Search

Підготовка докторів і кандидатів наук на кафедрі за період 2008-2017 рр. 

Прізвище, ім′я, по батькові

Науковий консультант, науковий керівник

Вид роботи (докт.,канд.)

Назва дисертації

Рік захисту

1

Зозуля А. І.

Акад.Цимбалюк В. І.,
рофессор Слабкий Г.О.

докторська

Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи нейрохірургічної допомоги хворих з судинною патологією головного мозку

2014

2

Безсмертна Г. В.

рофессор Зозуля І. С.

Кандидатська

Гіпергомоцистеінемія та метаболічні предиктори розвитку і перебігу ішемічного інсульту

2008

3

Максименко М. В

рофессор Слонецький Б. І.

Кандидатська

Оптимізація хірургічного лікування гострих судинних захворювань кишечника у пацієнтів похилого та старечого віку

2008

4

Муравська Л. В.

рофессор Зозуля І. С.

Кандидатська

Кардіогений інсульт: діагностика, клініка, лікування

2010

5

Онищенко С. М.

рофессор Слонецький Б. І.

Кандидатська

Оптимізація хірургічного лікування хворих на гостру злукову кишкову непрохідність

2011

6

Мошенська О. П.

рофессор Зозуля І. С.

Кандидатська

Шляхи оптимізації діагностики та лікування хворих з  гострим ішемічним інсультом

2011

7

Марздвік В. М.

рофессор Зозуля І. С.

Кандидатська

Церебральний інсульт у осіб молодого віку. Особливості клініки, діагностики і лікування

2011

8

Керашвілі С. Г

рофессор Слонецький Б. І.

Кандидатська

Діагнстика та лікування ентеральної недостаності у хворих похилого та старечого віку з гострим розлитим перитонітом

2013

9

Нечай А. Ф.

рофессор Зозуля І. С.

Кандидатська

Генералізована епілепсія у дітей раннього віку: Оптимізація діагностики та лікування

2013

10

Чемер Н. М. 

рофессор Зозуля І. С.

Кандидатська

Діагностика венозної дисциркуляторної енцефалопатії у вагітних з обтяженим перебігом першого триместру гестації та її корекція

2013

11

Кіт І. В

рофессор Зозуля І. С.

Кандидатська

Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним інсультом в умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні

2014

12

Вербицький І. В

рофессор Слонецький Б. І.

Кандидатська

Особливості перебігу та лікування синдрому «короткої кишки» у хворих похилого та старечого віку з гострим захворюванням кишечника

2015

13

Довженко О. Д

рофессор Слонецький Б. І.

Кандидатська

Місце малоінвазивних технологій у хірургічному лікуванні гострої злукової кишкової непрохідності

2015

14

Батовіл А. М

рофессор Слонецький Б. І.

Кандидатська

Особливості перитонеосанації у хворих пихилого та старечого віку в залежності від важкості перебігу гострого розлитого перитоніту

2015

15

Смульська Н. О.

профессор Зозуля І. С.

Кандидатська

Клінічна та молекулярно-генетична характеристика інсультів у дітей

2015

16

Мартинчук Ю.М.

Професор Зозуля І.С.

Кандидатська

Особливості лікування атеротромботичного та кардіоемболічного підтипів ішемічного інсульту з застосуванням тромболітичної терапії

2016

17

Латоха І. О.

Професор Зозуля І. С.

кандидатська

Оптимізація надання  медичної допомоги хворим з гострими порушеннями мозкового кровообігу з позицій сімейної медицини

2016

18

Лобанов С. М.

Професор Слонецький Б. І.

кандидатська

Вибір резекції кишки у пацієнтів похилого та старечого віку з гострими захворюваннями кишечника

2016 

Виконання кандидатських та докторських робіт, що триває

Прізвище, ім′я, по батькові

Науковий консультант, науковий керівник

Вид роботи (докт.,канд.)

Назва дисертації

Рік захисту

1

Марков Ю. І.

Професор Зозуля І. С.

докторська

Обгрунтування оптимізації наступності у наданні невідкладної медичної допомоги на догоспітальному і ранньому стаціонарному етапах

2016

2

Волосовець А.О.

Професор Зозуля І.С.

докторська

Клініко-патогенетична характеристика та генетичні фактори ризику гострого ішемічного інсульту залежно від часу виникнення: особливості діагностики, лікування та прогноз

2017

3

Несукай В. Г.

Професор Зозуля І. С.

кандидатська

Транзиторні ішемічні атаки в вертебазилярній системі обумовлені патологією хребта

2017

  Захищені магістерські роботи з 2008- 2017 роки

Прізвище, ім′я, по батькові

Науковий консультант, науковий керівник

Вид роботи (докт.,канд.)

Назва дисертації

Рік захисту

1

Чулаєвська Н. М.

Професор Зозуля І. С.

магістерська

Вегетативні розлади (ВСД) у хворих з гострим інфарктом міокарда: діагностика, клініка, лікування

2012

2

Мотишина Н.М.

Професор Зозуля І. С.

магістерська

Вплив термінів госпіталізації хворих на результат перебігу та лікування різних клінічних форм інсульту

2016

3

Фенько К.В.

Доцент Марков Ю.І.

магістерська

Коморбітні (поліморбідні) стани асоційовані з алкогольною інтоксикацією. Особливості клініки, діагностики, лікування на ранньому госпітальному етапі

2016

4

Фірсова А.В.

Доцент Максименко М.В.

магістерська

Оптимізація діагностики та лікування пацієнтів із гострою судинною недостаністю кишківника на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах

2016