Search

Щорічно консультативну допомогу отримують понад тисяча пацієнтів різного віку. (в 2017 році проконсультовано: в поліклініці - 398 пац., в амбулаторіях – 725 пац., в інших мед. закладах в м. Києві – 229 пац.)Найбільш успішними розділами лікувальної допомоги є терапія ХХН (Пиріг Л. А., Таран О. І.), діабетична хвороба нирок, гіпертензивна хвороба нирок (Іванов Д. Д.), ураження нирок при СЧВ, васкулітах (Іванов Д. Д., Ротова С. О., Бевзенко Т.Б.), амілоїдоз нирок (Ротова С.О.), гломерулонефрити (Таран О.І., Ротова С. О.), гломерулонефрити, мікробно-запальні захворювання нирок і ХХН у дітей (Іванов Д. Д., Кушніренко С. В., Буднік Т.В.), нирково-замісна терапія (Кушніренко С. В. , Таран О. І.).