Search

  

Кандидат медичних наук, доцент.

Максименко М.В. закінчив медичний факультет Сумського Державного Університету у 2002 році.

З 2002 по 2004 рр. пройшов інтернатуру на кафедрі торако-абдомінальної хірургії ХМАПО за фахом «хірургія». Під час проходження інтернатури на «відмінно» виконав учбову програму, проявив себе як грамотний спеціаліст, був рекомендований до вступу у клінічну ординатуру.

З 2004 по 2006 рр. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика за фахом «хірургія». На другому році навчання у клінічній ординатурі затвердив тему кандидатської дисертації “Оптимізація хірургічного лікування гострих судинних захворювань кишечника у пацієнтів похилого та старечого віку” за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. 29 жовтня 2009р достроково захистив кандидатську дисертацію на вказану тему в спеціалізованій вченій раді Д 26.613.08 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.

Працюючи над дисертаційною роботою в аспірантурі Максименко М.В. був удостоєний академічної стипендії Кабінету Міністрів України ім. М.С. Грушевського. 

З грудня 2009 р. по листопад 2010 р. працював старшим лаборантом на кафедрі медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика.

З грудня 2010 р. обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри медицини невідкладних станів.

З 2015 року обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри медицини невідкладних станів.

В 2017 році отримав вчене звання доцента.

Під час роботи на кафедрі активно приймає участь у розробці методичних рекомендацій, підготовці навчальних посібників, наукових публікацій. Самостійно підготував та проводить практичні заняття із лікарями-інтернами та курсантами, веде активну практичну та наукову діяльність. Максименко М.В. постійно прагне підвищувати рівень знань та практичних навичок у галузі хірургії Вища категорія з 2012 року, проявляє себе як талановитий науковець та кваліфікований лікар-хірург. За період з 2006 по 2018 рік провів близько 1700 оперативних втручань різного ступеня складності.

Максименко М.В. постійно розвивається та удосконалюється як практичний лікар-хірург, а саме - пройшов такі курси тематичного удосконалення:- «Лапароскопічна хірургія та інші сучасні хірургічні технології» (2006), «Основи судинної хірургії» (2010),«Сучаснімалоінвазивні методики флебології» (2011), «Малоінвазивні втручання при патології підшлункової залози» (2011),
 Спеціалізація з травматології (2012), Спеціалізація з управління охороною здоров′я (2012),  ТУ з медицини невідкладних станів (2012), Спеціалізація з медицини невідкладних станів (2015),  ТУ підготовка кадрового резерву НМАПО (Англійська мова для ПВС) (2016).

За період з 2006 по 2018 рр. опубліковано 123 роботи у фахових виданнях ВАК України, отримано 22 патенти України на корисну модель, 2 інформаційних листа, 7 навчальних посібників , 1 підручник, 3 методичні рекомендації.