Search

Доктор медичних наук, професор. Заслужений лікар України, Відмінник освіти, академік академії наук вищої освіти України, лікар хірург.

Слонецький Борис Іванович народився 5 травня 1965 року в м. Дунаївці, Хмельницької області.

З 1972 по 1982 рік навчався в Чемеровецькій середній школі  Хмельницької області

З 1982 по 1988 рік навчався в Київському медичному інституті імені акад. О.О.Богомольця, який закінчив за спеціальністю ,,Лікар-лікувальник”.

З  1988    - 1989 рр. - лікар - інтерн Чемеровецької центральної районної лікарні Хмельницької області.

З  1989 - 1991 рр. - лікар - хірург Чемеровецької центральної районної лікарні  Хмельницької області.

З 1991 - 1994 рр. аспірант кафедри загальної хірургії Чернівецького державного медичного інституту.

З 1994 – 1996 рр. - асистент кафедри загальної хірургії Чернівецького державного медичного інституту. Кандидат медичних наук з 1995 року. Захистив дисертацію за спеціальністю ,,Хірургія” ,,Шляхи оптимізації регенераторного процесу в анастомозах тонкої кишки в умовах перитоніту” (14.01.03) на засіданні спеціалізованої вченої ради Українського державного медичного університету ім. акад. О.О. Богомольця МОЗ України (диплом кандидата наук КН №007799 від 16 березня 1995р.)

З 1996 – 1999 рр. - докторант кафедри швидкої та невідкладної медичної допомоги Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

В 1999р. - асистент кафедри загальної хірургії Буковинської державної медичної академії.

З 1999 – 2001 рік - асистент кафедри медицини невідкладних станів Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Доктор медичних наук з 27 червня 2000 року. Дисертацію захистив за спеціальністю ,,Хірургія” „Особливості лікування перфоративної виразки дванадцятипалої кишки в залежності від періоду протікання захворювання” (14.01.03) на засіданні спеціалізованої вченої ради Київської медичної академії післядипломної освіти ім П.Л. Шупика МОЗ України (диплом доктора наук ДД № 001414 від 27 06.2000 року).

З 2001 – 2003 рік - доцент кафедри медицини невідкладних станів Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Вчене звання доцента кафедри швидкої та невідкладної медичної допомоги з 2003 року (атестат доцента ДЦ № 006714, протокол № 1/14- Д від 18 лютого 2003 року).

З 2003 по теперішній час професор кафедри Національної медичної  академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Вчене звання професора кафедри медицини невідкладних станів з 2005 року (атестат професора ПР № 002845, протокол № 1/05 - П від 17 лютого 2005 року).

Указом Президента України від 18 серпня 2009 року № 619 присвоєно почесне звання ,,Заслужений лікар України”

Наказом міністра освіти і науки України №54-к від 27 лютого 2015 року нагороджено знаком Відмінник освіти України (посвідчення № 32).

Під керівництвом захищено 12 кандидатські дисертації (2 іноземці) та виконується ще 3. Підготовлено 27 клінічних ординаторів (18 іноземців), крім того є автором 310 наукових праць, 74 патентів України на винахід, 6 методичних рекомендацій та співавтор 12 підручників та наукових посібників, 2 монографії. Виступив 30 раз на з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах.

Є членом спеціалізованих вчених радах Д 26.613.08 та Д 26.613.03 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.