Search

 

Кандидат медичних наук, доцент

Іващенко Олег Васильович, народився 10.08.1960 р. в м. Горлівка  Донецької області.

Після закінчення середньої школи   в 1977 р. поступив в Донецький медичний інститут ім. М. Горького закінчивши який в 1983 році обрав спеціальність “Педіатрія”.  

Після закінчення інтернатури працював лікарем педіатром в лікарні N 2 м. Горлівки Донецької області, а з 1985 року, після первинної спеціалізації та тематичного удосконалення з анестезіології-реаніматології в ДонМІ ім. М. Горького, працював лікарем анестезіологом-реаніматологом  відділення анестезіології в тій же лікарні та лікарем анестезіологом в Горлівській дитячій лікарні. В 1987-1989 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології ДонМІ та після її закінчення з  1987  по 2001 р., працював лікарем анестезіологом-реаніматологом відділення реанімації ЦМКЛ 1 м. Донецька.

Під час роботи лікарем анестезіологом-реаніматологом відділення реанімації ЦМКЛ 1 м.Донецька у 1995 р. захистив кандидатську дисертацію “Ефективність  активних методів детоксикації в комплексній терапії синдрому ендогенної  інтоксикації у дітей з гострим  гастроентероколітом”.

З 2001 р., після обрання за конкурсом, працював асистентом кафедри швидкої та невідкладної медичної допомоги КМАПО ім. П.Л. Шупика, а з 2006 р.  по теперішній час працюю доцентом кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри медицини невідкладних станів. 

О.В. Іващенко - автор 112 наукових праць, 5 підручників,  1 монографії, 9 посібників, методичних рекомендацій. Має 4 посвідчення на раціоналізаторські пропозиції. Лікар вищої категорії за фахом «Анестезіологія» та «Медицина невідкладних станів».

Основні теми наукових досліджень: невідкладна допомога при гострих отруєннях на до госпітальному та госпітальному етапах лікування.