Search

Доктор медичних наук, професор, академік АН Вищої Освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Нью-Йоркської Академії Наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Дійсний член Європейської Асоціації природознавства. Лікар невролог. 

Народився 12 серпня 1939р. в с.Волоське Деражнянського району Хмельницької області у родині колгоспників Сави Марковича та Євдокії Андріївни.

Закінчив Волоськівську середню школу, Іван Зозуля поступив в Чернівецьке медичне училище, яке закінчив в 1959р. з відзнакою і відразу ж був прийнятий до Чернівецького державного медичного інституту..

У 1965-1968 рр. працював лікарем у Вовковинецькій дільничній лікарні Хмельницької області, Хмельницькій обласній лікарні, наступні два роки проходив клінічну ординатуру на кафедрі нервових хвороб №1 Київського державного інституту удосконалення лікарів. Протягом 1970-1978 рр. – лікар, завідувач неврологічним відділенням Київської обласної клінічної лікарні. З 1978р. – асистент, доцент кафедри нервових хвороб. З 1990 – доцент, професор, завідувач кафедри медицини невідкладних станів в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

В 1972р. захистив кандидатську дисертацію «Клинико-электрофизиологические изменения при сосудистых заболеваниях головного мозга» (нервові хвороби), а в 1990р. – докторську дисертацію «Реабилитация больных с неврологическими проявлениями гиертонической болезни» (нервові хвороби, кардіологія).

В 1990р. І.С.Зозуля затверджений на посаду проректора з наукової роботи НМАПО імені П.Л.Шупика і завідувача кафедри медицини невідкладних станів. В 1992р. йому присвоєно вчене звання професора.

І.С.Зозуля – автор понад 1000 друкованих праць, 25 підручників і монографій, 40 навчальних посібників, 63 винаходів. Під його керівництвом підготовлено і захищено 3 докторських і  30 кандидатських дисертацій. Є членом 2-ох спеціалізованих вчених рад: нервові хвороби; терапія та сімейна медицина.

Основні теми наукових досліджень: цереброваскулярна патологія, закрита черепно-мозкова травма, спінальна травма, запальні захворювання нервової системи, надання екстреної медичної допомоги на до- та ранньому госпітальному етапах при екстремальних станах.

Головний редактор журналу "Український медичний часопис","Острые и неотложные состояния в практике врача", Екстренна медицина", «Інформаційного вісника» АНВО України, Науковий редактор "Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика".  Членом редакційної колегії ряда журналів:  «Лікарська справа», «Вісник психоневрології», "Хирургия ХХ века" та ін.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл праць «Початкові та зворотні форми порушень мозкового кровообігу. Розробка і впровадження в практику методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації в Україні» (1993), обраний академіком Академії наук вищої школи (нині АНВО України) (1994); присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1998); Інтернаціональним біографічним центром Кембріджського університету визнаний «Людиною року 1999-2000», нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007); почесними грамотами і подякою Міністерства охорони здоров′я України (1999, 2008); почесною грамотою Київського міського голови (2004); Благословенною грамотою Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2002), нагороджений знаками «отличник здравоохранения СССР» (1987р.), «Відмінник освіти України» (2004); орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ ступеня (2004, 2017); Почесними дипломами Міносвіти і науки, академії педагогічних наук України, третьої виставки-презентації «Інноваційні технології навчання» (2006); Дипломом і другою Премією АНВО України за цикл посібників з неврології (2005); Дипломом та першою премією з інновації «Підручники» АНВО України (2008); Указом президента України нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2008); присвоєно звання «почесний громадянин Деражнінського району Хмельницької області» (2009); нагороджений Грамотою КМКЛШМД «За сумлінну багаторічну працю та особистий внесок у збереження здоров′я киян, із нагоди 25-річчя КМКЛШМД» (2010); Грамотою президії правління науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України «За вагомий науковий та практичний внесок у розвиток охорони здоров′я України» (2010); Грамотою Митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія «у благословення за старанні труди у славу святої Церкви» (2010); в 2008р. Указом Президента України нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, в 2011р. – подякою ректора та пам′ятною медаллю НМАПО імені П.Л.Шупика, в 2012 грамотою Київської обласної держадміністрації, 2014 р. – подякою ректора НМАПО імені П.Л.Шупика. Грамота АНВО України «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки», 2015р.; Подяка Української асоціації боротьби з інсультом», «За активну професійну діяльність у справі боротьби з інсультом в Україні», 2015 р.; Диплом АНВО України та перша премія за номінацію «Навчальний посібник», 2015р.; подяка ректора НМАПО імені П.Л.Шупика, академіка НАМН України Ю.В.Вороненка «За вагомий особистий внесок та багаторічну сумлінну працю», 2015р.; Диплом  доповідача та Диплом «За організацію та проведення науково-практичного заходу – VІ Міжнародного медичного форуму та  IV Міжнародного медичного конгресу, 2015 р.; Диплом та 1 місце «За активну участь, організацію та проведення науково-практичного заходу – VІІ Міжнародного медичного форуму та V Ювілейного міжнародного медичного конгресу «Інновації в медицині – здоров′я нації и впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров′я України», 2016р.; Грамота «За вагомий внесок у розвиток сімейної медицини в Україні» МГО «Міжнародна Асоціація «Здоров′я суспільства», 2016р. Диплом, вимпел «За 1 місце» в рейтингу кафедр НМАПО імені П.Л. Шупика за 2015 рік.


Кандидат медичних наук, доцент 

Волосовець Антон Олександрович, 1984 року народження. У 2001 році з відзнакою закінчив Український медичний ліцей при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. У тому ж році вступив та у 2007 році закінчив навчання за спеціальністю «лікувальна справа» у Національному медичному університеті. Отримав диплом з відзнакою та був рекомендований Вченою радою НМУ до навчання у магістратурі. Занесений до Золотої Книги Пошани НМУ. Одночасно працював на посаді старшого лаборанта кафедри неврології НМУ.

У 2009 році завершив підготовку у інтернатурі та успішно захистив магістерську роботу за спеціальністю «неврологія». З 2009 по 2011 рік навчався  
в аспірантурі НМУ за спеціальністю «нервові хвороби», яку закінчив достроково, захистивши у травні 2011р. кандидатську дисертацію на тему: «Нейрогенна ротоглоткова дисфагія в гострий період мозкового інсульту: механізми виникнення, методи діагностики та ведення хворих» (науковий керівник – д.м.н., професор С.М. Віничук).

З 2011 року був обраний на посаду асистента кафедри неврології НМУ. Брав активну участь у науковому та суспільному житті університету. Входив у Раду молодих вчених НМУ та МОЗ України, був заступником головного редактора Українського наукового молодіжного журналу. У 2009 році пройшов професійне стажування у госпіталі медичного факультету Університету м. Анжер, Франція. У 2010 році – стажування у науковій лабораторії Університету м. Гейдельберг, Німеччина. У 2014 році – стажування у клініці традиційної китайської медицини Департаменту охорони здоров’я провінції Ганьсу, Китайська Народна Республіка.

З грудня 2014 року по листопад 2017 року навчався в очній докторантурі на кафедрі медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика. Тема дисертації: «Клініко-патогенетична характеристика  факторів ризику гострого ішемічного інсульту залежно від часу виникнення: особливості діагностики, лікування та прогнозу» (науковий консультант: завідувач кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор Зозуля Іван Савович).

З грудня 2017 року працює на посаді доцента кафедри медицини невідкладних станів   НМАПО імені П.Л. Шупика.

Є автором 90 наукових робіт та 6 патентів на корисну модель. Основна наукова спрямованість робіт – діагностика та терапія ускладнень цереброваскулярної патології.

Доктор медичних наук, професор. Заслужений лікар України, Відмінник освіти, академік академії наук вищої освіти України, лікар хірург.

Слонецький Борис Іванович народився 5 травня 1965 року в м. Дунаївці, Хмельницької області.

З 1972 по 1982 рік навчався в Чемеровецькій середній школі  Хмельницької області

З 1982 по 1988 рік навчався в Київському медичному інституті імені акад. О.О.Богомольця, який закінчив за спеціальністю ,,Лікар-лікувальник”.

З  1988    - 1989 рр. - лікар - інтерн Чемеровецької центральної районної лікарні Хмельницької області.

З  1989 - 1991 рр. - лікар - хірург Чемеровецької центральної районної лікарні  Хмельницької області.

З 1991 - 1994 рр. аспірант кафедри загальної хірургії Чернівецького державного медичного інституту.

З 1994 – 1996 рр. - асистент кафедри загальної хірургії Чернівецького державного медичного інституту. Кандидат медичних наук з 1995 року. Захистив дисертацію за спеціальністю ,,Хірургія” ,,Шляхи оптимізації регенераторного процесу в анастомозах тонкої кишки в умовах перитоніту” (14.01.03) на засіданні спеціалізованої вченої ради Українського державного медичного університету ім. акад. О.О. Богомольця МОЗ України (диплом кандидата наук КН №007799 від 16 березня 1995р.)

З 1996 – 1999 рр. - докторант кафедри швидкої та невідкладної медичної допомоги Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

В 1999р. - асистент кафедри загальної хірургії Буковинської державної медичної академії.

З 1999 – 2001 рік - асистент кафедри медицини невідкладних станів Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Доктор медичних наук з 27 червня 2000 року. Дисертацію захистив за спеціальністю ,,Хірургія” „Особливості лікування перфоративної виразки дванадцятипалої кишки в залежності від періоду протікання захворювання” (14.01.03) на засіданні спеціалізованої вченої ради Київської медичної академії післядипломної освіти ім П.Л. Шупика МОЗ України (диплом доктора наук ДД № 001414 від 27 06.2000 року).

З 2001 – 2003 рік - доцент кафедри медицини невідкладних станів Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Вчене звання доцента кафедри швидкої та невідкладної медичної допомоги з 2003 року (атестат доцента ДЦ № 006714, протокол № 1/14- Д від 18 лютого 2003 року).

З 2003 по теперішній час професор кафедри Національної медичної  академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Вчене звання професора кафедри медицини невідкладних станів з 2005 року (атестат професора ПР № 002845, протокол № 1/05 - П від 17 лютого 2005 року).

Указом Президента України від 18 серпня 2009 року № 619 присвоєно почесне звання ,,Заслужений лікар України”

Наказом міністра освіти і науки України №54-к від 27 лютого 2015 року нагороджено знаком Відмінник освіти України (посвідчення № 32).

Під керівництвом захищено 12 кандидатські дисертації (2 іноземці) та виконується ще 3. Підготовлено 27 клінічних ординаторів (18 іноземців), крім того є автором 310 наукових праць, 74 патентів України на винахід, 6 методичних рекомендацій та співавтор 12 підручників та наукових посібників, 2 монографії. Виступив 30 раз на з’їздах, конгресах, конференціях, симпозіумах.

Є членом спеціалізованих вчених радах Д 26.613.08 та Д 26.613.03 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. 

  

Кандидат медичних наук, асистент.

Крамарева Ольга Геннадіївна закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця у 2009 році. Після закінчення інтернатури поступила у клінічну ординатуру, а у 2013-2016 роках пройшла навчання у аспірантурі за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Коло наукових інтересів – проблеми лікування пацієнтів із тяжкою черепно-мозковою та тяжкою поєднаною травмою, штучна вентиляція легень, набряк мозку при черепно-мозковій травмі, поліуричні синдроми у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою, посттравматичні менінгіти, гострий респіраторний дистрес-синдром, надання невідкладної допомоги пацієнтам із поєднаною травмою.

  1. Крамарева О.Г., Згржебловська Л.В., Малиш І.Р. «Вплив волемічної підтримки збалансованими кристалоїдними розчинами на показники водно-електролітного балансу у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою» Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. -Вип.24. книга 2.– Київ-2015. – С.25-31.
  2. Крамарева О.Г., Згржебловська Л.В., Малиш І.Р. «Показники водно-електролітного балансу у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою» Медицина невідкладних станів - №1(64). – 2015. – С.114-116.
  3. Крамарева О.Г., Згржебловська Л.В., Малиш І.Р. «Вплив волемічної підтримки збалансованими кристалоїдними розчинами на динаміку периферійних набряків у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою» Медицина невідкладних станів - №3(74). – 2016. – С.107-111.
  4. Крамарева О.Г., Згржебловська Л.В., Малиш І.Р. «Вплив волемічної підтримки збалансованим кристалоїдним розчином на пре диктори розвитку ниркового пошкодження у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою» Медицина невідкладних станів - №4(75). – 2016. – С.114-117 
  5. Крамарева О.Г., Згржебловська Л.В., Малиш І.Р. «Влияние волемической поддержки сбалансированными кристаллоидными растворами на динамику синдрома капиллярной утечки у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой» Экстренная медицина – том 5.- №3. – 2016. – С. 387-393. 

Доктор медичних наук, професор кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, дійсний член Європейської академії природознавчих наук, розробник наукового напрямку "Соматоневрологія", судинна патологія головного мозку.

Валентина Іванівна закінчила лікувальний факультет Запорізького державного медичного інституту (на сьогодні - університету) з відзнакою в 1969 році. Пройшла шлях від  асистента, доцента кафедри нервових хвороб з курсами нейрохірургії і психології  вищеназваного інституту (1972-1985), доцента Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Київської медичної академії післядипломної освіти (1985-2000), до професора Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика ( з  2000 р. по теперішній час). Дійсний член Європейської академії Природознавчих наук (2008) Наукові інтереси та важливі наукові розробки Валентини Іванівни розповсюджуються на основні розділи неврології: судинні захворювання головного мозку соматоневрологів, токсичні, травматичні ураження нервової системи, спадкові захворювання. 

Боброва В.І. - автор і співавтор більш ніж 420 наукових праць, в тому числі 12 монографій, 3 підручників, 24 навчально-методичних посібників, 26 методичних рекомендацій, 2 патентів і 10 інформаційних листів.

 

Кандидат медичних наук, доцент

Іващенко Олег Васильович, народився 10.08.1960 р. в м. Горлівка  Донецької області.

Після закінчення середньої школи   в 1977 р. поступив в Донецький медичний інститут ім. М. Горького закінчивши який в 1983 році обрав спеціальність “Педіатрія”.  

Після закінчення інтернатури працював лікарем педіатром в лікарні N 2 м. Горлівки Донецької області, а з 1985 року, після первинної спеціалізації та тематичного удосконалення з анестезіології-реаніматології в ДонМІ ім. М. Горького, працював лікарем анестезіологом-реаніматологом  відділення анестезіології в тій же лікарні та лікарем анестезіологом в Горлівській дитячій лікарні. В 1987-1989 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі анестезіології та реаніматології ДонМІ та після її закінчення з  1987  по 2001 р., працював лікарем анестезіологом-реаніматологом відділення реанімації ЦМКЛ 1 м. Донецька.

Під час роботи лікарем анестезіологом-реаніматологом відділення реанімації ЦМКЛ 1 м.Донецька у 1995 р. захистив кандидатську дисертацію “Ефективність  активних методів детоксикації в комплексній терапії синдрому ендогенної  інтоксикації у дітей з гострим  гастроентероколітом”.

З 2001 р., після обрання за конкурсом, працював асистентом кафедри швидкої та невідкладної медичної допомоги КМАПО ім. П.Л. Шупика, а з 2006 р.  по теперішній час працюю доцентом кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри медицини невідкладних станів. 

О.В. Іващенко - автор 112 наукових праць, 5 підручників,  1 монографії, 9 посібників, методичних рекомендацій. Має 4 посвідчення на раціоналізаторські пропозиції. Лікар вищої категорії за фахом «Анестезіологія» та «Медицина невідкладних станів».

Основні теми наукових досліджень: невідкладна допомога при гострих отруєннях на до госпітальному та госпітальному етапах лікування.