Search

Основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри є вивчення особливостей виникнення, розвитку та прогресування хронічної хвороби нирок та індивідуалізована терапія ХХН. Кафедра виконує ініціативну НДР.

В 2016 році створено наукову школу під керівництвом академіка НАМН України проф. Пирога Л.А.

Академік Пиріг Л.А. – почесний президент Світової федерації українських лікарських товариств, Всеукраїнської лікарського товариства, Української асоціації нефрологів, Дійсний член НТШ. Проф. Іванов Д.Д. – президент Української асоціації дитячих нефрологів, член ISN, ERA-EDTA, IPNA/ESPN, всі співробітники кафедри – члени Української асоціації нефрологів.