичної нефрології ( спочатку молодшим, а з 1992 р – старшим науковим співробітником). В 1988 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Комплексна характеристика хронічного гломерулонефриту». З грудня 1995 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика. В 1995 році отримала звання «старший науковий співробітник».

Доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, кандидат медичних наук

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Закінчила в 1985 р. педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольца. З 1986 по 1994 рр – в Київському науково-дослідному інституті урології та нефрології МОЗ та АН України працювала молодшим науковим співробітником відділу дитячої урології та нефрології. В 1995 році зарахована на посаду асистента кафедри нефрології Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. В 2002 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Особливості перебігу та ефективності лікування гломерулонефриту залежно від інфікованості та імунної реактивності хворих».

Доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, кандидат медичних наук Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Закінчила в 1996 р. педіатричний факультет Національного медичного університету ім.О.О. Богомольца. Після проходження інтернатури навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №1 НМАПО імені П.Л. Шупика з 1997 по 1999 роки. З 1999 по 2002 рік – очна аспірантура на кафедрі нефрології НМАПО імені П.Л. Шупика. З 2002 року зарахована на посаду асистента кафедри нефрології НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2003 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Клініко-біохімічні аспекти перебігу гострого та хронічного пієлонефриту у дітей та корекція порушень метаболізму у комплексному лікуванні».

Кандидат медичних наук, доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Закінчила в 1996 р. педіатричний факультет Луганського державного медичного університету. Після проходження інтернатури протягом 1997 – 1999 рр. завідувала дитячим відділенням Білокуракинського ТМО в Луганській області. Навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії факультету післядипломної освіти Луганського ДМУ у період 2000 – 2002 рр. З 2003 по 2006 рр. – очна аспірантура на кафедрі педіатрії ФПО Луганського ДМУ. В 2008 р. – захищена кандидатська дисертація на тему «Клініко-лабораторна характеристика захворювань нирок із синдромом гематурії у дітей».  З 2008 р. -  асистент кафедри педіатрії ФПО Луганського Дму. В 2014 р. отримала звання доцента. Запланована докторська дисертація на тему: «Фізичний розвиток та стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей: зв´язок із недиференційною дисплазією сполучної тканини» (2013-2018). З 2015 року – доцент кафедри нефрології і НЗТ НМАПО імені П.Л. Шупика.