Search

Науково-дослідна робота кафедри присвячена актуальним проблемам медицини:

1)   «Розробка ефективних методів хірургічного лікування гострих захворювань органів черевної порожнини». Строк виконання: 2004-2009 рр.

2)   «Оптимізація діагностичної, лікувальної тактики та розробка шляхів корекції церебральної гемодинаміки при гострому порушенні мозкового кровообігу». Строк виконання: 2002-2006 рр.

3) «Вивчення впливу імунних та генетичних факторів на ініціацію апоптозу, гіпертрофію та проліферацію у клітинах різного рівня диференціації патології». Строк виконання: 2005-2007 рр.

4) Відкрите рандомізоване дослідження з вивченням ефективності і безпеки корвітину (порошок реофілізований для виготовлення розчину для ін’єкцій) виробництво ЗАО НПЦ «Борщагівський ХФЗ» у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом (2006-2007, ЗАО НПЦ «Борщагівський ХФЗ BHFZ» 0601).

5) Міжнародне рандомізоване двойне, сліпе порівняльне дослідження двох груп пацієнтів, які застосовують Терутробан 30 мг і Аспірин 100 мг 1 раз на добу щоденно протягом 3 років (2007-2010) Servier Cl3-18886-012.

6) «Оптимізація діагностико-лікувальної тактики у хірургічних хворих з гострими захворюваннями органів черевної порожнини». Строк виконання: 2010-2013.

7) «Рандомізоване дослідження препарату «Метастрім » фірми «Дарниця»  у пацієнтів з гострим інсультом»

8) «Аналіз роботи бригад ЕМД  м.Києва за 3 роки (2016-2018рр.) та виокремлення недоліків в роботі лікарських та фельдшерських бригад, причин смертності в присутності бригад та додобової летальності. Розробка міроприємств оптимізації навчально-педагогічного та лікувального роцесу».

Співробітниками кафедри опубліковано майже 800 наукових праць, в тому числі 11 монографій, 3 підручники, 40 навчальних посібників: «Основи клініко-морфологічної невропатології» /Б.І. Роздульський, І.С. Зозуля, Л.І. Сандуляк, 1992; «Практическая неврология: неотложные состояния» /Під ред. проф. І.С. Зозулі, 1997; «Довідник з медичної допомоги на догоспітальному етапі» /Під ред. проф. І.С. Зозулі, 1998; «Кома: діагностика та невідкладна допомога» Зозуля І.С., Боброва В.І., Іващенко О.В., Худошин В.К., 2003; «Тимчасові стандарти надання медичної допомоги при невідкладних станах» /Під ред. проф. І.С. Зозулі, 2005; «Діагностика, комплексне лікування реабілітація, профілактика і організаційні заходи з питань церебрального інсульту» Зозуля І.С., Боброва В.І., Зозуля А.І., Бредіхін О.В., 2005; «Особливості перебігу атипових форм мозкових інсультів ішемічного характеру (діагностика, клініка, лікування)», Зозуля І.С., Боброва В.І., Костовецький О.В., 2005; «Сучасні аспекти медицини невідкладних станів» /Під ред. проф. І.С. Зозулі, 2006; «Острые отравления: диагностика и неотложная помощь», Зозуля И.С., Иващенко О.В., Боброва В.И., Ганджа Т.И., Орел В.В., Худошин В.К., 2007; «Проблемні питання медицини невідкладних станів» /Під ред. проф. І.С. Зозулі, 2007; «Медицина невідкладних станів» – збірник тестових завдань,2008; «Практичні навички з медицини невідкладних станів» під ред. проф. Зозулі І.С., 2008; «Невідкладні стани при гострих отруєннях», під ред. проф. Зозулі І.С.,2008; «Гормони и мозг», И.С. Зозуля, В.И.Боброва, А.В.Грицай, 2008; «Медицина неотложных состояний» /Під ред. проф. І.С. Зозулі, 2008; «Інсультоподібний перебіг запальних процесів головного мозку та його оболонок» /Під ред. проф. Зозулі І.С.,2010; «Нейрохірургічне лікування ішемічних інсультів, спричинених оклюзивно-стенотичними ураженнями сонних артерій» /Під ред. проф. Зозулі І.С.,2010; «Гіпергомоцистеїнемія та інші метаболічні предиктори розвитку і перебігу ішемічного інсульту», Зозуля І.С., Шевчук В.Г., Безсмертна Г.В., 2011; «Генералізована епілепсія у дітей раннього віку: оптимізація діагностики та лікування;  ТОВ «Меркюрі-Поділля», 2014, 136с.; «Невідкладні стани при гострих отруєннях», Зозуля І.С. і сівавтори ТОВ «Меркюрі-Поділя», 2014, 111с.;Визначення факторів розвитку ендотоксикозу як базисного стану формування метаболічних розладів при захворюваннях для ефективної діагностики і підбору оптимальних засобів лікування..- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2014.- 183с.; Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним інсультом в умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні..- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2015.- 112 с.; Діагностика венозної дисциркуляторної енцефалопатії у вагітних із обмеженням перебігом першого триместру гестації та її корекція..- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2015; Рани, класифікація, діагностика, лікування.-Навчальний посібник за редакцією професора Зозулі І. С, Слонецький Б. І., Максименко М. В., Вербицький І. В.-Київ.-2013.- 110 с. ; Десмургія на до госпітальному етапі. – Вінниця. – 2013. – 114 с.; Невідкладні стани при гострих отруєннях.- Вінниця:  ТОВ «Меркьюрі-Поділля».- 2014.- 112 с.; Наукова діяльність вчених національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за 2014 рік..-Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля».-2014.-300 с.; Актуальні питання медицини невідкладних станів у практці сімейного лікаря.-К.:Видавець Заславський О.Ю.,2015.-124с.

На кафедрі захищено 6 докторських дисертацій (проф. І.С. Зозуля, проф. М.І. Тутченко, Б.І. Слонецький), під керівництвом проф. І.С. Зозулі захищені 3 докторські (В.В. Гангальський, Н.М. Бучакчінська, К.М. Ігрунова) та 25 кандидатських дисертацій. На кафедрі навчалися 17 аспірантів, 27 клінічних ординатора, з них 7 іноземних громадян.

Кафедра була ініціатором проведення 20 наукових форумів (науково-практичних конференцій, шкіл-семінарів, симпозіумів), в тому числі IV з’їздів лікарів екстреної (швидкої) медичної допомоги та медицини катастроф. В 2005 році на Установчому з’їзді створено Всеукраїнську Асоціацію працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф. Її Президентом обрано професора Зозулю І.С., а Головою Ради Асоціації – Засл. лікаря України А.В. Вершигору. На IV з′їзді (2015р.) Президентом Асоціації обрано Рогова А.В., Головою Ради, професора Рощина Г.Г.