Search

//Обласна школа-семінар з медичними працівниками станцій та відділень швидкої і невідкладної медичної допомоги Київської області «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-28 березня 2008р.-м. Біла Церква.

// ІІ з’їзд ВГО «Всеукраїнської Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф» та відзначення 20-річчя заснування кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика.-22-23 травня 2008р.-Київ.

//Пленум і науково-практична конференція «Безпека та ефективність терапії неврологічних, психічних та наркологічних хворих».-Харків-Крим.-12-13 жовтня 2008

//Науково-практична конфернція «Актуальні питання медичної науки та освіти: досягнення та перспективи» присвячена 90-річчю НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.-30-31 жовтня 2008

ІІ Національний конгрес «Людина та ліки- Україна» «Еволюція здоров′я».-25-28 березня 2009.-Київ

//Науковий симпозіум «Сучасні проблеми медицини невідкладних станів».-21-22 травня 2009.-Київ

//Науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасної педіатрії”, Київ, 19.02.2009

//Науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасної педіатрії”, Київ, 19.02.2009

//Наук.-пр. конф. “Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій”, Чернівці 13-14 жовтня 2009 р.

//Матеріали наукового симпозіуму ,,Сучасні проблеми медицини невідкладних станів”21-22 травня 2009 р.- Київ.- с. 159-161

//Науковий симпозіум «Сучасні аспекти практичної неврології».-9-11 вересня 2009, Ялта

//Засідання Київського обласного товариства неврологів.-15 червня 2009

// «Нейро-клуб» Київського міського товариства неврологів.-30.09.2009

// Наукова конференція “ Медицина невідкладних станів”. – Київ. -2 березня 2010

// Науковий симпозіум “Проблемні питання медицини невідкладних станів”, присвяч. 25 річчю Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. – Київ. - 20-21 травня 2010 р.

//Обласна школа-семінар  з медичними представниками станцій та відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги Київської області, Біла Церква. 23 квітня 2010р.

//ІІ міжнародний інноваційний симпозіум “Сучасні аспекти практичної неврології”. 16-18 вересня 2010 р., м. Ялта

//V Національний конгрес геронтологів і геріатрів України. Київ, 12-15 жовтня 2010 р.

//Пленум товариства неврологів, психіатрів і наркологів. Чернівці. 03.09.2010

//Обласна школа-семінар  з медичними представниками станцій та відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги Київської області.- Біла Церква, 15 квітня 2011р.

//Науковий симпозіум «Критичні стани: діагностика, надання екстренної допомоги, профілактика».-Київ.- 19-20 травня 2011р.

//Національний Конгрес «Людина і ліки – Україна».-Київ, 23-25 березня 2011 р.

//“Актуальні питання медицини невідкладних станів”. Обласна школа-семінар  з медичними представниками станцій та відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги Київської області, Біла Церква. 3 грудня 2010р.

//IV Національний Конгрес “Ліки і життя - Україна”, 23-25 березня 2011 р.

//ІІІ Международный инновационный симпозиум «Современные аспекты практической неврологии».-Ялта, 17-20 сентября 2011г.

//Перший міжнародний конгрес «Профілактика. Антиейджинг. Україна».-Київ, 11-13 жовтня 2011р.

//Другий науково-освітній форум з міжнародною участю «Академія інсульту».-Київ,3-4 листопада 2011р.

//V Національний конгрес “Людина та ліки - Україна”, 20-22 березня 2012 р.

//ІІІ з′їзд з медицини невідкладних станів “Гострі невідкладні стани в практиці лікаря:діагностика, лікування, профілактика”, 3-4 квітня 2012 р.

// Ювілейна науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам′яті професора Є.Л.Мачерет та 35-річчя від заснува-ння рефлек-сотерапії в Україні.- м.Київ. -4-5 жовтня 2012

//Обласна школа-семінар  з медичними представниками станцій та відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги Київської області.- Біла Церква, 27 квітня 2012р.

//Конференція “Лікування травматологічних хворих” (Берлін-Хемі Менаріні), Київ, 18 травня 2012 р.

//ІV Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів  України «Доказова медицина в неврології, психіатрії та наркології сьогодення й майбутнє».- м.Харків- 3-5 жовтня 2012р.

//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізіологія ендокринної системи», м.Чернівці, 18-19 жовтня  2012р.

//Науково-практична конференція «Актуальні питання медицини невідкладних станів», м.Київ, 11-12 квітня 2013р.

//Науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нрвової системи»,  присвяченої 110-річчю заснування кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, 19-20 вересня 2013р.

//Международный инновацонный научный симпозиум «Yalta NeuroSummit 2013», 12-13 вересня 2013р..-м.Ялта, Україна

//Науковий симпозіум з міжнародною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів та медицини катастроф», НМАПО імені П.Л.Шупика, 1-2 квітня 2014р.

//Обласна школа-семінар  з медичними представниками екстреної медичної допомоги Київської області «Актуальні питання медицини невідкладних станів».- Біла Церква, 16 травня 2014р.

//Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Екстрена медична допомога при невідкладних станах в умовах реорганізації охорони здоров´я України», Запоріжжя, 18-19 вересня  2014р.

V Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині здоров´я нації», НМАПО імені П.Л.Шупика, 14-16 жовтня 2014р.

// Симпозіум «Актуальні питання медицини невідкладних станів та медицини катастроф: актуальні питання», Київ Експо Плаза, 14-16 жовтня 2014р.

//Обласна школа-семінар  з медичними представниками екстреної медичної допомоги Київської області «Актуальні питання медицини невідкладних станів».- Біла Церква, 20 березня 2015р.

//ІУ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров′я України».-Симпозіум «Медицина невідкладних станів та медицини катасроф».-15-17 квітня 2015р.

//Науковий конгрес з міжнародною участю «Проблемні питання медицини невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти», НМАПО імені П.Л.Шупика, 23-24 квітня 2015р.

//Науково-практична конференція «Актуальні питання токсикології».-Київ.-18 вересня 2015 р.

//Сьомий Британо-Український симпозіум “Новітні тенденції в сучасній анестезіології та інтенсивній терапії – акцент на проблемах травми, кровотечі, сепсису”. – Київ. – 23 квітня 2015 р.

//Науково-практична конференція»Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань нервової системи».-Київ.-24 вересні 2015 р.