Search

 

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

Завідувач кафедри нефрології і НЗТ НМАПО імені П.Л.Шупика

Народився: 8 серпня 1964 в Києві

Освіта       1971-1981 СШ N 89, Київ

                   1981-1987 Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольця, Київ

Клінічна ординатура:  1987-1989 кафедра променевої діагностики НМУ

Спеціальність: 1994 - дитяча нефрологія, 1997 - вища категорія із дитячої нефрології

                       1999 - нефрологія, 2004 - вища категорія з нефрології

                       2004 – 2011, 2014 - Головний дитячий нефролог МОЗ України

                       2010 – Головний нефролог МОЗ України

Звання:    1993 старший науковий співробітник з нефрології

                2001 професор з нефрології

                2009 Заслужений лікар України

Дисертації: 1989 кандидатська дисертація; 1995 докторська дисертація

Професійна кар’єра1989-1995: інститут урології і нефрології АМН України: м.н.с., ст.н.с.; 1995-1999: НМАПО ім. П.Л. Шупика: доцент, професор кафедри нефрології. Експерт ВАКу 2005-2007. З 2010 – завідувач кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л.Шупика

Членство: із 1997 - ERA-EDTA, 1999 – українська асоціація нефрологів, з 2015 – ISN, 2016 – IPNA/ISPN,  2003 – Віце-президент Української асоціації нефрологів (2005-2009), редакційна колегія 12 медичних журналів. Організатор Першого нефрологічного вебсайту (2003) и Європейської академії з нефрології (Renal Eastern Europe Nephrology Academy: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), головний редактор спеціалізованого науко-практичного журналу «НИРКИ».

Науково-практичні інтереси: гіпертензивна нефропатія, діабетична хвороба нирок, хронічні захворювання нирок у всіх вікових групах

Публікаціїстатей: понад 400, монографії: 17, патенти: 15, презентації: понад 160. 

Професор кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, академік НАМН України, член-кор. НАН України, д.мед.н., професор

У 1954-му - з відзнакою закінчив Львівський державний медичний інститут. Від 1958-го до 1961 року – аспірант Українського НДІ клінічної медицини ім. М. Д. Стражеска, у 1962 - 1973 рр. - асистент, доцент кафедри терапії Київського державного медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Закінчив перший в СРСР цикл спеціалізації з нефрології при Московському інституті удосконалення лікарів (1966). У 1973 р. перейняв від проф. А.П. Пелещука керівництво відділенням терапевтичної нефрології Київського НДІ урології та нефрології., яким завідував до 2002 року. У 1977-1990 рр., крім цього, займав посаду заступника директора з наукової роботи того ж інституту.
У 1978 році захистив докторську дисертацію – «Еволюція гострого і хронічного гломерулонефриту».
З  ініціативи проф. Л.А. Пирога у 1995 році при Київському інституті удосконалення лікарів відкрита кафедра нефрології, якою він завідував до 2010 року. Від 1979-го до 1993 року він перший виконував обов’язки головного нефролога МОЗ УРСР – України.  
Наукові дослідження під його керівництвом стосувалися найчастішої в практиці терапевта хвороби нирок – гломерулонефриту (патогенез, лікування), а також інших питань нефрології (патологія нирок і вагітність, немедекаментозні методи лікування, епідеміологія і ін.). Він переконливо науково підтвердив ефективність кліматотерапії хворих на хронічний гломерулонефрит та після трансплантації нирки в умовах Південного берега Криму.
У 1982 р. з його ініціативи створена Українська асоціація нефрологів, яку він очолював до 2005 року. Під його керівництвом та за його участю кожні чотири роки проводилися Всеукраїнські науково-практичні конференції з питань нефрології. У всіх областях України (у деяких - двічі) проведено дводенні освітні цикли з нефрології для практичних лікарів.
Під його керівництвом захищено 21 кандидатська і 3 докторські дисертації з питань нефрології.   
Він є автором (співавтором) понад 500 наукових публікацій з питань нефрології, понад 20-ти посібників, підручників.
Академік НАМН України, чл.-коресп., НАН України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України Л.А. Пиріг активний громадський діяч: ініціатор створення і перший президент (1990-2007) Всеукраїнського лікарського  товариства, президент Світової федерації українських лікарських товариств (з 2000 року), автор бл. 200 медико-публіцистичних статей, збірника «Медицина і українське суспільство» (Київ, 1998; 472 с.), депутат Верховної Ради України 1-го скликання.  
Нагороджений орденом «Знак пошани», Орденом Кн. Ярослава Мудрого, відзначений Почесними грамотами Верховної Ради, Кабінету міністрів України,  численних громадських організацій.

Доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, кандидат медичних наук Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Закінчила в 1970 році факультет лікувальної справи Київського медичного інституту імені О.О. Богомольца. З 1970 по 1974 рр працювала в науково-дослідному інституті імені М .Д. Стражеско, з 1974 по 1981 рр – в науково-дослідному інституті урології і нефрології лікарем відділення гемодіалізу. З 1981 по 1995 рр – науковим співробітником відділення терапевтичної нефрології ( спочатку молодшим, а з 1992 р – старшим науковим співробітником). В 1988 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Комплексна характеристика хронічного гломерулонефриту». З грудня 1995 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика. В 1995 році отримала звання «старший науковий співробітник».

З 1991 р.- вища категорія зі спеціальності «Нефрологія».

Автор 192 наукових праць, співавтор 10 навчально-методичних посібників і 1 національного підручника, 1 термінологічно-тлумачного словника,  4 методичних рекомендацій, автор 3 інформаційних листів, співавтор – 6.

Активна участь в конгресах, науково-практичних конференціях, школах і семінарах (вітчизняних і міжнародних).

Сфера професійних інтересів в нефрології – первинні гломерулонефрити, хронічна хвороба нирок, замісна ниркова терапія, ессенціальна артеріальна гіпертензія , ураження нирок при порушенні обміну сечової кислоти. 

Доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, кандидат медичних наук

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Закінчила в 1985 р. педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольца. З 1986 по 1994 рр – в Київському науково-дослідному інституті урології та нефрології МОЗ та АН України працювала молодшим науковим співробітником відділу дитячої урології та нефрології. В 1995 році зарахована на посаду асистента кафедри нефрології Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. В 2002 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Особливості перебігу та ефективності лікування гломерулонефриту залежно від інфікованості та імунної реактивності хворих».

З березня 2006 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2008 році отримала звання доцента.

В 1997 році – спеціалізація зі спеціальності «Нефрологія». З 2006р. – вища категорія зі спеціальності  «Нефрологія».

Автор 109 наукових праць, співавтор 7 навчально-методичних посібників і національного підручника, 4 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів.

Активна участь в конгресах, науково-практичних конференціях, школах і семінарах (вітчизняних і міжнародних). Проводить майстер-класи.

Сфера професійних інтересів в нефрології – первинні гломерулонефрити, хронічна хвороба нирок, замісна ниркова терапія, амілоїдоз нирок, ураження нирок при ревматичних захворюваннях, інфекції сечової системи. 

Доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, кандидат медичних наук Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Закінчила в 1996 р. педіатричний факультет Національного медичного університету ім.О.О. Богомольца. Після проходження інтернатури навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №1 НМАПО імені П.Л. Шупика з 1997 по 1999 роки. З 1999 по 2002 рік – очна аспірантура на кафедрі нефрології НМАПО імені П.Л. Шупика. З 2002 року зарахована на посаду асистента кафедри нефрології НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2003 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: «Клініко-біохімічні аспекти перебігу гострого та хронічного пієлонефриту у дітей та корекція порушень метаболізму у комплексному лікуванні». З травня 2007 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика. В 2008 році отримала звання доцента. Запланована докторська дисертація на тему: «Хронічна хвороба нирок у дітей: епідеміологія, діагностика, диференційоване лікування та профілактика»(2013-2018). З 2015 року декан терапевтичного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика.

 В 2002 році – спеціалізація «Дитяча нефрологія», в 2003 році – спеціалізація «Нефрологія». З 2006р. – вища категорія зі спеціальності «Дитяча нефрологія». З 2013 р.- вища категорія зі спеціальності «Нефрологія». Член мультидисциплінарних робочих груп з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) МОЗ України.

Автор 129 наукових праць, співавтор 9 навчально-методичних посібників і 2 національних підручників, 4 методичних рекомендацій, 14 інформаційних листів, 2 патентів на винахід.

Активна участь в конгресах, науково-практичних конференціях, школах і семінарах (вітчизняних і міжнародних). Читає лекції і майстер-класи за кордоном.

Сфера професійних інтересів в нефрології і дитячій нефрології – спадкові захворювання нирок, хронічна хвороба нирок, замісна ниркова терапія, сечокам’яна хвороба, інфекції сечової системи, генетична діагностика захворювань нирок.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Закінчила в 1996 р. педіатричний факультет Луганського державного медичного університету. Після проходження інтернатури протягом 1997 – 1999 рр. завідувала дитячим відділенням Білокуракинського ТМО в Луганській області. Навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії факультету післядипломної освіти Луганського ДМУ у період 2000 – 2002 рр. З 2003 по 2006 рр. – очна аспірантура на кафедрі педіатрії ФПО Луганського ДМУ. В 2008 р. – захищена кандидатська дисертація на тему «Клініко-лабораторна характеристика захворювань нирок із синдромом гематурії у дітей».  З 2008 р. -  асистент кафедри педіатрії ФПО Луганського Дму. В 2014 р. отримала звання доцента. Запланована докторська дисертація на тему: «Фізичний розвиток та стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей: зв´язок із недиференційною дисплазією сполучної тканини» (2013-2018). З 2015 року – доцент кафедри нефрології і НЗТ НМАПО імені П.Л. Шупика.

В 2010 році – спеціалізація «Дитяча нефрологія», в 2012 році – спеціалізація «Дитяча гастроентерологія». З 2007р. – вища категорія зі спеціальності «Педіатрія», з 2012 р. – перша категорія зі спеціальності «Дитяча гастроентерологія», з 2016 р.– вища категорія зі спеціальності «Дитяча нефрологія». Автор 80 наукових праць, 6 методичних рекомендацій, 4 інформаційних листів.

Активна участь в конгресах, науково-практичних конференціях, школах і семінарах (вітчизняних і міжнародних) з доповідями. В 2008 р. – учасник Зальцбурзько-Філадельфійських семінарів з дитячої нефрології та ендокринології (Австрія).

Сфера професійних інтересів в дитячій нефрології – інфекція сечових шляхів, сечокам’яна хвороба, гломерулопатії, хронічне захворювання нирок, мінеральний стан кісткової тканини у пацієнтів і захворюваннями нирок  та хронічною нирковою недостатністю.