Search


Кандидат медичних наук, асистент 

Величко Наталія Сергіївна, 1980 року народження. У 2004 році закінчила навчання у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа».

У 2005 році завершила підготовку у інтернатурі за фахом "внутрішні хвороби" в НМАПО імені П.Л. Шупика. Під час проходження інтернатури на «відмінно» виконав учбову програму, проявила себе як грамотний спеціаліст, була рекомендована до вступу у клінічну ординатуру. 

З 2005 по 2007 роки навчалась в клінічній ординатури за фахом «внутрішні хвороби» на кафедрі сімейної медицини НМАПО. На другому році навчання у клінічній ординатурі затвердила тему кандидатської дисертації "Оптимізація тактики ведення хворих з холестатичним гепатозом вагітних у поєднанні з хелікобактеріозом в поліклінічно-амбулаторних умовах" за фахом 14.01.02 - внутрішні хвороби. Зз 2007 по 2010 рік навчалась в очній аспірантурі НМАПО імені П.Л. Шупика. В квітні 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: "Оптимізація тактики ведення хворих з холестатичним гепатозом вагітних у поєднанні з хелікобактеріозом в поліклінічно-амбулаторних умовах" (науковий керівник – д.м.н., професор Г.І. Лисенко). Є автором 30 наукових робіт та 1 патентів на корисну модель.

З червня 2018 року працює на посаді асистента кафедри медицини невідкладних станів   НМАПО імені П.Л. Шупика.