Search

Цикли спеціалізації: з фаху „Медицина невідкладних станів”

Передатестаційні: з фаху „Медицина невідкладних станів”

Стажування: з фаху „Медицина невідкладних станів”

Тематичного удосконалення: „Актуальні питання з медицини невідкладних станів” (1 міс.), „Невідкладні стани в неврології” (2 тижні), „Невідкладні стани в токсикології” (2 тижні), „Здійснення первинного реанімаційного комплексу на догоспітальному етапі”, „Невідкладна кардіологія” (2 тижні), „Медицина невідкладних станів” (для викладачів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації) – 1 тиждень, „Медицина невідкладних станів (для  керівників інтернатури на  базах  стажування)” – 1 тиждень,  «Вибрані питання з медицини невідкладних станів» (очно-заочні з елементами дистаційного навчання) – 2 тижні.

Проводиться навчання інтернів.

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на циклах: тематичного, передатестаційного, спеціалізації та стажування.

План проведення циклів

                                                      2018рік

п/п

Назва циклу

Термін проведення

Медицина невідкладних станів

1.

Інтерни 2016-2018 р. ІІ рік  навчання.

02.01-31.01

2

Інтерни 2017-2019 р. І рік  навчання.

02.01-28.02

3.

Інтерни 2018-2020 р. І рік  навчання.

03.09-31.12

4.

Інтерни 2017-2019 р. ІІ рік  навчання.

01.11-31.12

5.

ТУ «Актуальні питання з  медицини невідкладних станів»

02.03-03.04

6.

Спеціалізація «Медицина невідкладних станів»

01.03-08.06

7.

ПАЦ «Медицина невідкладних станів»

04.04-08.05

8.

Стажування з фаху «Медицина невідкладних станів»

07.05-07.06

9.

Актуальні питання з медицини невідкладних станів (ТУ для клінічних ординаторів-суміжників)  80 сл.

07.06-06.07

10.

ТУ «Актуальні питання з  медицини невідкладних станів»

03.09-02.10

11.

ПАЦ «Медицина невідкладних станів»

03.10-02.11

Примітка: контингент слухачів, для яких можуть проводитися цикли ТУ - лікарі з медицини невідкладних станів, сімейні лікарі, терапевти.

Контингент слухачів:  лікарі з медицини невідкладних станів