1. Диагностика и лечение неотложных состояний у детей: учебное пособие (2-е издание, доп.) А. П. Волосовец, Н. В. Нагорная, С. П. Кривопустов и др. – Донецк: Заславский А. Ю, 2010. – 160 с.
 2. Діагностика гострих порушень мозкового кровообігу на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.-Методичні рекомендації.-Київ.-2010.- 32 с.
 3. Диференційна діагностика генералізованої епілепсії та неепілептичних пароксизмів у дітей раннього віку.-Методичні рекомендації.-Київ.-2011.-22с.
 4. Інсульти: тактика, стратегія ведення, профілактика, реабілітація та прогноз.-Монография.-Київ.-2010.- 320 с.
 5. Катэрино Дж. М., Кохан С. Медицина неотложных состояний. Перевод с англ. под ред. Д.А. Струтинского. 2-е издание. – М.: «МЕДпресс-информ, 2008. – 340 с.
 6. Коваленко В. Н., ред. Руководство по кардиологии. – К.: МОРИОН, 2008. – 1424 с.
 7. Лечение болевого синдрома в онкологии: Учебно-метод. пособие/ Под ред. И.П. Шлапака, Е. Яроша. – Петрозаводск: ИнтелТек, 2004. – 160 с.
 8. Линг Л. Дж., Кларк Р. Ф., Эриксон Т.Б., Трестрейх III Д.Х. Секреты токсикологии/ Пер. с англ. – М. СПб,: Изд «БИНОМ» - Изд. Диалект, 2006. – 376 с.
 9. Медицина невідкладних станів.-Підручник під ред. І. С.Зозулі.-К.:Медицина, 2012.- 728 с.
 10. Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Изд.3-е, испр. и доп./ Под ред. профессора Никонова В. В., Феськова А. Э., Федака Б.С. - Донецк: Заславский А. Ю., 2008 – Т.1. – 503 с.
 11. Невідкладні стани при гострих отруєннях.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С., доцента Іващенко О. В. - Київ.-2008.- 104 с.
 12. Неотложная эндокринология: Руководство для врачей. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2008. – 400 с.
 13. Особливості застосування ларингеальних масок при невідкладних станах на догоспітальному та ранньому стаціонарному етапах. - Методичні рекомендації. – Київ, 2010. – 24 с.
 14. Практичні навички з медицини невідкладних станів.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.-2008.- 164 с.
 15. Рани, класифікація, діагностика, лікування.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С, Слонецький Б. І., Максименко М. В., Вербицький І. В.-Київ.-2013.- 110 с.
 16. Тлумачний словник з невідкладної медичної допомоги. Під ред. професора Зозулі І. С., Маркова Ю. І. -Київ, 2009.- 145 с
 17. Шляхи оптимізації діагностики та лікування гострого ішемічного інсульту на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах - Монографія.-Вінниця.-2012.-164с.
 1. Клініко-інструментальна характеристика кардіогенного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда.-Монографія. – Вінниця. – 2014. – 118 с.
 2. Генералізована епілепсія у дітей раннього віку: оптимізація діагностики та лікування.-Монографія– Вінниця. – 2014. – 138 с.
 3. Визначення факторів розвитку ендотоксикозу як базисного стану формування метаболічних розладів при захворюваннях для ефективної діагностики і підбору оптимальних засобів лікування..- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2014.- 183с.
 4. Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним інсультом в умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні..-Монографія.- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2015.- 112 с.
 5. Діагностика венозної дисциркуляторної енцефалопатії у вагітних із обмеженням перебігом першого триместру гестації та її корекція.-Монографія.- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2015.
 6. «Медицина невідкладних станів»(збірник тестових завдань).- Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.- 2013.-160 с.
 7. Рани, класифікація, діагностика, лікування.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С, Слонецький Б. І., Максименко М. В., Вербицький І. В.-Київ.-2013.- 110 с. 
 8. Десмургія на до госпітальному етапі .-Навчальний посібник . – Вінниця. – 2013. – 114 с.
 9. Невідкладні стани при гострих отруєннях .-Навчальний посібник .- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2014.- 112 с.
 10. Наукова діяльність вчених національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за 2014 рік.- Довідник .-Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля».-2014.-300 с.
 11. Актуальні питання медицини невідкладних станів у практці сімейного лікаря .-Навчальний посібник. -К.:Видавець Заславський О.Ю.,2015.-124с.
 12. Характеристика оптимізованої системи комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку. – Методичні рекомендації. – Київ, 2013, - 19 с.
 13. Гострі отруєння продуктами горіння: діагностика та невідкладна допомога на до госпітальному та ранньому госпітальному етапах.. – Методичні рекомендації.-К. – 2013. – 21 с.
 14. Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».- Методичні рекомендації .-Вінниця.-2014.-30 с.
 15. Алгоритм обстеження дітей з підозрою на наявність гострого порушення мозкового кровообігу. – Методичні рекомендації.-Вінниця.-2015.-25 с.