Search

Основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри є вивчення особливостей виникнення, розвитку та прогресування хронічної хвороби нирок та індивідуалізована терапія ХХН. Кафедра виконує ініціативну НДР.

В 2016 році створено наукову школу під керівництвом академіка НАМН України проф. Пирога Л.А.