Search

Навчально - методична література, видана кафедрою 

Підручники:

 1. Медицина неотложных состояний.-Учебник под ред. И. С.Зозули..-К.: Медицина, 2008.- 696 с.
 2. Медицина невідкладних станів.-Підручник під ред. І. С.Зозулі.-К.:Медицина, 2012.- 728 с.

Монографії:

 1. Острые отравления: диагностика и неотложная помощь.- Монография –Киев.-2007.- 92с.
 2.  Постинсультные неврологические синдромы и их современные методы терапии (на стадии восстановительного и резидуального периодов).-Монография.-Запорожье.-2007.-152 с.
 3. Гормоны и мозг.-Монография.-Киев.-2008.- 164 с.
 4. Тлумачний словник з невідкладної медичної допомоги.-Київ, 2009.- 145 с.
 5. Нейрохірургічне лікування ішемічних інсультів, спричинених оклюзивно- стенотичними ураженнями сонних артерій.-Моногра-фия.-Київ.-2010.- 130с.
 6. Інсультоподібний перебіг запальних процесів головного мозку та його оболонок.-Монография.-Ніжин.-2010.- 84 с.
 7. Інсульти: тактика, стратегія ведення, профілактика, реабілітація та прогноз.-Монография.-Київ.-2010.- 320 с.
 8. Гіпергомоцистеїнемія та інші метаболічні предиктори розвитку і перебігу ішемічного інсульту.-Монографія.-Київ.-2011.-166с.
 9. Терапия постинсультных неврологических синдромов.-Монографія.- Запорожье: Изд.ВАЛ-ПИС-ПОЛИГРАФ Запорожье.-2011.-177с.
 10. Порушення спінального кровообігу.-Монографія.-Київ.-2011.-132с.
 11. Шляхи оптимізації діагностики та лікування гострого ішемічного інсульту на догоспітальному етапах.-Монографія.-Вінниця.-2012.-164с. 
 12. Церебральний інсульт у осіб молодого віку: особливості діагностики, клініки та лікування. – Вінниця. – 2012. - 168 с.
 13. Клініко-інструментальна характеристика кардіогенного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда. – Вінниця. – 2014. – 118 с.
 14. Генералізована епілепсія у дітей раннього віку: оптимізація діагностики та лікування. – Вінниця. – 2014. – 138 с.
 15. Визначення факторів розвитку ендотоксикозу як базисного стану формування метаболічних розладів при захворюваннях для ефективної діагностики і підбору оптимальних засобів лікування..- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2014.- 183с.
 16. Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним інсультом в умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні..- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2015.- 112 с.
 17. Діагностика венозної дисциркуляторної енцефалопатії у вагітних із обмеженням перебігом першого триместру гестації та її корекція..- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2015.

Навчально-методичні посібники:

 1. Невідкладна допомога хворим з гострою кардіальною патологією на догоспітальному етапі.-Учбовий посібник.-Київ.-2007.-30 с.
 2. Непритомність. Детермінанти розвитку синкопальних станів, діагностика, можливості лікування та профілактики.-Учбово-методичний посібник.-Київ.-2007.-144с.
 3. Класифікація діуретиків.-Навчальний посібник: Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосування.-Київ: Мед-книга,2007.-100с.(глава 5, с.82-85).
 4. Діуретики в лікуванні нервових і психічних захворювань.-Навчальний посібник: Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосуванн.-Київ:Медкнига,2007.-100с.(глава 5, с.33-36).
 5. Медична реабілітація: сучасні стандарти, тести, шкали та критерії ефективності. Низькоінтенсивна резонансна фізіотерапія і її застосування в реабілітаційній медицині.-Навчально-методичний посібник. За ред. І. З. Самосюк, В. П. Лисенюка, Л. І. Фісенко, І. С. Зозулі.-Київ.-2007.- 262 с.
 6. «Медицина невідкладних станів» (збірник тестових завдань ).- Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.- 2008.- 160 с.
 7. «Медицина невідкладних станів» (збірник тестових завдань ).- Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Вінниця.- 2012.- 168 с.
 8. Практичні навички з медицини невідкладних станів.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.-2008.- 164 с.
 9. «Медицина невідкладних станів»(збірник тестових завдань).- Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.- 2009.- 160 с.
 10. Невідкладні стани при гострих отруєннях.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.-2008.- 104 с.
 11. «Медицина невідкладних станів»(збірник тестових завдань).- Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.- 2013.-160 с.
 12. Рани, класифікація, діагностика, лікування.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С, Слонецький Б. І., Максименко М. В., Вербицький І. В.-Київ.-2013.- 110 с. 
 13. Десмургія на до госпітальному етапі. – Вінниця. – 2013. – 114 с.
 14. Невідкладні стани при гострих отруєннях.- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2014.- 112 с.
 15. Наукова діяльність вчених національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за 2014 рік..-Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля».-2014.-300 с.
 16. Актуальні питання медицини невідкладних станів у практці сімейного лікаря.-К.:Видавець Заславський О.Ю.,2015.-124с.
 17. Невідкладна медична допомога у загальній лікарській практиці. Київ – 2015, (За ред.. Зозулі І.С., Матюхи Л.Ф.) – 490 с.

Методичні рекомендації:

 1. Застосування нейропротекорів в інтенсивній терапії гострого ішемічного інсульту.-Методичні рекомендації.-Київ.-2009.-18 с.
 2. Набряковий синдром у клініці гострої церебральної недостаності на догосптітальному етапі.-Методичні рекомендації.-Київ.-2009.-16 с.
 3.  Гострі отруєння грибами: діагностика та невідкладна допомога на догоспітальному етапі.-Методичні рекомендації.-Київ.-2010.-24 с.
 4. Нейропротекторона терапія в гострому періоді інфаркту мозку.-Методичні рекомендації.-Київ.-2010.- 34 с.
 5. Вторинна профілактика мозкового інсульту.-Методичні рекомендації.-Київ.-2010.- 32 с.
 6. Особливості застосування ларингеальних масок при невідкладних станах на догоспітальному та ранньому стаціонарному етапах. - Методичні рекомендації. – Київ, 2010. – 24 с.
 7. Діагностика гострих порушень мозкового кровообігу на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.-Методичні рекомендації.-Київ.-2010.- 32 с.
 8. Методи здійснення судинного доступу при невідкладних станах на догоспітальному етапі.-Методичні рекомендації. - Київ. – 2011.-24 с.
 9. Диференційна діагностика генералізованої епілепсії та неепілептичних пароксизмів у дітей раннього віку.-Методичні рекомендації.-Київ.-2011.-22 с.
 10. Характеристика оптимізованої системи комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку. – Методичні рекомендації. – Київ, 2013, - 19 с.
 11. Гострі отруєння продуктами горіння: діагностика та невідкладна допомога на до госпітальному та ранньому госпітальному етапах. К. – 2013. – 21 с.
 12. Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» .-Вінниця.-2014.-30 с.
 13. Алгоритм обстеження дітей з підозрою на наявність гострого порушення мозкового кровообігу.-Вінниця.-2015.-25 с.

СПИСОК наукових праць співробітників кафедри медицини невідкладних станів за 2017 рік 

№ п/п

    Назва

Характ.

Роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

   1

          2

     3

      4

    5

       6

Підручник

1

Медицина  невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога

 

Друк.

//Підручник.. – Київ:ВСВ «Медицина», 2017. – 960 с.

 

ISBN 978-617-505-462-8

 

960

Вороненко Ю.В.,

Шекера О.Г.,

Зозуля І.С. та інші

Монографії

1

Діагностика та лікування синдрому портальної гіпертензії

Друк.

//Монографія.-Вінниця ТОВ «Меркьюрі-Поділля»,- 2017. – 148 с.

 

ISBN 978-966-2696-07-3

148

Тутченко М.І.,

Рудик Д.В.,

Слонецький Б.І.

2

Особливості лікування атеротромботичного і кардіоемболічного підтипів ішемічного інсульту з застосуванням тромболітичної терапії

Друк.

//Монографія- Вінниця ТОВ "Меркьюрі-Поділля, -2017. -  147 с.

 

ISBN 978-966-2696-87-5

147

Зозуля І.С., Мартинчук Ю.М., Пасічник Г.П.

3

Перинатальные моторные синдромы и их терапевтическая коррекция

Друк.

 1. //Монография - Запорожье: «Просвіта», 2017. – 159 с.

 

ISBN 978-966-653-423-4

159

Шевченко Л.А.,

Боброва В.И.

Навчально-методичні посібники

1

Підготовка  наукових та науково-педагогічних кадрів у НМАПО імені П.Л.Шупика у 2015-2016 роках

Друк.

//Довідник.-Київ,2017.-251 с.

251

Вороненко Ю.В.,

Вдовиченко Ю.П.,

Савичук Н.О.,

Зозуля І.С. та інші

2

Лекції і доповіді професора Зозулі Івана Савовича (частина друга)

Друк. та електр. варіант

//Навч. посіб. – Вінниця. ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2017. - 1200 с.

1200

Зозуля І.С., Зозуля А.І., Зозуля В.А.

Методичні рекомендації

1

Особливості надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах при гострій цереброваскулярній патології

Друк.

// Метод. реком. – Вінниця. -ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2017. - 48 с.

48

Зозуля І.С., Волосовець А.О., Зозуля А.І., Боброва В.І.

Інформаційні листи

1

Спосіб вдосконалення вивчення патогенетичних особливостей перебігу гострої судинної недостаності кишківника в експерименті

Друк.

//Київ, 2017.-№ 1-У-2017-4 с.

4

Зозуля І.С.,

Слонецький Б.І., Максименко М.В.,

Тюлюкін І.О.

2

Спосіб діагностики і надання невідкладної терапії при тромбозі базилярної артерії (синдром вершини базилярної артерії)

Друк.

//Київ, 2017.-№ 157-2017-4 с.

4

Зозуля І.С.,

Зозуля А.І.,

Боброва В.І.,

Волосовець А.О.,

Камінський А.О.

3

Спосіб вдосконалення діагностики і надання екстреної медичної допомоги при злоякісному перебігу інфаркту в басейні середньої мозкової артерії

Друк.

//Київ, 2017.-№ 155-2017-4 с.

4

Золзуля І.С.,

Зозуля А.І.,

Боброва В.І.,

Волосовець А.О.

4

Спосіб діагностики і надання невідкладної допомоги при розшаруваннш (дісекції) судин шиї і головного мозку

Друк.

//Київ, 2017.-№ 156-2017-4 с.

4

Зозуля І.С.,

Зозуля А.І.,

Боброва В.І.,

Волосовець А.О.,

Камінський А.О.

Статті

1

Створення інсультних центрів з мозковими інсультами

Друк.

//Медицина неотложных состояний.-№ 6 (77).-2016.-С.

 

Зозуля І.С.

2

Деякі напрямки поліпшення надання медичної допомоги при мозковому інсульті

Друк

//Український вісник психоневрології.-Том 25, випуск 1(90), 2017.- С.84

1

Зозуля І.С., Зозуля А.І.,  Волосовець А.О.

3

Тактика діагностики та лікування постраждалих із пошкодженням хребта та спинного мозку

Друк

//Журн. «Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря».1/1 2017.-19-22 квітня 2017.-Київ.-с.55-54

2

Крамарева О.Г.,

Зозуля І.С.,

Згржебловська Л.В.

4

Гострі отруєння алкоголем у дорослих, алкогольна кома: практичні рекомендації на до госпітальному етапі

Друк

//Журн. «Укр.мед.часопис».3(119)/- 2017.-С.128-131

4

Зозуля І.С.,

Курділь Н.В.,

Падалка В.М.,

Іващенко О.В.

5

Оперативное лечение острого ишемического инсульта

Друк.

// «Экстренная медицина», 2017, том 6, № 1.-С.8-15

8

Зозуля А.И.,

Зозуля И.С.,

Волосовець А.А.

6

Академік Дубина Микола Іванович

 

//Науково-інформаційний вісник.-2017,№1-2.-С.40-41

2

Зозуля І.С.

7

Сучасний погляд на діагностику гострої судинної недостатності кишківника на ранньому госпітальному етапі

Друк

Медицина неотложных состояний .-2016.-№8(79).-С.49-52.

3

Максименко М.В.

 

8

Особливості тактики лікування у пацієнтів з гострою судинною патологією кишківника на ранньому госпітальному етапі

Друк

Здоров’я українців в руках сімейного лікаря : зб. Робіт сучасн. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 08–09 грудня 2016 р. / за редакцією Л. Ф. Матюха, Л. В. Хіміон, О. К. Толстанов. – Київ : АНФ ГРУП, 2016. – 176 с.

71-72 (2)

Максименко М.В., Тюлюкін І.О., Петрусь В.Г.

 

9

Спосіб вдосконалення вивчення патогенетичних особливостей перебігу гострої судинної недостатності кишківника в експерименті

Друк

Випуск 1 з проблеми «Медицина невідкладнихстанів та медицина катастроф». Підстава: Рішення ПК«Медицина невідкладнихстанів та медицина катастроф», Протокол №1  від08.02.2017 р.

 

5

Зозуля І.С.,Максименко М.В.,

Слонецький Б.І.,

Тюлюкін І.О.

 

10

The diagnostic standard of acute vascular insufficiency of the intestine in a multidisciplinary clinic conditions

Друк

European Research: Innovation in Science, Education and Technology // European research № 2 (25) / Сб. ст. помат.: ХXV межд. науч.-практ. конф. (UnitedKingdom, London, 8-9 February 2017). 120 p.

5

Максименко М.В.,

Тюлюкін І.О., Петрусь В.Г.

 

11

Впровадження в навчальнийпроцесновітніхметодівоцінювання

Друк

XVIIміжнародна наукова конференція «Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря».-Київ, 22 березня 2017 р.- Тези доповідей.- с.25-29

4

Максименко М.В.,

Тюлюкін І.О., Петрусь В.Г.

 

12

Місце елементів дистанційного навчання в структурі навчального процесу в  медицини невідкладних станів

Друк

VI міжнародний медичний конгрес«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я україни».-Київ, 25-27 квітня 2017.- Тези доповідей.

1

Максименко М.В., Тюлюкін І.О., Петрусь В.Г.

 

13

Тактика у пацієнтів з гострою судинною недостатністю кишківника на етапах госпіталізації

Друк

VI міжнародний медичний конгрес«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я україни».-Київ, 25-27 квітня 2017.- Тези доповідей.

1

Максименко М.В., Тюлюкін І.О., Петрусь В.Г.

 

14

Чи всі пацієнти потребують профілактики стресово-ерозивного ураження шлунково-кишкового тракту?

Друк

Український медичний часопис,4 (120) – VII/VIII 2017

5

Максименко М.В., Лобанов С.М., Падій В.І., Тюлюкін І.О.

15

Місце сонографічних методів дослідження у хворих на гостру судинну недостатність кишківника

Друк

Збірник науковихпрацьспівробітників НМАПО ім.. П.Л.Шупика.- Випуск

13

Максименко М.В., Слонецький Б.І., Лобанов С.М., Падій В.І., Тюлюкін І.О.

16

Методы оценки и их внедрение в учебный процесс последипломного образования

Друк

Український медичний часопис

5

Зозуля И.С., Максименко М.В., Боброва В.И., Слонецкий Б.И., Зозуля А.И., Ганджа Т.И., Иващенко О.В., Орел В.В., Вербицкий И.В., Крамарева О.Г., Тюлюкин И.О.

17

Осложнения ишемического инсульта: диагностика, лечение, профилактика и реабилитиция

 

Международный научно-практ.журнал «Психиатрия, психотерапія  и клиническая психология», 2017, том 8, №3.-С.375-381

7

Зозуля И.С.,

Зозуля А.И., Волосовець А.А.

18

Інсульт: втрати часу на догоспітальному та госпітальном етапах

 

Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря.-№4(67),2017.-С.5-6

 

Зозуля І.С.,

Зозуля А.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тези

1

Основні напрямки покращення медичної допомоги при лікуванні інсульту

 

//Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Впровадження сучасного Європейського досвіду лікування захворювань нервової системи».-20 квітня 2017.-м. Київ..-С.

1

Зозуля І.С., Волосовець А.О.

2

Неврологічні читання пам′яті Д.І.Панченка безцінний спадок  великого вченого

Друк

//Журн. «Українсь-кий медичний часопис».-№2(118).-2017.-С.14-15

2

Зозуля І.С.

3

Досвід підготовки лікарів-інтернів до складання ліцензійного іспиту КРОК-3

Друк

VІ Міжнародний медичний онгресс “Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України”. – Київ. – 2017. – С. 48.

1

Орел В.В., Ганджа Т.І.

4

Типові помилки в наданні допомоги пацієнтам з кардіологічною патологією на догоспітальному етапі

Друк

VІ Міжнародний медичний конгрес “Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України”. – Київ. – 2017. – С. 38-39.

2

Ганджа Т.І., Орел В.В., Супрун А.О., Пекіліс К.В.

5

Зміни вмісту показників окислювальної модифікації білків у хворих на хронічну ішемію мозку в залежності від вираженості когнітивних розладів

Друк

Український вісник психоневрології. Тези доповідей V Національного конгресу неврологів, психіатрів та наркологів України з міжнародною участю «Неврологічна, психіатрична та наркологічна допомога в Україні: тенденції розвитку та сучасні виклики». – 2017. – Т.25, вип. 1(90). – С. 70-71

2

Боброва В.І., Демченко А.В.

6

New approach to evaluation of strok: modification of social predictors

Друк

Abstracts of the 3rd Congress of the EuropeanAcademy of Neurology, Amsterdam, The Netherlands. European Journal of Neurology, 24 (Suppl 1), June 2017

1

A. Volosovets,

A. Zozulya,

 I. Zozulya

 

7

The diagnostic standard of acute vascular insufficiency of the intestine in a multidisciplinary clinic conditions

Друк

European Research: Innovation in Science, Education and Technology//European research №2(25). United Kingdom, London, 8-9 February 2017, 120 p.

1

Максименко М.В.,

Тюлюкін І.О., Петрусь В.Г

8

Впровадження в новітній процес новітніх методів оцінювання

Друк

XVII міжнародна наукова конференція "Новітні чинники впливу на формування особистості студента - майбутнього лікаря". - Київ, 22 березня 2017 р. - С. 25-29

5

Максименко М.В.,

Тюлюкін І.О., Петрусь В.Г.

 

9

Місце елементів дистанційного навчання в структурі навчального процесу в медицині невідкладних станів

Друк

VI міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України". - Київ, 25-27 квітня 2017. - С. 1

1

Максименко М.В.,

Тюлюкін І.О., Петрусь В.Г.

10

Тактика у пацієнтів з гострою судинною недостатністю кишківника на етапах госпіталізації

Друк

VI Міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України". - Київ, 25-27 квітня 2017. - С. 1

1

Максименко М.В.,

Тюлюкін І.О., Петрусь В.Г.

11

Зміни системи глутатіону у хворих на хронічну ішемію мозку на фоні атеросклерозу церебральних артерій і артеріальної гіпертензії

Друк

VІ Міжнародний медичний конгрес “Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України”. – Київ. – 2017. –С.39

1

Боброва В.І., Демченко А.В., Боброва О.В.

12

Оптимізація лікувальної тактики при посттравматичному менінгіті

Друк

VІ Міжнародний медичний конгрес “Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України”. – Київ. – 2017. –С.40-41

2

Крамарева О.Г., Зозуля І.С., Згржебловська Л.В.

13

Актуальність змін до закону про екстрену медичну допомогу

Друк

VІ Міжнародний медичний онгресс “Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України”. – Київ. – 2017. –С.49-50

2

Рощін Г.Г., Зозуля І.С., Тутченко М.І., Рогов А.В., Синельник С.В., Цуглевич Я.М., Вершигора А.В., Тихенко С.В.

14

Сучасна доктрина прогнозування ускладнень та летальності у хворих з гострим перитонітом

Друк

VІ Міжнародний медичний конгрес “Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України”. – Київ. – 2017. –С.51

1

Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Вербицький І.В., Щур І.В.

 1. Диагностика и лечение неотложных состояний у детей: учебное пособие (2-е издание, доп.) А. П. Волосовец, Н. В. Нагорная, С. П. Кривопустов и др. – Донецк: Заславский А. Ю, 2010. – 160 с.
 2. Діагностика гострих порушень мозкового кровообігу на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.-Методичні рекомендації.-Київ.-2010.- 32 с.
 3. Диференційна діагностика генералізованої епілепсії та неепілептичних пароксизмів у дітей раннього віку.-Методичні рекомендації.-Київ.-2011.-22с.
 4. Інсульти: тактика, стратегія ведення, профілактика, реабілітація та прогноз.-Монография.-Київ.-2010.- 320 с.
 5. Катэрино Дж. М., Кохан С. Медицина неотложных состояний. Перевод с англ. под ред. Д.А. Струтинского. 2-е издание. – М.: «МЕДпресс-информ, 2008. – 340 с.
 6. Коваленко В. Н., ред. Руководство по кардиологии. – К.: МОРИОН, 2008. – 1424 с.
 7. Лечение болевого синдрома в онкологии: Учебно-метод. пособие/ Под ред. И.П. Шлапака, Е. Яроша. – Петрозаводск: ИнтелТек, 2004. – 160 с.
 8. Линг Л. Дж., Кларк Р. Ф., Эриксон Т.Б., Трестрейх III Д.Х. Секреты токсикологии/ Пер. с англ. – М. СПб,: Изд «БИНОМ» - Изд. Диалект, 2006. – 376 с.
 9. Медицина невідкладних станів.-Підручник під ред. І. С.Зозулі.-К.:Медицина, 2012.- 728 с.
 10. Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Изд.3-е, испр. и доп./ Под ред. профессора Никонова В. В., Феськова А. Э., Федака Б.С. - Донецк: Заславский А. Ю., 2008 – Т.1. – 503 с.
 11. Невідкладні стани при гострих отруєннях.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С., доцента Іващенко О. В. - Київ.-2008.- 104 с.
 12. Неотложная эндокринология: Руководство для врачей. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2008. – 400 с.
 13. Особливості застосування ларингеальних масок при невідкладних станах на догоспітальному та ранньому стаціонарному етапах. - Методичні рекомендації. – Київ, 2010. – 24 с.
 14. Практичні навички з медицини невідкладних станів.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.-2008.- 164 с.
 15. Рани, класифікація, діагностика, лікування.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С, Слонецький Б. І., Максименко М. В., Вербицький І. В.-Київ.-2013.- 110 с.
 16. Тлумачний словник з невідкладної медичної допомоги. Під ред. професора Зозулі І. С., Маркова Ю. І. -Київ, 2009.- 145 с
 17. Шляхи оптимізації діагностики та лікування гострого ішемічного інсульту на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах - Монографія.-Вінниця.-2012.-164с.
 1. Клініко-інструментальна характеристика кардіогенного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда.-Монографія. – Вінниця. – 2014. – 118 с.
 2. Генералізована епілепсія у дітей раннього віку: оптимізація діагностики та лікування.-Монографія– Вінниця. – 2014. – 138 с.
 3. Визначення факторів розвитку ендотоксикозу як базисного стану формування метаболічних розладів при захворюваннях для ефективної діагностики і підбору оптимальних засобів лікування..- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2014.- 183с.
 4. Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним інсультом в умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні..-Монографія.- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2015.- 112 с.
 5. Діагностика венозної дисциркуляторної енцефалопатії у вагітних із обмеженням перебігом першого триместру гестації та її корекція.-Монографія.- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2015.
 6. «Медицина невідкладних станів»(збірник тестових завдань).- Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С.-Київ.- 2013.-160 с.
 7. Рани, класифікація, діагностика, лікування.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С, Слонецький Б. І., Максименко М. В., Вербицький І. В.-Київ.-2013.- 110 с. 
 8. Десмургія на до госпітальному етапі .-Навчальний посібник . – Вінниця. – 2013. – 114 с.
 9. Невідкладні стани при гострих отруєннях .-Навчальний посібник .- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2014.- 112 с.
 10. Наукова діяльність вчених національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за 2014 рік.- Довідник .-Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля».-2014.-300 с.
 11. Актуальні питання медицини невідкладних станів у практці сімейного лікаря .-Навчальний посібник. -К.:Видавець Заславський О.Ю.,2015.-124с.
 12. Характеристика оптимізованої системи комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку. – Методичні рекомендації. – Київ, 2013, - 19 с.
 13. Гострі отруєння продуктами горіння: діагностика та невідкладна допомога на до госпітальному та ранньому госпітальному етапах.. – Методичні рекомендації.-К. – 2013. – 21 с.
 14. Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».- Методичні рекомендації .-Вінниця.-2014.-30 с.
 15. Алгоритм обстеження дітей з підозрою на наявність гострого порушення мозкового кровообігу. – Методичні рекомендації.-Вінниця.-2015.-25 с.

Цикли спеціалізації: з фаху „Медицина невідкладних станів”

Передатестаційні: з фаху „Медицина невідкладних станів”

Стажування: з фаху „Медицина невідкладних станів”

Тематичного удосконалення: „Актуальні питання з медицини невідкладних станів” (1 міс.), „Невідкладні стани в неврології” (2 тижні), „Невідкладні стани в токсикології” (2 тижні), „Здійснення первинного реанімаційного комплексу на догоспітальному етапі”, „Невідкладна кардіологія” (2 тижні), „Медицина невідкладних станів” (для викладачів ВМНЗ III-IV рівнів акредитації) – 1 тиждень, „Медицина невідкладних станів (для  керівників інтернатури на  базах  стажування)” – 1 тиждень,  «Вибрані питання з медицини невідкладних станів» (очно-заочні з елементами дистаційного навчання) – 2 тижні.

Проводиться навчання інтернів.

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на циклах: тематичного, передатестаційного, спеціалізації та стажування.

План проведення циклів

                                                      2018рік

п/п

Назва циклу

Термін проведення

Медицина невідкладних станів

1.

Інтерни 2016-2018 р. ІІ рік  навчання.

02.01-31.01

2

Інтерни 2017-2019 р. І рік  навчання.

02.01-28.02

3.

Інтерни 2018-2020 р. І рік  навчання.

03.09-31.12

4.

Інтерни 2017-2019 р. ІІ рік  навчання.

01.11-31.12

5.

ТУ «Актуальні питання з  медицини невідкладних станів»

02.03-03.04

6.

Спеціалізація «Медицина невідкладних станів»

01.03-08.06

7.

ПАЦ «Медицина невідкладних станів»

04.04-08.05

8.

Стажування з фаху «Медицина невідкладних станів»

07.05-07.06

9.

Актуальні питання з медицини невідкладних станів (ТУ для клінічних ординаторів-суміжників)  80 сл.

07.06-06.07

10.

ТУ «Актуальні питання з  медицини невідкладних станів»

03.09-02.10

11.

ПАЦ «Медицина невідкладних станів»

03.10-02.11

Примітка: контингент слухачів, для яких можуть проводитися цикли ТУ - лікарі з медицини невідкладних станів, сімейні лікарі, терапевти.

Контингент слухачів:  лікарі з медицини невідкладних станів