Search

Кафедра нефрології Київського інституту удосконалення лікарів (на той час) згідно з Наказом МОЗ України, була відкрита 1995 року на базі Інституту урології та нефрології та Головного військового госпіталю і дитячої клінічної лікарні №1 м. Києва з ініціативи професора Л.А. Пирога, академіка НАМН України, члена кореспондента НАН України, першого позаштатного головного нефролога МОЗ України (1979-1993), першого президента Української асоціації нефрологів (1982-2005; почесного президента), заслуженого діяча науки та техніки України (1992), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2009), на той час – заступника директора з наукової роботи, завідувача відділення терапевтичної нефрології Інституту урології та нефрології АМН України, який очолював кафедру від 1995 до 2010 року і в даний час займає посаду професора кафедри.

Від 2010 року кафедру очолює Заслужений лікар України, докт. мед. наук, професор Д.Д.Іванов.

Від 2011 року кафедра іменується – кафедра нефрології та нирково-замісної терапії.

Відповідно до штатного розкладу на кафедрі працюють 6 співробітників: завідувач кафедри – 1, професор – 1, доценти – 4, лаборант – 1. Навчаються клінічні ординатори (в даний час - 2), аспіранти (в даний час 3 - заочні).  

   

Клінічними базами кафедри є Центри нефрології та діалізу  Головного військового госпіталю, Київської обласної клінічної лікарні, Олександрівської міської лікарні, дитячої міської клінічної лікарні м. Києва, а також кабінет амбулаторної допомоги «Медична практика проф. Д.Іванова™».

Навчання організоване і відбувається згідно таким циклам з нефрології  та дитячої нефрології: спеціалізація – 6 міс.; передатестаційний – 1 міс.; тематичне удосконалення – 1 міс., 2 тижні; стажування (на контрактній основі) – 1 міс. Форми навчання – очна, очно-заочна з елементами дистанційного навчання за допомогою сторінки «нефрологія» сайту НМАПО імені П.Л.Шупика.

Упродовж навчального року на кафедрі навчається близько 300 слухачів.

Співробітники кафедри беруть активну участь в українських  та міжнародних наукових форумах з нефрології, займаються лікувально-діагностичною, консультативною діяльністю (в тому числі телемедичною), щорічно видають навчально-методичні посібники ( в тому числі три видання «Нефрологія в практиці сімейного лікаря»), у 2014 році – «Нефрологія. Національний підручник», «Нефрологія: термінологічно-тлумачний словник» (2017). Із 2012 видається науковий журнал «НИРКИ», який входить до міжнародних наукометричних баз та рекомендований ДАК України для друку статей аспірантами і докторантами. Із 2003 року кафедра має інтернет-сайт www.nephrology.kiev.ua, сторінку у Facebook (Кафедра нефрології та НЗТ НМАПО імені П.Л.Шупика).

Силами кафедри щорічно із 2010 року у формі конференцій відзначається Міжнародний день нирки та проводиться конференції REENA CME course in Nephrology (із 2003 року). Кафедра має угоду із Університетським госпіталем м. Тулузи (Франція) та університетом Milano-Bicocca (Італія), що створює можливості стажування лікарям України. 

У 2016 році кафедра зайняла перше місце в рейтингу серед всіх кафедр НМАПО імені П.Л.Шупика, 2016-2017 – краща кафедра терапевтичного факультету.

Кафедра сьогодні: