Статті за 2008-2017 рр. 

№ п/п

    Назва

Вихідні дані

Співавтори

   1

          2

      3

       4

1

Організаційні особливості системи надання екстренної токсикологічної допомоги у розвинутих країнах

//»Українсь-кий журнал екстремаль-ної медици-ни».-2008.-№1.-С.13-15

Соколов М.Ф.,
Вятченко-Карпінська О.В.,
Ганджа Т.І.

2

Оксигенотерапия при острых поражениях головного мозга и ее значение на догоспитальном этапе

//Журн. «Медицина неотложных состояний».-2007.-№4(11).-С.58-61.

Боброва В.И., 
Никифоров С.Н.

3

Неотложная помощь при острых отравлениях

//Журнал «Острые и неотложные состояния в практике врача»- 2007. № 6.-С.-45-49

Зозуля І.С.,
Іващенко О.В.

4

НМАПО імені П.Л. Шупика – 90 років

//Журнал «Українсь-кий медич-ний час-опис»- 2008.-№5.-С.3-6

Гойда  Н.Г.
Зозуля І.С.
Зозуля І.С.

5

Взаємозвязок серця і мозку в винекненні цереброваскулярних та серцево-судинних захворювань

//Журнал «Українсь-кий медич-ний час-опис»- 2008.-№5.-С.3-6

Воронекно Ю.В.,
Зозуля І.С.,
Вдовиченко Ю.П.,

6

Цераксон в лікуванні гострого ішемічного інсульту

//»Міжнарод-ний неврологіч-ний журнал».- 2008.- №5.-С.15-18

Зозуля І.С.

7

Неотложные состояния при наиболее распространенных  отравлениях

//Журнал «Українсь-кий медич-ний час-опис»- 2007.-№6/62.-С.95-110

Зозуля І.С.,
Іващенко О.В.

8

Экзантемы: критерии диагностики острых нейроинфекций

//«Новости медицины и фармации» №8 (242).- ISBN-966-8326-95-4.- С.23-24.

Никифоров С.Н.,
Боброва В.И.

9

Заміна зовнішнього методу остеосинтезу на внутрішній при хірургічному лікуванні 
нестабільних пошкоджень тазового кільця

//Наук. Збірник: Проблеми військової
охорони здоров'я. Випуск 22.

Король С.О.,
Пастушков О.В.,
Анкін Л.М.,
Скобенко О.Є.,
Бурлука В.В.

10

Общие подходы к реабилитации у больных после перенесенного ишемического инсульта

//»Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО ім.П.Л.Шупика».-К.-2007.-Вип.16, кн.2.- С.498-503

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.

11

Роль вчених НМАПО імені  П.Л.Шупика в розвитку медичної науки України

// «Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупика».-Київ.-2008.-вип.17, кн.1-С.8-16

Вороненко Ю.В.,
Зозуля І.С.

12

Система стандартів з питань підготовки і написання дисертації на здобуття наукового ступеня (повідомлення І)

// «Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупи-ка».-Київ.-2008.-вип.17, кн.1-С.796-806

Зозуля І.С.,
Косаковський А.Л.,
Трінус К.Ф.,
Гош Р.І.,
Волкова Т.Г.,
Смаглюк О.Є.

13

Система стандартів з питань підготовки і написання дисертації на здобуття наукового ступеня (повідомлення ІІ)

// «Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупи-ка».-Київ.-2008.-вип.17, кн.1-С.806-813

Зозуля І.С.,
Косаковський А.Л.,
Трінус К.Ф.,
Гош Р.І.,
Волкова Т.Г.,
Смаглюк О.Є.

14

Науково-інформаційна робота групи науково-медичної інформації (до 90-річчя з дня заснування НМАПО імені П.Л.Шупика)

// «Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупи-ка».-Київ.-2008.-вип.17, кн.1-С.933

Зозуля І.С.,
Косаковський А.Л.,
Ігрунова К.М.,
Гош Р.І.,
Волкова Т.Г.,
Смаглюк О.Є.

15

Інфузійна терапія хворих з гострими порушеннями мозкового кровобігу, що знаходяться в критичному стані

// «Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупи-ка».-Київ.-2008.-вип.17, кн.2-С.723-726

Зозуля І.С.

 

16

Когнитивные расстройства и нарушения обмена аминокислот

// «Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупи-ка».-Київ.-2008.-вип.17, кн.2-С.726-731

Зозуля И.С.,
Боброва В.И.,
Сыч Н.И.

17

Наукові досягнення співробітників кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика за 20 років (1988-2008рр.)

// «Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупи-ка».-Київ.-2008.-вип.17, кн.2-С.731-737

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Слонецький Б.І.

18

Отруєння метадоном: особливості перебігу, діагностика та лікування

// «Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупи-ка».-Київ.-2008.-вип.17, кн.2-С.737-740

Зозуля І.С.,
Недашківський С.М.,
Іващенко О.В.

19

Корекція перебігу герніопластики у пацієнтів похилого та старечого віку із защемленими паховими грижами

// «Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупи-ка».-Київ.-2008.-вип.17, кн.2-С.781-784

Слонецький Б.І., 
Гавриленко Н.В.

20

Оптимізація діагностики гострої судинної недостатності кишечника у пацієнтів похилого та старечого віку

// «Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупи-ка».-Київ.-2008.-вип.17, кн.2-С.785-789

Слонецький Б.І., Максименко М.В

21

Досягнення центральної-науково-дослідної лабораторії НМАПО імені П.Л.Шупика

// «Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупи-ка».-Київ.-2008.-вип.17, кн.3-С.5-11

Вороненко Ю.В.,
Зозуля І.С.,
Ігрунова К.М.

22

Нова концепція діагностики в кардіології

// «Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупи-ка».-Київ.-2008.-вип.17, кн.3-С.11-16

Ігнрунова К.М.,
Зозуля І.С.

25

Роль стресу у розвитку серцевих захворювань

// «Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО імені П.Л.Шупи-ка».-Київ.-2008.-вип.17, кн.3-С.16-23

Ігрунова К.М.,
Зозуля І.С.,
Ткач Т.А.,
Павлюк В.Д.

26

Роль учених НМАПО імені П.Л.Шупика в розвитку медичної науки України

//Газета «Ваше здоров’я».-29 лютого 2008.-№8.-С.8-9

Вороненко Ю.І.,
Зозуля І.С.

27

Оптимізація анестезіологічного забезпечення операції екстрофії сечового міхура у дітей

//Журнал «Хірургія дитячого віку».–2009.- №2(23).  – С. 96.

 

Чухрай Т.Г.,
Довбня Ю.В.,
Трикаш М.В.,
Павлова Ю.В.,
Кисельова І.В.,
Орел В.В.

28

Преимущества каудальной анестезии у детей при выполнении пластики уретры

//Журнал «Хірургія дитячого віку».–2009.- №2(23).  – С. 98.

 

Чухрай Т.Г.,
Довбня Ю.В.,
Трикаш М.В.,
Павлова Ю.В.,
Кисельова І.В.,
Орел В.В.

29

Корекція гострої дихальної недостатності на догоспітальному етапі

//Журнал сімейної медицини. – 2009.-№3.  – С. 96.

Зозуля І.С.,
Худошин В.К.,
Ганджа Т.І.,
Орел В.В.

30

Нова концепція діагностики в кардіології

//Інформаційний вісник АНВОУ №3(64) травень-серпень 2009, Київ.-С.63-72

Ігрунова К.М.,
Зозуля І.С.

31

Корекція гострої дихальної недостатності на догоспітальному етапі

 

//Журнал сімейної медицини. –2009.- №3. . – С. 96.

Зозуля І.С.,
Худошин В.К.,
Ганджа Т.І.,
Орел В.В.,
Марков Ю.І.

32

Гострий період ішемічного інсульту: сучасний погляд на проблему

//Журнал «Українсь-кий медич-ний час-опис».- 2009.-№4.-С.67-73

Зозуля І.С.,
Мошенська О.П.

33

Фактори ризику та характер когнітивних порушень у хворих з різними підтипами інфаркту мозку в гострому періоді

//Буковинський вісник.-2009, № 4,т.13.-С.64-65

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.

34

Внутрішньокістко-вий доступ

//Український медичний часопис. –   2009. –  №5. – С. 56-58.

Марков Ю.І.

35

Наукова діяльність та впровадження наукових розробок в практику охорони здоров′я з огляду на зміни внесені в нормативно-правову документацію про науку

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2009.- вип.18.-кн. 1.-С.3-23

Зозуля І.С.,
Вдовиченко Ю.П.,
Косаковський А.Л.,
Проценко О.С.,
Ігрунова К.М.,
Трінус К.Ф.,
Гош Р.І,
Волкова Т.Г.,
Смаглюк О.Є.

36

Динамічний інструментальний моніторинг в діагностиці гострої судинної недостатності кишечника

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2009.- вип.18.-кн. 1.-С.76-79

Слонецький Б.І.,
Трофименко С.П.,
Максименко М.В.

37

Корекція венозної дисциркуляції у вагітних з обтяженим перебігом першого триместру гестації

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2009.- вип.18.-кн. 1.-С.347-353

Зозуля І.С.,
Чемер Н.М.

38

Взаємозв′язок патології серця і головного мозку у виникненні цереброваскулярних і серцево-судинних захворювань

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2009.- вип.18.-кн. 1.-С.397-416

Зозуля І.С.

39

Невідкладна допомога при порушенні свідомості та судомному синдромі у дітей

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2009.- вип.18.-кн. 1.-С.785-788

Орел В.В.

40

Особливості проведення реанімації у дітей на догоспітальному етапі

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2009.- вип.18.-кн. 1.-С.789-791

Орел В.В.

41

Судинний доступ на догоспітальному етапі

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Київ. – 2009. – С. 80-84.

Цимбаленко К.І., 
Марков Ю.І.

42

Структура та ступінь когнітивних порушень у хворих в гострому періоді інфаркту мозку

//Збірник тез наукового симпозіуму «Сучасні аспекти практичної неврології».-Ялта.-2009.-С.17-18

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.

43

Використання методу гемофільтрації в комплексній терапії гострого панкреатиту

// Матеріали науково-практичної конференції
“Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій” - Чернівці.- 2009.- С.37-38.

Ткаченко О.А.
Худошин В.К.
Рощін Г.Г. 
Недашківський С.М.
Падалка В.М.
Струк В.Ф.
Бондаренко І.В.
Калиш М.М.
Іващенко О.В.

44

Гострі  отруєння бензодіазепінами

// Матеріали науково-практичної конференції
“Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій” – Чернівці.- 2009.- С.39-40.

Недашківський С.М.
Струк В.Ф.
Богомол А.Г.
Іващенко О.В.

45

Клінічні прояви та тактика інтенсивної терапії при укусах комах

// Матеріали науково-практичної конференції
“Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій” - Чернівці.- 2009.- С.41-42.

Недашківський С.М.
Падалка В.М.
Іващенко О.В.

46

Тактика інтенсивної терапії у постраждалих з укусами змій

// Матеріали науково-практичної конференції
“Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій” – Чернівці – 2009.–  С.42-43.

Недашківський С.М.
Падалка В.М.
Міщенко Д.Л.
Іващенко О.В,

47

Особливості перебігу гострого отруєння β-блокаторами у осіб похилого та старечого віку

// Збірник тез наук. практичної конференції “Раціональна фармакотерапія в геріатрії”- Київ – 2009. – С.32.

Зозуля І.С.
Ганджа Т.І.
Богомол А.Г.
Іващенко О.В.

48

Терапия ишемического инсульта в остром периоде инфаркта миокарда

// І национа-льный конгрес кардионеврологов.Моск-ва, 2008.-1-2 декабря.-С.269

Зозуля И.С.,
Муравская А.Н.

49

Безпека анестезії в осіб старшого віку

//Збірник тез наук.-пр. конф. “Раціо-нальна фармакотера-пія в геріартрії” ДУ Інститут геронтології. – 2009.-С.

Марков Ю.І

50

Гострі отруєння: спадкоємність у наданні невідкладної допомоги між догоспітальним і стаціонарним етапами

//Збірник тез наук.-пр. конф. “Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій”, Чернівці 13-14 жовтня 2009 р. с. 62-66.

Марков Ю.І.

 

51

Лікування хворих з когнітивними порушеннями в гострому періоді інфаркту мозку

// Матеріали науково-практичної конференції з міжнарод-ною участю«Сучасні аспекти діагностики та лікування когнітивних порушень при старінні»-Київ.-2009.-С.29-30

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.

52

Наукові здобутки співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика

//Газета «Ваше здоров’я».-13 лютого 2009.-№6.-С.4

Вороненко Ю.І.,
Зозуля І.С.

53

Готуємо наукові та науково- педагогічні кадри

//Газета «Ваше здоров′я» №38.- 25 вересня 2009.-С.4

Вороненко Ю.В.,
Зозуля І.С.

54

Когнітивні та емоційні порушення у хворих в гострому періоді інфаркту мозку

2.Журн. // Український неврологічний журнал.-2010.-№.2(15)-С.36-40

Зозуля І.С.,
Сич Н.С.,
Боброва В.І.

55

Фатальний гострий ішемічний інсульт

3.//Журнал «Українсь-кий неврологіч-ний журнал».- 2010.-№3(16).-С.45-50

Зозуля І.С.,
Мошенська О.П.,
Камінський А.О.

56

Основні причини виникнення фатального ішемічного інсульту

4.//Журнал «Українсь-кий  вісник психоневролдогії».- 2010.-т.18,вип.3(64).-С.96-97

Зозуля І.С.,
Мошенська О.П.

57

Когнітивні та емоційні порушення у хворих у гострому періоді інфаркту мозку

5.//Українсь-кий неврологіч-ний журнал.-2010.-№»(15).-С.36-41

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.

58

Особливості когнітивних порушень у хворих в гострому періоді інфаркту мозку

6.//Журн. Український медичний часопис.-2010.-№.3(77)-С.101-103.

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.

59

О сенсорно-мышечно-тоническом (миофасциальном) синдроме и его лечении

7.//Международный неврологический журнал.-2009,№6(28).-С.5-12

Зозуля И.С.,
Бредихин А.В.,
Бредихин К.А.,
Зозуля А.И.

60

Використання корвітину при цереброваскулярній патології

8.// «Проблемы старения и долголетия».-т.19.-№13.-2010.-Киев.-С.

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.

61

Летальні випадки інсульту в молодому віці

9.//Українсь-кий вісник психоневро-логії.-2010.-т.18.-Вип.3(64).-С.84

Зозуля І.С.,
Мардзвік В.М.

62

Основні причини фатального ішемічного інсульту

10.//Українсь-кий вісник психоневро-логії.-2010.-т.18.-Вип.3(64).-С.96

Зозуля І.С.,
Мошенська О.П.

63

Міжлікарняне транспортування хворих.

11.//Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва, 2009. - №3. – С. 21-25.

Марков Ю.І., 
Камінський А.О., 
Демчук С.А.,
Ломако В.В.

64

Роль анамнезу в діагностичному процесі

12.// Медицина неотложных состояний, 2009. - №5 (24) – С. 103-105.

Марков Ю.І.

65

Застосування ларингеального масочного повітроводу у клінічній практиці /

 

13. // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2010. - №2. – С. 39-43.

Марков Ю.І.

65

Тактичні підходи забезпечення судинного доступу на ранньому госпітальному етапі

14. // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2010. - №2 (д). – С. 150-151.

Марков Ю.І.

66

Окремі аспекти профілактики реперфузійних ушкоджень тонкої кишки

15. // Вісник Української медичної стоматологічної академії.-2010.- Т. 10.-№2.- С.142-145

Слонецький Б.І.,     Шушкевич Ю.М.,  Максименко М.В  
Лобанов С.М., 
Вербицький І.В..

67

Гострі отруєння

М-холіноблокаторами

16.Медицина неотложных состояний № 2 (27), 2010 С.127-130.

Іващенко О.В.
Олексієнко Н.В. 
Струк В.Ф.
Богомол А.Г.

68

Наукова діяльність співробітників Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за три останні роки

1.//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2010.- вип.19,кн.1.-С.8-23

Вороненко Ю.В.,
Вдовиченко Ю.П.,
Зозуля І.С.,
Проценко О,С.,
Гош Р.І., 
Кондратюк І.І.

69

Аналіз летальних випадків церебрального інсульту в осіб молодого віку

2.//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2010.- вип.19,кн.2.-С.480-486

Зозуля І.С.,
Мардзвік В.М., 
Камінський А.О.

70

Опыт применения биофлавоноидов при мозговом инсульте

3.//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2010.- вип.19,кн.2.-С.527-533

Никонов В.В.,
Зозуля И.С.,
Савицкая И.Б.,
Меркулова Г.П.

71

Впровадження наукових розробок співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика в практику охорони здоров′я за 5 останніх років

4.//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2010.- вип.19,кн.2.-С.8-16

Вороненко Ю.В.,
Зозуля І.С.,
Гойда Н.Г.,
Гош Р.І., 
Кондратюк І.І.

72

Науково-правова документація що до проведення науковоекспериментальних досліджень в клініці та клінічного випробування препаратів

5.//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2010.- вип.19,кн.3.-С.860-871

Вороненко Ю.В.,
Вдовиченко Ю.П.,
Зозуля І.С.,
Косаковський А.Л.

73

Современные подходы решения проблем здравоохранения

6.//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2010.- вип.19,кн.3.-С.12-20

Игрунова К.Н.,
Зозуля И.С.

74

Нейроімунні показники у хворих в гострому періоді інфаркту мозку з когнітивними порушеннями

7.//Збірник наукових праць співробітни-ків НМАПО ім.П.Л.Шупика.-К.-2010.-Вип.19,

Кн.2-С.465-473.

Зозуля І.С.,
Сич Н.С.,
Боброва В.І.

75

Відкрите овальне вікно як причина кардіоемболічного ішемічного інсульту в осіб молодого віку: сучасний погляд на проблему

8.// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск 19. Книга 1. Київ, 2010. – С. 538-545.

Зозуля І.С.,
Мардзвік В.М.

76

Особливості діагностики гострої неоклюзійної судинної недостатності кишечника 

9.// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика.- Випуск19 .- книга 1.-Київ- 2010.-C. 84-89.

Слонецький Б.І.,   Шушкевич Ю.М.,
Максименко М.В  
Лобанов С.М., 
Вербицький І.В. 

77

Негативні тенденції реперфузійних ушкоджень кишечника
та їх профілактика

10.// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. - Випуск 19.- книга 3.-Київ- 2010.-С.905-910

Слонецький Б.І.,   Шушкевич Ю.М.,
Максименко М.В  
Лобанов С.М., 
Вербицький І.В.

78

Алгоритм діагностики і лікування при гострій злуковій кишковій непрохідності

11.// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика.- Випуск19 .- книга 1.-Київ- 2010.-С.89-94.

Слонецький Б.І., 
Онищенко С.М, 
Падій В.І.  

79

Оптимізація послідовності у наданні невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах в ургентній судинній хірургії

12.Проблеми військової охорони здоров’я // Збірник наук. праць Української військово-медичної академії. Вип. 28. – К., 2010. – С. 23-30.

Марков Ю.І., 
Тураєв П.І.

80

Катетеризація центральних вен на ранньому госпітальному етапі

 13.Проблеми військової охорони здоров’я // Збірник наук. праць Української військово-медичної академії. Вип. 28. – К., 2010. – С. 31-35.

Марков Ю.І.,
Цимбаленко К.І.

81

Стан нейроамінокіслот у хворих у гострому періоді інфаркту мозку з когнітивними порушеннями

//Міжнародний неврологічний журн.-№7(37),2010.-С.35-38

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
М′яснікова М.П.,
Сич Н.С.

82

Состояние и перспективы развития стационарного этапа неотложной медицинской помощи в Украине

//Медицинский алфавит.Неотложная медицина.-2010.№4.-С.12-15 (журн.СНД)

Зозуля И.С.,
Марков Ю.И.,
Слабкий Г.А.,
Шлапак И.П.

83

Клініко-параклінічні зіставлення у дітей раннього віку з генералізованими епілептичними нападами

//Український неврологічний журнал.-№1(18).-2011.-С.61-65

І.С.Зозуля,
А.Ф.Нечай

84

Залізодефіцитна анемія як фактор ризику ішемічного інсульту в молодому віці

//Український журнал «Екстреної медицини імені Г.О. Можаєва».-Том 1.- №1.-2011.-С.97-103

Зозуля І.С.,
Видиборець С.В.,
Мардзвік В.М.,
Сергієнко О.В.

85

Рассеянный склероз с фульминантным течением

//Журн. Український медичний часопис.-2011.-№.4(84)-С.32-39.

Н.П.Волошина,
И.С.Зозуля,
О.В.Егоркина,
А.Е.Костюковская,
И.Г.Дурас

86

Лакунарний інсульт: фактори ризику, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування

//Журн. Ліки України.-2010.-№.9(145)-С.36-44.

Зозуля І.С.,
Ярощук І.Б.,
Мошенська О.П.,
Зозуля А.І.,
Мардзвік В.М.

87

Лакунарний інсульт: фактори ризику, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування

//Журн. Ліки України.-2010.-№.10(146)-С.36-44.

Зозуля І.С.,
Ярощук І.Б.,
Мошенська О.П.,
Зозуля А.І.,
Мардзвік В.М.

88

Практика катетеризации бедренной вены

//Медицинский алфавит. Неотложная медицина. – 2011. - №2. – С. 47-51. (журн.СНД)

Марков Ю.И.

89

Контроль прохідності дихальних шляхів у медицині невідкладних станів

//Медицина неотложных состояний. – 2010. - №4 (29). – С. 9-13.

Марков Ю.И.

90

Забезпечення прохідності дихальних шляхів поза стаціонаром (огляд літератури)

//Військова медицина України. – 2010. - №1-2. – Т. 10. – С. 65-69.

Марков Ю.І.

91

Гострі отруєння: спадкоємність у наданні невідкладної допомоги між догоспітальним і стаціонарним етапами

//Медицина неотложных состояний. – 2010. - №5 (30). – С. 92-93.

Марков Ю.І.

92

Наступність надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з політравмою на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах

//Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. – 2010.- №4,

Т.11.С– 58-61

Марков Ю.І.

93

Організаційні засади роботи протишокової палати у лікарні швидкої медичної допомоги

//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. - №3. – С. 33-37.

Марков Ю.І.

94

Організація питання ведення летальних випадків на ранньому госпітальному етапі

//Журн. Україна. Здоров’я нації. – 2010. - №3 (15). – С. 95-97.

Марков Ю.І.

95

Організація невідкладної медичної допомоги при травмах та раптових захворюваннях (на думку медичних працівників)

//Журн. Україна. Здоров’я нації. – 2010. - №4 (16). – С. 65-67.

 

Марков Ю.І.

96

Аналіз кадрового забезпечення станції швидкої медичної допомоги

//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. - №4. – С. 47-50.

Марков Ю.І.

97

Забезпеченість лікарськими засобами машин швидкої медичної допомоги

//Світ медицини та біології. – 2011. - №1. – 74-77.

Слабкий Г.О.,
Марков Ю.І.

98

Медичне оснащення спеціального автомобільного транспорту

//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. - №1. – С. 63-67.

Слабкий Г.О.,
Марков Ю.І.

99

Шляхи підвищення професійної майстерності медичних працівників швидкої медичної допомоги

//Журн. Україна. Здоров’я нації. – 2011. - №1 (17). – С. 55-57.

Зозуля І.С.,
Марков Ю.І.

100

АВС: від Пирогова до сьогодення

//Медицина неотложных состояний. – 2011. - №4 (35). – С. 119-122.

Марков Ю.І.

101

Організація невідкладної допомоги при екзогенних інтоксикаціях на ранньому госпітальному етапі

//Журн. Україна. Здоров’я нації. – 2011. - №2 (18). – С. 96-99.

Марков Ю.І.

102

Синдром церебральної венозної дисциркуляції у жінок в першому триместрі вагітності та комплексний підхід до його лікування

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2011.- вип.20,кн.2.-С.256-265

Зозуля І.С.,
Чемер Н.М.

103

Особливості репаративного процесу вісцеральної очеревини в умовах гострої злукової кишкової непрохідності

//Вісник морфології.-2011.-№17(1).-С.17-20

Слонецький Б.І.,
Онищенко С.М.,
Вербицький І.В.,
Андрєєв С.А.,
Керашвілі С.Г.

104

Аналіз поширенності та захворюваності судинної патології головного мозку в Україні

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2011.- вип.20,кн.3.-С.692-697

Зозуля А.І.

105

Особливості регіональної корекції реперфузійних ушкоджень тонкої кишки

//Вісник морфології.-2011.-№17(1).-С.31-34

Слонецький Б.І.,
Шушкевич Ю.М.,
Керашвілі С.Г.,
Лобанов С.М.,
Вербицький І.В.

106

Гострі порушення мозкового кровообігу – значення нейрохірургічної допомоги

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2011.- вип.20,кн.2.-С.750-757

Зозуля А.І.

107

Знеболювання пацієнтів з ізольованою скелетною травмою

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2011.- вип.20,кн.1.-С.101-105

Марков Ю.І.

108

Внесок у скарбницю української науки

//Всеураїнська науково-практична конференція зміжнародною участю «Екстрена медична допомога. Європейські стандарти -2010».-31 березня -01 квітня 2011р.-Київ.-С.54-55

Зозуля І.С.,
Мошенська О.П.,
Марздвік В.М.

109

Наукові здобутки і перспективи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

//Всеураїнська науково-практична конференція зміжнародною участю «Екстрена медична допомога. Європейські стандарти -2010».-31 березня -01 квітня 2011р.-.Київ

І.С.Зозуля,
О.П.Онопрієнко,
А.І.Зозуля,
О.П.Мошенська,
В.М.Марздвік

110

Гострі отруєння грибами: особливості клініки та невідкладної допомоги

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстренної допомоги, профілактика».-Київ,19-20 травня 2011р.-С.24-26

Т.І.Ганджа,
М.Ф.Соколов,
П.Ф.Набухотний

111

Що вам дала незалежність?

//Матеріали Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання поліклічної неврології».-Київ.-18-19 травня 2011.-С.34-36

Зозуля І.С.,
Онопрієнко О.П.,
Зозуля А.І.,
Мошенська О.П.,
Марздвік В.М.

112

Укуси комах: клініка, діагностика, невідкладна допомога

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика».-Київ,19-20 травня 2011р.-С.61-63

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.

113

Причини та фактори ризику смерті у осіб молодого віку з ішемічним та геморагічним інсультом

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика».-Київ,19-20 травня 2011р.-С.63-66

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Ніконов В.В.,
Сич Н.С.

114

Забезпеченість лікарськими засобами машин швидкої медичної допомоги

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика».-Київ,19-20 травня 2011р.-С.66-70

Зозуля І.С.,
Марков Ю.І.,
Слабкий Г.О.

115

.Ресурсне забезпечення швидкої медичної допомоги на догоспітальному етапі за результатами соціологічного опитування медичних працівників

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика».-Київ.-19-20 травня 2011р.-С.75-78

Зозуля І.С.,
Мошенська О.П.,
Мардзвік В.М.

116

Организация неотложной медицинской помощи при экзогенных отравлениях на раннем госпитальном этапе

//Тезисы и материалы докладов ІІІМеждународного инновационного симпозиума «Современные аспекты практической неврологии».-Ялта, 17-20 сентября 2011г.-С.14-15

Зозуля І.С.,
Нечипорук О.О.,
Зозуля А.І.,
Серкіз О.В.

117

Сучасний стан проблеми діагностики, перебігу, лікування гострих порушень мозкового кровообігу в поліклінічних умовах (огляд літератури)

//VІІ Международ-ний салон винаходів і нових технологій «Новий час».Вистав-ка-ярмарка з енергозбережень та енергоефек-тивності в міському господарстві.- м.Севасто-поль, 22-24 вересня 2011.-С.189

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.
Сич Н.С.

118

Аналіз летальності хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу при їх лікуванні  в організованого стаціонарі вдома

//Журн.»Ліки України» №1-2(9-10).-2012.-С.30-33

Орел В.В.,
Чухрай Т.Г.,
Марков Ю.І.

119

Мнения врачей скорой медицинской помощи о раннем госпитальном этапе

// Экстренная медицина. – 2012. - №1. – С. 58-66.

Недашківський С.М.,
Павлюк А.Ю.,
Падалка В.М.,
Струк В.Ф.

120

Температура тіла пацієнтів на догоспітальному етапі

// Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. 2012. - № 1-д. С. 321.-323.

Демченко А.В.,
Боброва В.І.

121

Пути решения проблемы безопасности пациентов на догоспитальном и раннем госпитальном этапах

// Экстренная медицина. – 2012. - №2. – С. 28-31.

Зозуля А.І.,
Нечипорук О.О.,
Серкіз О.В.

122

Анализ кадрового обеспечения станции скорой медицинской помощи.

// Экстренная медицина. – 2012. - №2. – С. 38-42.

Марков Ю.І.,
Слабкий Г.А.

123

Обеспечение преемственности в оказании пациентам неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и раннем госпитальном этапе

// Экстренная медицина. – 2012. - №3. – С. 13-20.

Марков Ю.І.

 

124

Острый ишемический и нсульт: сравнительная эффективность цитиколинов

//Журн. «Медицина неотложных состоний», 2012.-№3(42).-С.28-32

Зозуля И.С.,
Никонов В.В.,
Мироненко Т.В.

125

Гострі порушення мокового кровообігу у практці сімейного лікаря

//Журн. «Сімейна медицина».-2012.-№3.-С.79-84

Лисенко Г.І.,
Зозуля І.С.,
Латоха І.О.

126

Ингибиторы ангиотензинпрев-ращающего фермента в стратегиях первичной и вторичной профилактики кардиоваскулярных заболеваний

//Журн. Український медичний часопис.-2012.-№.3(89).-С.47-54

Березин А.Е.,
Зозуля И.С.

127

Некоторые особенности метамерной аккупунктуры

//Международный.невр. журнал.-2012.-№4 (50).-С.22-26

Зозуля И.С.,
Бредихін А.В.,
Бредихіна К.А.,

 

128

Оптимізація діагностико-лікувальної тактики у хворих з гострим розповсюдженим перитонітом

//Українсь-кий медичний часопис 2012.-№ 4.-С150-152.

Слонецький Б.І.
Керашвілі С.Г., 
Максименко М.В,
Лобанов С.М.,
Вербицький І.В., 
Ахмед М.О.Батавіл

129

Інсульт: стратегія і тактика надання медичної допомоги

//Журн. Український медичний часопис.-2012.-№.4,-С.1-4.

Зозуля І.С.,
Цимбалюк В.І.,
Зозуля А.І.

130

Шляхи оптимізації лікування хворих з розривом артеріальних аневризм головному мозку в гострий період

//Журн. Український медичний часопис.-2012.-№.4(90),-С.134-136.

Зозуля А.І.

131

Сравнительная эффективность цитиполинов в лечении острого ишемического инсульта

//Между-народный невр.журнал.-2012.-№3 (49).-С.20-25

Никонов В.В.,
Зозуля И.С.,
Мироненко Т.В.

132

Гострі порушення мозкового кровообігу у практиці сімейного лікаря

//Журн. «Сімейна медицина».-2012.-№3.-С.79-84

Зозуля І.С.,
Лисенко Г.І., 
Латока І.О.

133

Аналіз летальності хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу при їх лікуванні в організованому стаціонарі вдома

//Журн. «Ліки  України».-2012.-№1-2 (9-10).-С.30-33

Зозуля І.С.

134

Гострий коронарний синдром та ішемічний інсульт

//Журнал «Українсь-кий вісник психоневро-логії».- т.20, вип. 3(72) 2012.-С.98

Зозуля І.С.

135

Нейропротекторна терапія гострого інфаркту мозку: сучасний вимір

//Журнал «Українсь-кий вісник психоневро-логії».- т.20, вип. 3(72) 2012.-С.99

Зозуля І.С.,
Ніконов В.В.,
Мироненко Т.В.,
Зозуля А.І.

136

Генералізована епілепсія у дітей раннього віку: оптимізація діагностики  та лікування

//Журнал «Українсь-кий вісник психоневро-логії».- т.20, вип. 3(72) 2012.-С.99

Зозуля І.С.,
Нечай А.Ф.

137

Клінічна характеристика епілептичного синдрому у дітей, які перенесли інсульт

//Журнал «Українсь-кий вісник психоневро-логії».- т.20, вип. 3(72) 2012.-С.139

Зозуля І.С.,
Смульська Н.О.

138

Аналіз випадків смерті пацієнтів під час їх транспортування бригадами швидкої медичної допомоги

//Судово-медична експертиза. – 2012. - №6. – с. 73-79.

Марков Ю.І.,
Мішалов В.Д.

139

Наукова діяльність співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика за 2011 рік

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2012.- вип.21,кн.1.-С.5-16

Зозуля І.С.,
Вороненко Ю.В.,
Вдовиченко Ю.П.,
Проценко О.С.,
Гойда Н.Г.,
Гош Р.І.,
Кондрачук І.І.

140

Аналгезія травматологічних хворих перед транспортуванням до операційної

 

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Випуск 21. Кн. 1 – Київ. 2012. С. 223-226.

Марков Ю.І.,
Федун С.В.

141

Геронтологічні ракурси тонкої кишки у пацієнтів з гострим розповсюдженим перитонітом

//Збірник наукових праць НМАПО ім. П.Л.Шупика.- Випуск 21.Книга 1.- 2012.-С.76-82

Слонецький Б.І.,  
Керашвілі С.Г., 
Максименко М.В,
Лобанов С.М., 
Вербицький І.В.

142

Судинна патологія головного мозку – шляхи оптимізації лікування

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2012.- вип.21,кн.1.-С.474-478

Зозуля А.І.

143

Впровадження розробок співробітників академії в практичну охорону здоров′я за 2011 рік

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2012.- вип.21,кн.2.-С.5-12

Зозуля І.С.,
Вороненко Ю.В.,
Вдовиченко Ю.П.,
Косаковський А.П.,
Гойда Н.Г., 
Проценко О.С.,
Клименко О.В.,
Гош Р.І.,
Кондрачук І.І.

144

Вплив вітамінів групи В на стан мітохондрій та корекцію енергетики, апоптичної та некротичної загибелі клітин у хворих на цукровий діабет

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2012.- вип.21,кн.2.-С.232-241

Зозуля І.С., 
Ігрунова К.М.,
Маньковський Б.М.,
Орлик О.С.,
Ватліцов Д.В.

145

Експериментальна модель патогенезу раптової серцевої смерті

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2012.- вип.21,кн.2.-С.330-336

Зозуля І.С.,
Ігрунова К.М., 
Ватліцов Д.В.,
Павлюк В.Д.,
Аніщук М.Г., 
Андріяш В.В.,

146

Дисциркуляторна гіпертензивна енцнфалопатія в стадії декомпенсації: лікувальна тактика

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2012.- вип.21,кн.2.-С.451-455

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Шевченко Л.О.

147

Захворюваність та смертність населення України – як світова проблема

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2012.- вип.21,кн.2.-С.706-711

Зозуля А.І., 
Слабкий Г.О.

148

Підготовка науково-педагогічних кадрів в НМАПО імені П.Л.Шупика в 2011 році

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2012.- вип.21,кн.3.-С.5-7

Вороненко Ю.В.,
Зозуля І.С.

149

Новітні технології оперативного лікування гострого ішемічного інсульту

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2012.- вип.21,кн.3.-С.440-449

Зозуля А.І.,
Цимбалюк В.І.,
Нечипорук О.О.

150

Наукові форуми – засіб удосконалення навчального процесу та в провадження новітніх технологій в практику охорони здоров′я в НМАПО імені П.Л.Шупика за 2011 рік

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2012.- вип.21,кн.4.-С.5-32

Зозуля І.С.,
Косаковський А.П.,
Проценко О.С.,
Клименко О.В.,
Волкова Т.Г.,
Гош Р.І.,
Кондрачук І.І.

151

Ефективність надання медичної допомоги хворим з інсультом в умовах провідних нейрохірургічних відділень м.Києва

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ 2012.- вип.21,кн.4.-С.174-185

Зозуля А.І.,
Камінський А.О.,
Нечипорук О.О.,
Зозуля І.С.

152

Автор наукових шкіл і розробок

//Газета «Ваше здоров′я.-№ 47.- 9 грудня 2011.-С.6

Вдовиченко Ю.П,
Зозуля І.С.,
Гойда Н.Г.

153

Особенности кардиальных нарушений при ишемическом инсульте, обусловленном инфарктом миокарда

//Журн. Экстренная медицина. (Білорусь-Україна).-2013.-№1 (05).-С.17-20

Зозуля И.С.

Муравская А.Н.

154

Хірургічне лікуванння судиннної патології головного мозку

//Екстрена медицина: від науки до практики.-2013.-№1.-С.50-56

Зозуля А.І.

 

155

Діагностика, фармакологічна корекція  токсичних уражень нервової системи пацієнтів старших вікових груп з гострим отруєнням клонідином із застосуванням налоксону

//Екстрена медицина: від науки до практики.-2013.-№1.-С.107-119

Зозуля І.С.,

Курділь Н.В.,

Боброва В.І.,

Іващенко О.В.

156

Опыт оптимизации оказания медицинской помощи при инсульте

//Экстренная медицина. (Білорусь-Україна).-2013.- №1.-С.37-39

Зозуля И.С.,

Зозуля А.И.,

Слабкий Г.А.

157

Дифференциальная диагностика при экзогенных интоксикациях

// Экстренная медицина. (Білорусь-Україна).– 2013. - №1. – С. 115-121

Марков Ю.І.

Богомол А.Г., Лукашевич Л.Т., Рыбак Е.В.

158

Памяти профессора А.И. Трещинского

// Экстренная медицина. (Білорусь-Україна).– 2013. - №1. – С. 142-143.

Марков Ю.І., Ващук Ф.С.

159

Особливості електрокардіографічних порушень при ішемічному інсульті, зумовленому інфарктом міокарда

//Журн. Острые и неотложные состояния в практике врача.-2013.- №1.-С.39-41

Зозуля І.С.,

Муравська О.М.

160

Особливості підготовки лікарів-слухачів та інтернів на кафедрі медицини невідкладних станів з питань цереброваскулярної патології

//Журн. Медицина неотложных состояний.-2013.-№1(48).-С.49-51

Зозуля І.С.

Боброва В.І.

Зозуля А.І.

161

К вопросу о терапевтической тактике у лиц с мозговым супратенториаль-ным инсультом

//Журн. Патология.-2013.-№1(27).-С.48-54

Шевченко Л.А.

Боброва В.И.

Калашник В.М.

162

Некоторые особенности моделирования и возрастные различия протекания острого экспериментального перитонита.

Медицинские новости (Грузия).-2013.- №1.-С.67-72

Керашвили С.Г., Слонецкий Б.И., Максименко М.В, 

Лобанов С.Н., Батавил А.М.

163

Геронтологические особенности изменения показателей перекисного окисления липидов и активности антиоксидантных ферментов в стенке тонкой кишки у больных с острым разлитым перитонитом

Медицинские новости (Грузия).-2013.- №2.-С.7-11

Керашвили С.Г., Слонецкий Б.И.,  Максименко М.В.,

Батавил А.М.,

 Лобанов С.Н.

164

Врачебная тактика при ишемическом мозговом инсульте на догоспитальном и раннем госпитальном этапе

//Экстренная медицина. (Білорусь-Україна).-2013.-№2(06).-С.35-44

Зозуля А.И.

165

Наука и практика: взаимодействие возможно?

// Экстренная медицина.(Білорусь-Україна). – 2012. - №2. – С. 150-151

Марков Ю.І.

166

Выбор тактики лечения при геморрагическом

инсульте

//Экстренная медицина. (Білорусь-Україна).-2013.-№2(06).-С.102-109

Зозуля А.И.,

Кит И.В.,

Каминский А.А.

167

Основные

принципы реорганизации при сосудистых заболеваний головного мозга в Украине

//Невроло-гия и нейро-хирургия. Восточная Европа.-2013.-№2(18).-С.11-17

Зозуля А.И.

168

Нарушение дыхания при патологии центральной нервной системы

//Українсь-кий неврологіч-ний журн.-2013.-№2 (27).-С.20-27

Боброва В.И.

Никифоров С.Н.

169

Ефективность использования биолейкина в комплексном лечении больных с острым разлитым перитонитом

Запорожский медицинский журнал.- 2013.- № 2.- С.49-52

Слонецький Б.І., Максименко М.В,Лобанов С.М., Керашвили С.Г.                   

170

Ефективність застосування антиоксидантів у хворих на хронічну ішемію мозку

//Междуна-родный неврологический журн.-2013.-№3 (28).-С.97-98

/Каталог матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи»

Боброва В.І.

Демченко А.В.

Ревенько А.В.

171

Особенности возрастной и гендерной структуры острых производственных отравлений химической этиологии в городских условиях

//Экстреная медицина. Восточная Европа.-№ 3(07). -2013.-С.50-56

Зозуля И.С.,

Курлиль Н.В.,

Иващенко О.В.

Падалка В.Н.

172

Задачи которые

стоят перед медицинской службой по оказанию медицинской помощи при мозговом  инсульте

//Экстренная медицина. Восточная Европа.-№3(07).-2013.-С.8-14

Зозуля А.И.

173

Оказание помощи больным с геморрагическим инсультом

//Экстренная медицина. Восточная Европа.-№3(07).-2013.-С.117-121

Зозуля И.С.,

Кит И.В.

174

Внесок професора А.І. Тріщинського у розвиток невідкладної медицини (до 90-річчя з дня народження)

// Медицина неотложных состояний. – 2013. - №3 (50). – С. 15-198.

Марков Ю.І.

175

Острые сердечно-сосудистые заболевания и ишемический инсульт

//Українсь-кий неврологіч-ний журнал.-2013.-№3 (28).-С.118-119

Зозуля И.С.,

Зозуля А.И.

176

Электрофизиологические особенности функцыонального состояния мышц в норме и при патологии

//Українсь-кий неврологіч-ний журнал.-2012.-№4 (25).-С.91-97

Зозуля И.С.,

Бредихин А.В.,

Бредихин К.А.

Чеха О.А.,

Зозуля А.И.

177

Пути реорганизации оказания медицинской помощи при цереброваскуляр-ных  заболеваний

//Журн. Український медичний часопис.-2013.-№.4(96).-С.132-135.

Зозуля А.И.

178

Тромболитичная терапия при ишемическом инсульте: настоящее и перспективы

//Невроло-гия и нейро-хирургия. Восточная Европа.-2013. - №4.-С.41-42

Зозуля И.С.,

Мартынчук Н.В.

179

Возможности оперативного лечения острого ишемического инсульта

//Невроло-гия и нейро-хирургия. Восточная Европа.-№4.-2013.-С.5-9

Зозуля А.И.

180

Теория и практика защиты дыхательных путей на догоспитальном этапе

// Экстренная медицина.(Білорусь-Україна). – 2012. - №4. – С. 15-20.

 

Марков Ю.І.

181

Возможности лечения когнитивных и  эмоциональных нарушений в остром периоде инфаркта мозга

//Междуна-родный неврологический журн.-2013.-№5.-С.9-12

 

Зозуля И.С.,

Сыч Н.С.,

Боброва В.И.

182

Гострі порушення мозкового кровообігу у практиці сімейного лікаря

//Журн. «Сімейна медицина».-  2012.- № 5.-С.59-63

Зозуля І.С.,

Лисенко Г.І.,

Латоха І.О.

183

Підготовка науково-педагогічних кадрів в НМАПО імені П.Л.Шупика в 2012 році

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2013.- вип.22, кн.1.-С.5-9

Вороненко Ю.В.

Зозуля І.С.

Вишнякова О.Б.

Гош Р.І.

Смаглюк О.Е.

184

Дренування тонкої кишки – провідний чинник корекції ентеропатії при гострому розлитому перетоніті

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2013.- вип.22, кн.1.-С.51-57

Слонецький Б.І.

Максименко М.В.

Батавіл Ахмед М.О.

Довженко О.Д.

Вербицький І.В.

185

Особливості виникнення субарахноїдального крововилива

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2013.- вип.22, кн.1.-С.127-132

Кіт І.В.

186

Наукова діяльність співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика за 2012 рік

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2013.- вип.22, кн.2.-С.3-15

Вороненко Ю.В.

Вдовиченко Ю.П.

Зозуля І.С.

та співав.

187

Ефективність застосування тромболітичної терапії при ішемічному церебральному інсульті

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2013.- вип.22, кн.2.-С.85-98

Зозуля І.С.

Мартинчук Ю.М.

188

Перебіг фатального геморагічного інсульту

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2013.- вип.22, кн.2.-С.98-102

Кіт І.В.

189

Організаційна структура надання медичної допомоги при цереброваскулярних захворюваннях та її відповідність реформуванню галузі

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2013.- вип.22, кн.2.-С.493-501

Зозуля А.І.

190

Впровадження результатів наукових досліджень вчених академії в практичну охорону здоровя у 2012 році

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2013.- вип.22, кн.3.-С.3-14

Вороненко Ю.В.

Вдовиченко Ю.П.

Зозуля І.С. та співав.

191

Геронтологічні особливості інструментально-клінічних передумов перебігу гострого розлитого перитоніту

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2013.- вип.22, кн.3.-С.15-21

Слонецький Б.І.

Батавіл Ахмед М.О.

Максименко М.В.

Довженко А.Д.

Вербицький І.В.

192

Науково-педагогічна діяльність молодих вчених академії

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2013.- вип.22, кн.4.-С.3-13

Вороненко Ю.Вю

Зозуля І.С.

Косаковський А.Л. та співав.

193

Досягнення національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за 2012 рік на міжнародних теренах

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2013.- вип.22, кн.4.-С.14-24

Вороненко Ю.В.

Вдовиченко Ю.П.

Зозуля І.С. та співав.

194

Вікові ракурси інтестино-вісцеральних негараздів інтраопераційної інтестиносанації

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2013.- вип.22, кн.4.-С.25-30

Слонецький Б.І.

Максименко М.В.

Батавіл Ахмед М.О.

Довженко О.Д.

Вербицький І.В.

195

Усовершенствование системы оказания медицинской помощи населению при церебро-васкулярных заболеваниях-составляющей общей реформы здравоохранения в Украине

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2013.- вип.22, кн.4.-С.170-178

Зозуля А.И.

Слабкий Г.А.

 

 

 

 

196

Экстренная медицинская помощь при острых отравлениях у взрослых: практические рекомендации для догоспитального этапа

//Журн. Український медичний часопис.-2014.-№.1(99).-С.128-131

Зозуля И.С.,

Курдиль Н.В.,

Иващенко О.В.

197

Стресс индуцированные изменения функционального состояния кардиомиоцитов

//Инновации в науке (Зборник статей по материалам ХХІХ международ-ной научно-практичес-кой конференции.-№1(26).-С.163-171

Зозуля И.С.,

Игрунова К.Н.,

Ватащов Д.В.,

Русицкая Н.В.,

Андрияш В.В.,

Терещук А.В.

198

Досуточная летальность госпитализированых пациентов с неотложными состояниями

//Экстренная медицини (Беларусь -Украина). – 2014. - №1(09). – С. 76-83

 

Марков Ю.И., Рыбак Е.В.

199

Стан питання про судово-медичні аспекти помилок, що виникають при  наданні медичної допомоги

 

//Інтегративна антропологія. – 2014. - № 1. – С. 63-67.

Плетенецька А.О.,

Мішалов В.Д.,

Марков Ю.І.

200

Особливості перебігу ендогенної інтоксикації при інтраопераційній інтестиносанації

//Хірургічна перспектива «Всеукраїнський збірник наукових праць».-2014.- №1.-С.81-82

Максименко М.В., Слонецький Б.І.,  Довженко О.Д.,  Ахмед М.О. Батавіл

201

Геронтологічні особливості ендогенної інтоксикації у пацієнтів з перитонеальним сепсисом при проведенні інтраопераційної інтестиносанації

//Харківська хірургічна школа.- 2014.- №1.-С.52-55

Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Максименко М.В., Ахмед М.О. Батавіл., Довженко О.Д., Вербицький І.В.

202

Патогенетичні

особливості

механізму

токсичної дії

вуглекислого газу

Медицина неотложных состояний. – 2014.– 2 (57). – С. 9–12.

 

Недашківський С.М., 

Супрун А.О., Падалка В.М.,  Курділь Н.В., Іващенко О.В.

203

Негативные тенденции течения и лечения пациентов с острой спаечной кишечной непроходимостью

//Экстренная медицина (Беларусь-Украина).- 2014.-№2.- С.80-85

Слонецкий Б.И., Тутченко Н.И., Довженко А.Д., Коцюбенко В.О., Вербицкий И.В., Мутошвили Д.А.

204

 Вивчення додобової летальності пацієнтів з невідкладними станами

 

//Український вісник медико-соціальної експертизи. – 2014. - № 2 (12). – С. 24-30.

Рибак Є.В.,

Марков Ю.І

205

Асоціація поліморфізму генів MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C), MTRR (A66G), FV (G1691A), FII(G20210A), ACE (1/D) та їх комбінацій у ризику розвитку ішемічного інсульту в дитячому віці

//Журн. Український медичний часопис.-2014.-№3(101).-С.131-134

Зозуля І.С.,

Смульська Н.О.,

Киряченко С.П.,

Горовенко Н.Г.

206

Анализ деятельности больницы скорой медицинской помощи

//Экстренная медицина (Беларусь-Украина). -2014. - № 3. – С. 12-20.

Марков Ю.И.

207

Захист дихальних шляхів на догоспітальному етапі

//Екстрена медицина: від науки до практики. – 2014. - № 3. – С. 16-21.

Марков Ю.І.

208

Місце окремих чинників у перерозподілі токсичних речовин при проведені інтраопераційної інтестиносанації при гострому розлитому перитоніті

//Харківська хірургічна школа.- 2014.- №3.- С.67-71

Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Максименко М.В., Довженко О.Д., Ахмед М.О. Батавіл, Вербицький І.В.

209

Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини

//Журн. «Сімейная медицина».

-2014.-№3(53).-С.25-27

Зозуля І.С.,

Зозуля А.І.,

Слабкий Г.О.

210

Мышечно-фасциальная дисфункция, пути ее коррекции

//Журн. Международный невроло

гический журнал.-2014.-№4(66).-С.41-53

Зозуля И.С.,

Бредихтин А.В.,

Бредихтин К.А., Чеха О.А.

211

Основні завдання покращення надання медичної допомоги при церебральному інсульті

//Журн. Український медичний часопис.-2014.-№4(102).-С.114-119

Зозуля І.С.,

Зозуля А.І.

212

Ноотропы в комплексной терапии хронической ишемии мозга

//Наука та іновація.-2014.-№4.-С.61-72

Чекман И.С., Беленичев И.Ф., Демченко А.В., Боброва В.И., Горчакова Н.А., Кучеренко Л.И

213

Хірургічна тактика лікування гострого ішемічного інсульту

//Журн. Хірургія України.-2014.-№5(51).-С.17-25

Зозуля І.С.,

Зозуля А.І.

214

Профилактика десикации брюшины при острой спаечной кишечной непроходимости

//Медицинские новости Грузия.-2014.-№7-8.-С.103-106

Слонецкий Б.И., Довженко А.Д., Вербицкий И.В., Максименко М.В., Коцюбенко В.О.

215

Кадровий склад академії та завдання щодо покращення кадрової роботи

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2014.- вип.27 кн.1.-С.14-28

Вороненко Ю.В., Зозуля І.С., Бригинець Д.Д., Гош Р.І.,

Себрюк С.Л., Смаглюк О.Є.

216

Сучасні можливості хірургічного лікування судинної патології головного мозку

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2014.- вип.27 кн.1.-С.34-44

Зозуля А.І.

217

Особливості профілактики інтраабдомінального первинного злукоутворення

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2014.- вип.27 кн.1.-С.82-89

Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Довженко О.Д., Максименко М.В., Коцюбенко В.О., Вербицький І.В.

218

Найголовніші соціальні фактори ризику виникнення цереброваскулярних захворювань

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2014.- вип.27 кн.1.-С.405-417

Зозуля А.І.,

Зозуля І.С.

219

Проблема церебро-васкулярних захворювань в Україні та світі і її перспективи

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2014.- вип.27 кн.1.-С.417-432

Зозуля А.І.,

Зозуля І.С.

220

Розвиток медичної науки в академії за 2013 рік

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2014.- вип.28 кн.2.-С.5-22

Вороненко Ю.В., Зозуля І.С., Косаковський А.Л.,

Харченко Н.В., Гош Р.І., Смаглюк О.Є.

221

Гострий розлитий перитоніт-вікові особливості негативного перерозподілу контамінаційних процесів

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2014.- вип.28 кн.2.-С.22-29

Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Довженко О.Д., Максименко М.В., М.О. Ахмед Батавіл, Довженко О.Д., Вербицький І.В.

222

Вивчення змін клітинної загибелі мононуклеарів обумовленої стресом різного генезу

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2014.- вип.28 кн.2.-С.45-54

Ігрунова К.М., Зозуля І.С., Ватліцов Д.В., Русецька Н.В., Андріяш В.В.

223

Результати наукових досліджень співробітників академії та впровадження їх в практичну охорону здоров′я

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2014.- вип.29 кн.3.-С.3-12

Вороненко Ю.В., Зозуля І.С.,

Вдовиченко Ю.П., Гойда Н.Г., Косаковський А.Л.,

Харченко Н.В., Гош Р.І., Смаглюк О.Є.

224

Історичні аспекти організації боротьби з інсультом

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2014.- вип.29 кн.3.-С.554-562

Зозуля А.І.

225

Організація надання допомоги при цереброваскулярних захворюваннях сьогодні та перспективи на майбутнє

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика.-Київ.- 2014.- вип.29 кн.3.-С.562-575

Зозуля А.І., Зозуля І.С.

226

Завдання кафедри медицини невідкладних станів у виконанні наказу МОЗ України від 28.04.2002 року №283 «Про удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги»

//Острые и неотложные состояния в практике врача.- Київ.- 2014.- с.6-8

Зозуля І.С., Зозуля А.І., Ганджа Т.І., Іващенко О.В.

227

Практична реалізація наказу МОЗ України від 01.06.2009 року № 370 «Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги» та «Правил виклику бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги»

//Острые и неотложные состояния в практике врача.- Київ.- 2014.- с.8-10

Зозуля І.С., Зозуля А.І., Набухотний П.Ф.

228

Невідкладна медична допомога при гіпертонічному кризі

//Острые и неотложные состояния в практике врача.- Київ.- 2014.- с.10-12

Зозуля І.С., Зозуля А.І.

229

Деякі питання щодо лікування епілепсії

//Острые и неотложные состояния в практике врача.- Київ.- 2014.- с.12-13

Зозуля І.С.,

Нечай А.Ф.

230

Проблеми, які стоять перед дослідниками щодо цереброваскулярних хвороб в цілому та інсульту зокрема

//Український медичний часопис.-2014.-№5 (103).-С.112-120

Зозуля А.І., Слабкий Г.О., Зозуля І.С.

231

Невідкладна допомога при черепно-мозковій травмі відповідно до міжнародних стандартів

//Острые и неотложные состояния в практике врача.- Київ.- 2014.- №5.-с.6-8

Зозуля І.С., Зозуля А.І.

232

Алгоритм лікування енцефалопатій, обумовлених ренімацією

//Науково-практичний журнал «Медицина неотложных сосояний».-2014.-№7 (62).-С.148-149

Зозуля І.С.,

Боброва В.І.,

Марков Ю.І.

233

Ускладнені гіпертензивні кризи в пацієнтів похилого віку: особливості невідкладної допомоги на догоспітальному етапі

//Науково-практичний журнал «Медицина неотложных сосояний».-2014.-№7 (62).-С.150

Зозуля І.С.,

Боброва В.І., Ганджа Т.І.,

Боброва О.В.

234

Додобова летальність пацієнтів із невідкладними станами в багатопрофільному стаціонарі

//Науково-практичний журнал «Медицина неотложных сосояний».-2014.-№7 (62).-С.157

Марков Ю.І.,

Рибак Є.В.

235

Симуляційні технології відпрацювання практичних навиків серцево-легеневої реанімації в медицині невідкладних станів

//Науково-практичний журнал «Медицина неотложных сосояний».-2014.-№7 (62).-С.157-158

Марков Ю.І.,

Орел В.В.

236

Анексично-епілептичні напади. Огляд літератури та власні спостереження.

//Журнал «Совреме-нная периатрия».№8(64).-2014.-с.132-136

Нечай А.С.,

Смульська Н.О.,

Зозуля І.С.

237

Синкопальні стани: клінічна картина, діагностика, невідкладна допомога

//Журнал «Острые и неотложные состояния в практике врача».№3-4(53-54).-2015.-с.5-8

Зозуля І.С.,

Зозуля А.І.

238

Писальний спазм: діагностика, клінічна картина, лікування

//Журнал «Острые и неотложные состояния в практике врача».№3-4(53-54).-2015.-с.9

Зозуля І.С.,

Зозуля А.І.

239

Невралгія трійчастого нерва: діагностика, клінічна картина, невідкладна допомога

//Журнал «Острые и неотложные состояния в практике врача».№3-4(53-54).-2015.-с.10

Зозуля І.С.,

Зозуля А.І.

240

Нейросудиний центр: основні завдання та функції

//Журнал «Екстрена медицина:від науки до практики».- №1(12).-2015.-с.96-102

Зозуля І.С.,

Зозуля А.І.,

Слабкий Т.О.

241

Проблеми мозкового інсульту, які повинні вирішуватись уже сьогодні

//Журнал «Екстрена медицина:від науки до практики».- №1(12).-2015.-с.102-109

Зозуля І.С.,

Зозуля А.І.,

Онорієнко О.П.,

Волосоцець А.О.

242

Особенности острых отравлений пестицидами в условиях города

//Журнал «Медицина неотложных состояний».- №3 (66).-2015.-с.37-42

Зозуля И.С.,

Иващенко О.В.,

Курдиль Н.В.

243

Особливості перебігу синдрому ,,короткої кишки” в  залежності від умов моделювання

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015, вип. 24, книга 1.-С.101-107

Слонецький Б. І., Тутченко М. І., Вербицький І. В.

244

Організація реабілітаційної допомоги хворим з інсультом

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015, вип. 24, книга 1.-С.510-605

Зозуля А. І., Зозуля І. С.

245

Аналіз результатів наукової діяльності співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика за 2014 рік

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015, вип. 24, книга 2.-С.5-14

Вороненко Ю. В., Зозуля І. С., Вдовиченко Ю. П., Толстанов О. К., Косаковський А. Л., Гош Р. І., Ігрунова К. М., Козярін І. П., Смаглюк О. Є., Козаченко Н. В.

246

Оптимізація часу проведення профілактичних і лікувально-діагностичних заходів на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах гострого періоду інсульту

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015, вип. 24, книга 2.-С.255-263

Зозуля І. С., Мотишена Н. М.

247

Контаминационные процессы при остром экспериментальном перитоните

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015, вип. 24, книга 2.-С.19-25

Слонецкий Б. И., Тутченко Н. И., Ахмед М. О. Батавил, Вербицкий И. В.

248

Вплив часу виникнення супратенторіального мозкового ішемічного інсульту на розмір вогнища та тяжкість неврологічного дефіциту

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015, вип. 24, книга 2.-С.226-234

Волосовець А. О.

249

Підготовка науково-педагогічних кадрів в НМАПО імені П.Л. Шупика в 2014-2015 роках

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015, вип. 24, книга 3.-С.5-9

Вороненко Ю. В., Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Вишнякова О. Б., Бригинець Д. Д., Савичук Н. О.

250

Особенности изменения гемодинамических процессов у пациентов с острым разлитым перитонитом при проведении перитонеосанации

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015, вип. 24, книга 3.-С.9-15

Слонецкий Б. И., Тутченко Н. И., Ахмед М. О. Батавил, Вербицкий И. В.

251

Особливості впливу патофізіологічних та медико-соціальних факторів ризику на час виникнення мозкового ішемічного інсульту

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015, вип. 24, книга 3.-С.82-91

Волосовець А. О.

252

Засоби наукової комунікації академії щодо впровадження інноваційних технологій в практичну охорону здоров’я. Повідомлення 1

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015, вип. 24, книга 5.-С.5-13

Вороненко Ю. В., Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Гош Р. І., Смаглюк О. Є., Козаченко Н. В.

253

Засоби наукової комунікації співробітників академії щодо впровадження інноваційних технологій в практичну охорони здоров’я. Повідомлення ІІ

//Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015, вип. 24, книга 5.-С.13-21

Вороненко Ю. В., Зозуля І. С., Косаковський А. Л., Гойда Н. Г., Гош Р. І., Смаглюк О. Є., Козаченко Н. В.

254

Диагностика и неотложная помощь при артериальной гипертензии и ее осложнениях

//Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2016, №2.- С.5-10

Зозуля И.С.

Ганджа Т.И.

Супрун А.О.

255

Оказание неотложной медицинской помощи при фибриляции пересердь

//Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2016, № 3-4. -  С.5-9

Зозуля И.С.

Ганджа Т.И.

Супрун А.О.

Олефиренко А.С.

256

Деякі напрямки поліпшення надання медичної допомоги при мозковому інсульті

//Український вісник психоневрології. – Том 25, випуск 1(90), 2017. – С.84

Зозуля І.С.

Зозуля А.І.

Волосовець А.О.

257

Гострі отруєння алкоголем у дорослих, алкогольна кома: практичні рекомендації на догоспітальному етапі

//Журн. «Український медичний Часопис» . – 3(119). – 2017. – С.128-131

Зозуля І.С.

Курділь Н.В.

Падалка В.М.

Іващенко О.В.

258

Оперативное лечение острого ишемического инсульта

// «Экстренная медицина», 2017. том 6, №1. – С. 8-15

Зозуля И.С.

Зозуля А.И.

Волосовець А.А.

259

Інсульт: втрати часу на догоспітальному та госпітальному етапах

// «Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря». – 4(67). – 2017. – С 5-6

Зозуля І.С.

Зозуля А.І.

 Тези за 2008-2017 рр. 

№ п/п

    Назва

Вихідні дані

Співавтори

   1

          2

      3

       4

1

Етіопатогенез критичного стану при гострих порушеннях мозкового кровообігу: клініка, діагностика, лікування

//Матеріали симпозіуму (V школа-семінар) ”Проблемні питання медицини невідкладних станів” (5-6 квітня 2007 р.).-Київ.-2007.-С.52-53.

Зозуля І.С.
Боброва В.І.
Зозуля А.І.
Камінський А.О.

2

Инсульт на до- госпитальном этапе: алгоритм диагностики

//Матеріали симпозіуму (V школа-семінар) ”Проблемні питання медицини невідкладних станів” (5-6 квітня 2007 р.).-Київ.-2007.-С.54-55

Зозуля И.С.
Боброва В.И.
Сыч Н.С.

3

Коматозні стани в невропатології, патогенетичні механізми, діагностика, невідкладна допомога

//Матеріали симпозіуму (V школа-семінар) ”Проблемні питання медицини невідкладних станів” (5-6 квітня 2007 р.).-Київ.-2007.-С.56-58

Зозуля І.С.
Боброва В.І.
Сич Н.С.

4

Сопоставительный анализ взаимосвязи артериальной гипертензии и патогенетических подтипов инфаркта мозга

//Матеріали симпозіуму (V школа-семінар) ”Проблемні питання медицини невідкладних станів” (5-6 квітня 2007 р.).-Київ.-2007.-С.58-59

Зозуля И.С.
Боброва В.И.
Сыч Н.С

5

Фактори ризику розвитку інфарктів мозку при оклюзуючих ураженнях сонних  артерій у хворих на дисциркуляторну атеросклеротичну енцефалопатію

//Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми неврології і психіатрії», присвяченої 50-річчю Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні та 50-річчю кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського.-Тернопіль.-2008.-С.17

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.І.

6

Шляхи зниження впливу професійних шкідливостей під час роботи лікаря-анестезіолога

// Матеріали ХІІ Конгресу Світовоїфедерації українських лікарських товариств (СФУЛТ).- 25-28 вересня 2008 р.- Івано-Франківськ.- С. 87-88

Орел В.В.,
Чухрай Т.Г.

7

Застосування сучасних знеболювальних препаратав в умовах невідкладних станів при захворюваннях периферійної нервової системи

//Матеріали конференції з нагоди 25-річчя Київського міського шпиталю інвалідів Великої вітчизнаної війни.-29-30 травня 2008.- С.116-117

Зозуля І.С.

8

Актуальні питання організації та надання медичної допомоги людям похилого віку

// Матеріали конференції з нагоди 25-річчя Київського міського шпиталю інвалідів Великої вітчизнаної війни.-29-30 травня 2008.-С.61-62

Зозуля І.С.

9

Основні шкали, які використовуються для визначення когнітивних порушень та деменції при захворюванні нервової системи

//Матеріали науково-практичної конфернції з міжнародною участю «Когнітивна діяльність при старінні».-Київ.- 2008.-С.33-34

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С., 
Цимбалюк С.Ю.

10

Кафедрі медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика – 20 років

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.6-16.- ISBN 966-391-055-0

Вороненко Ю.В.,
Зозуля І.С.,
Худошин В.К.

11

Відновлення функції тазових органів пацієнтів зі спінальною травмою на рівні поперекового відділу хребта

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.50-51. -ISBN 966-391-055-0

Зозуля І.С.,
Бистрицька М.А.

12

Надання невідкладної медичної допомоги хворим з гострим мозковим інсультом, які знаходяться в критичному стані

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. ISBN 966-391-055-0. -С.51-52

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Зозуля А.І.

 

13

Невідкладна допомога при гострому больовому синдромі

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.52-54.- ISBN 966-391-055-0

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Камінський А.О.

14

Алгоритм диагностики эпилептического статуса

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.54-56. ISBN 966-391-055-0

Зозуля И.С.,
Боброва В.И.,
Сыч Н.С.

15

Гиппокамп и кратковременная память

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.56-57.-ISBN 966-391-055-0

Зозуля И.С.,
Боброва В.И.,
Сыч Н.С.

16

Провідна нейропротекція гострого ішемічного інсульту

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.57-58. -ISBN 966-391-055-0

Зозуля І.С.,
Зозуля А.І.

17

Застосування цераксону як інноваційного протектора в гострий період ішемічного інсульту

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.58-60.- ISBN 966-391-055-0

Зозуля І.С.,
Камінський А.О.,
Ломако В.В.

18

Післядипломна підготовка лікарів з фаху «Медицина невідкладних станів»: шляхи покращення комп’ютерного контролю знань

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.60-62.- ISBN 966-391-055-0

Зозуля І.С.,
Орел В.В., 
Іващенко О.В.

19

Принципи невідкладної медичної допомоги при гострих отруєннях

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.65-66.- ISBN 966-391-055-0

Іващенко О.В.,
Худошин В.К.

20

Типові недоліки в наданні невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.123-127.- ISBN 966-391-055-0

Худошин В.К.,
Цимбаленко К.І.,
Малиш І.Р.

21

Отруєння синтетичними опіоїдами

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.62-63.- ISBN 966-391-055-0

Іващенко О.В.,
Недашківський С.М.,
Орел В.В.,
Струк В.Ф.

22

Отруєння алкоголем: невідкладна допомога

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.63-64.- ISBN 966-391-055-0

Іващенко О.В.,
Недашківський С.М.,
Струк В.Ф.

23

Принципи невідкладної медичної допомоги при гострих отруєннях

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.65-66. -ISBN 966-391-055-0

Худошин В.К.,
Іващенко О.В.

24

Лечение больных с острым коронарным синдромом на догоспитальном этапе

//Журнал «Острые и неотложные состояния в практике врача».-№6.-сентябрь 2007.-С.34-36

Ганджа Т.И.,
Соколов Н.Ф.

25

Гострий коронарний синдром:  невирішені питання на догоспітальному етапі

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.48-50. ISBN 966-391-055-0

Соколов М.Ф.,
Вятченко-Карпінська О.В.,
Набухотний П.Ф.

26

Якість знеболення на догоспітальному етапі

//Матеріали ІІ з’їзду ВГО «Всеукраїнс-кої Асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф».-22-23 травня 2008р.-Київ.-2008. -С.94-96. ISBN 966-391-055-0

Марков Ю.І.

27

Скороченний протокол екстренної медичної допомоги при гострому мозковому інсульті

//Матеріали наукового симпозіуму «Сучасні проблеми медицини невідкладних станів».Київ.-21-22 травня 2009.-С.9-12

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Мошенська О.П.,
Мардзвік В.М.,
Сич Н.С.

28

Етапність надання медичної допомоги хворим на інфаркт мозку атеротромботичного генезу

//Матеріали наукового симпозіуму «Сучасні проблеми медицини невідкладних станів».-Київ.-21-22 травня 2009.-С.65-67

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.

29

Нейропротекторна терапія мозкового інсульту

//Матеріали наукового симпозіуму «Сучасні проблеми медицини невідкладних станів».-Київ.-21-22 травня 2009.-С.67-70

Зозуля І.С.,
Зозуля А.І.,
Мошенська О.П.,
Камінський А.О.

30

Біль та знеболення

//Матеріали наукового симпозіуму «Сучасні проблеми медицини невідкладних станів».-Київ.-21-22 травня 2009.-С.73-75

Зозуля І.С.,
Зозуля А.І.

31

Актуальні питання організації надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню

//Матеріали наукового симпозіуму «Сучасні проблеми медицини невідкладних станів».-Київ.-21-22 травня 2009.-С.75-77

Зозуля І.С.,
Орел В.В.

32

Роль догоспитального этапа в лечении острого коронарного синдрома

//Матеріали наукового симпозіуму «Сучасні проблеми медицини невідкладних станів».Київ.-21-22 травня 2009.-С.38-40

Ганджа Т.І.,
Соколов Н.Ф.,
Вятченко Е.В.

33

Отруєння бензодіазепінами

// Матеріали наукового симпозіуму “Сучасні проблеми медицини невідкладних станів” – Київ. – 2009. – С. 82-84.

Недашківський С.М.
Струк В.В.
Богомол А.Г.
Іващенко О.В.

34

Спадкоємність надання невідкладної допомоги між догоспітальним та стаціонарним етапами постраждалим з черепно-мозковою травмою (ЧМТ)

//Матеріали наукового симпозіуму “Сучасні проблеми медицини невідкладних станів” – Київ. – 2009. – С. 115-117. 

Худошин В.К.,
Цимбаленко В.К.,
Марков Ю.І.

35

Захист дихальних шляхів на догоспітальному етапі

//Матеріали симпозіуму “Сучасні проблеми медицини невідкладних станів”.- Київ, 21-22 травня ,2009 р.- С. 117-119.

Цимбаленко К.І.,
Марков Ю.І.

 

36

Актуальні питання організації надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню

Матеріали наукового симпозіуму “Сучасні проблеми медицини невідкладних станів” – Київ. – 2009. – С. 75-77. 

Зозуля І.С.,
Орел В.В.

37

Місце нових технологій у хірургічному лікуванні гострих захворювань органів черевної порожнини

//Матеріали наукового симпозіуму ,,Сучасні проблеми медицини невідкладних станів”21-22 травня 2009 р.- Київ.-С. 159-161

Слонецький Б.І., 
Максименко М.В., 
Онищенко С.М.

38

Діагностичні можливості та перспективи у лікуванні гострої судинної недостатності кишечника

//Матеріали наукового симпозіуму ,,Сучасні проблеми медицини невідкладних станів”.-Київ.-21-22 травня 2009 .- Київ.- С. 161-164

Слонецький Б.І., 
Максименко М.В.,
Шушкевич Ю.М.

39

Нейропротектори в інтенсивній  терапії  гострого ішемічного інсульту

//Матеріали наукового симпозіуму «Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології».- 2009.-С.61-65

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.,
Марздвік В.М.,
Мошенська О.П.,
Зозуля А.І.

40

Використання методу гемофільтрації в комплексній терапії гострого панкреатиту

// Матеріали науково-практичної конференції
“Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій” -
Чернівці.- 2009.- С.37-38.

Ткаченко О.А.
Худошин В.К.
Рощін Г.Г. 
Недашківський С.М.
Падалка В.М.
Струк В.Ф.
Бондаренко І.В.
Калиш М.М.
Іващенко О.В.

41

Гострі  отруєння бензодіазепінами

// Матеріали науково-практичної конференції
“Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій” – Чернівці.-
2009.- С.39-40.

Недашківський С.М.
Струк В.Ф.
Богомол А.Г.
Іващенко О.В.

42

Клінічні прояви та тактика інтенсивної терапії при укусах комах

// Матеріали науково-практичної конференції
“Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій” - Чернівці.-
2009.- С.41-42.

Недашківський С.М.
Падалка В.М.
Іващенко О.В.

43

Тактика інтенсивної терапії у постраждалих з укусами змій

// Матеріали науково-практичної конференції
“Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій” – Чернівці – 2009.–  С.42-43.

Недашківський С.М.
Падалка В.М.
Міщенко Д.Л.
Іващенко О.В,

44

Особливості перебігу гострого отруєння β-блокаторами у осіб похилого та старечого віку

// Збірник тез наук. практичної конференції “Раціональна фармакотерапія в геріатрії”- Київ – 2009. – С.32.

Зозуля І.С.
Ганджа Т.І.
Богомол А.Г.
Іващенко О.В.

45

Терапия ишемического инсульта в остром периоде инфаркта миокарда

// І национа-льный конгрес кардионеврологов.Моск-ва, 2008.-1-2 декабря.-С.269

Зозуля И.С.,
Муравская А.Н.

46

Безпека анестезії в осіб старшого віку

//Збірник тез наук.-пр. конф. “Раціо-нальна фармакотера-пія в геріартрії” ДУ Інститут геронтології. – 2009.-С.

Марков Ю.І

47

Гострі отруєння: спадкоємність у наданні невідкладної допомоги між догоспітальним і стаціонарним етапами

//Збірник тез наук.-пр. конф. “Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій”, Чернівці
13-14 жовтня 2009 р. с. 62-66.

Марков Ю.І.

 

48

Лікування хворих з когнітивними порушеннями в гострому періоді інфаркту мозку

// Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю«Сучасні аспекти діагностики та лікування когнітивних порушень при старінні»-Київ.-2009.-С.29-30

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.

49

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної – одна із баз кафедр НМАПО імені П.Л.Шупика

//Матеріали наукового симпозіуму «Проблемні питання медицини невідкладних станів» присвяченого 25-річчю Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.- 20-21 травня .-Київ.-2010.- С.16-19

Вороненко Ю.В.,
Зозуля І.С.,
Ткаченко О.О.

50

Фатальний інсульт у осіб молодого віку

2.//Матеріали наукового симпозіуму «Проблемні питання медицини невідкладних станів» присвяченого 25-річчю Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.- 20-21 травня .-Київ.-2010.- С.76-79

Зозуля І.С.,
Мардзвік В.М.,
Камінський А.О.

51

Можливості корекції когнітивних та емоційних порушень у хворих в гострому періоді інфаркту мозку препаратом корвітин

3.//Матеріали наукового симпозіуму «Проблемні питання медицини невідкладних станів» присвяченого 25-річчю Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.- 20-21 травня .-Київ.-2010.- С.79-81

Зозуля І.С.,
Сич Н.І.,
Боброва В.І.

52

Нейрохімічні та нейровізуалізаційні характеристики у хворих з когнітивними порушеннями в госрому періоді інфаркту мозку

4.//Матеріали Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції з міжнарод-ною  участю «Сучасні аспекти інтенсивної терапії невідкладних станів».-17-18 вересня .-Запоріжжя.-2010.- С.15-17

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.В.,
М′яснікова М.П.

53

Когнітивні порушення в госрому періоді інфаркту та їх корекція

5.//Матеріали Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції з міжнарод-ною  участю «Сучасні аспекти інтенсивної терапії невідкладних станів».-17-18 вересня .-Запоріжжя.-2010.- С.15-17

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.В.

54

Застосування корвітину в госрому періоді мозкового інсульту

6.//Матеріали Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції з міжнарод-ною  участю «Сучасні аспекти інтенсивної терапії невідкладних станів».-17-18 вересня .-Запоріжжя.-2010.- С.15-17

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.В.

55

Немедикаментозні методи лікування венозної дисциркуляції в вертебробазилярно-му басейні у вагітних з обтяженим перебігом першого триместру гестації

7.//Матеріали ї науково-практичної конференції з міжнарод-ною  участю «Досягнення рефлексотерапії в Україні і в світі».-29-30 вересня .-Київ.-2010.- С.47-48

Зозуля І.С.,
Мачерет Є.Л.,
Чуприна Г.М.,
Чемер Н.М.

56

Інновації в нейропротекторній терапії гострого періоду інфаркту мозку

8.//Матеріали ІІ міжнарод-ного інновацій-ного симпозіуму “Сучасні аспекти практичної неврології” (16-18 вересня 2010р., Ялта),Я.-2010.-С.27-31.

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.

57

Нейропротектори в інтенсивній терапії гострого ішемічного інсульту

9.Матеріали наукового симпозіуму та пленуму науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України (2-3 грудня 2009 р., Київ),2009.-С.52-53.

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.,
Мошенська О.П.,
Мардзвік В.М.,
Зозуля А.І.

58

Інновації в нейропротекторній терапії гострого періоду інфаркту мозку

10.Матеріали ІІ міжнародного інноваційного симпозіуму “Сучасні аспекти практичної неврології” (16-18 вересня 2010р., Ялта),Я.-2010.-С.27-31.

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.

59

Можливості корекції когнітивних та емоційних порушень у хворих в гострому періоді інфаркту мозку препаратом корвітин

11.Матеріали наукового симпозіуму “Проблемні питання медицини невідкладних станів” (Київ.-20-21 травня 2010 р.), 2010 р.-С.79-81.

Зозуля І.С.,
Сич Н.С.,
Боброва В.І.

60

Когнітивні порушення в гострому періоді інфаркту мозку та їх корекція

12.Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні аспекти інтенсивної терапії невідкладних станів”(17-18 вересня 2010р. м. Запоріжжя), 2010.-С.43-45.

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.

61

Застосування корвітину в гострому періоді мозкового інсульту

13.Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні аспекти інтенсивної терапії невідкладних станів”(17-18 вересня 2010р. м. Запоріжжя), 2010.-С.46-47.

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С. 

62

Особенности неотложной помощи больным пожилого возраста с осложненными гипертоническими кризами

14.//Науковий симпозіум «Проблемні питання медицини невідкладних станів» присвяченого 25-річчю Київської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.-20-21 травня.-Київ.-2010.-С.57-59

Ганджа Т.І.,
Н.Ф.Соколов

63

Гострі отруєння кардіотоксичними речовинами

15.//Матеріали Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції з міжнарод-ною  участю «Сучасні аспекти інтенсивної терапії невідкладних станів».-17-18 вересня .-Запоріжжя.-2010.- С.47-49

Ганджа Т.І.
Іващенко О.В.

64

Особливості інфузійної терапії на догоспітальному і ранньому стаціонарному етапах в сучасних умовах

 

16./ Матеріали наук. симп. “Проблемні питання медицини невідкладних станів”, присвяченого 25-річчю Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, 20-21 травня 2010 р. Київ, 2010. - С. 128-130.

Марков Ю.І.

65

Інноваційні технології керування повітроносними шляхами

 

17.// Матеріали наук. симп. “Проблемні питання медицини невідкладних станів”, присвяченого 25-річчю Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, 20-21 травня 2010 р. Київ, 2010. - С. 124-128.

Марков Ю.І., 
Литвинчук Н.П.

66

Невідкладна допомога при менінгіті у дітей раннього віку на догоспітальному етапі

 

18.// Матеріали наук. симп. “Проблемні питання медицини невідкладних станів”, присвяченого 25-річчю Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, 20-21 травня 2010 р. Київ, 2010. - С. 148-150.

Орел В.В., 
Чухрай Т.Г., 
Марков Ю.І., 
Кисельова І.В.

67

Невідкладна допомога при гіпергідратації у дітей

 

19.//Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні аспекти інтенсивної терапії невідкладних станів”. Матеріали. 17-18 вересня 2010 р. Запоріжжя, 2010 р. – С. 104-105.

Орел В.В., 
Марков Ю.І., 
Трикаш М.В.

68

Венесекція як варіант судинного доступу в умовах стаціонару

 

20.// Матеріали наук. симп. “Проблемні питання медицини невідкладних станів”, присвяченого 25-річчю Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, 20-21 травня 2010 р. Київ,. - С. 215-220.

Цимбаленко К.І., 
Марков Ю.І.

69

Експериментально – клінічні паралелі гострої судинної недостатності кишечника

21.Матеріали наукового конгресу «IV Міжнародні Пироговські читання» присвячений 200 річчю М.І.Пирогова.- ХХІІ з’їзд хірургів України. 2010-Т.1.- С.151-152

Слонецький Б.І.,   Максименко М.В.
Шушкевич Ю.М.

70

Гострі судинні захворювання кишечника – проблеми та перспективи

22. Матеріали наукового симпозіуму ,,Проблемні питання медицини невідкладних станів», присвяченого 25 річчю Київської  міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.-2010.- Київ С.193-195.

Слонецький Б.І.,   
Шушкевич Ю.М., 
Максименко М.В.,
Лобанов С.М., 
Падій В.І.

71

Негативні передумови доопераційної діагностики перитоніту пацієнтів похилого та старечого віку

23.Матеріали наукового симпозіуму ,,Проблемні питання медицини невідкладних станів», присвяченого 25 річчю Київської  міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.-2010.- Київ С.193-195.

Слонецький Б.І.,   Максименко М.В  
Вербицький І.В..

72

Гострі отруєння чемерицею

24.// Матеріали наукового симпозіуму “Проблемні питання медицини невідкладних  станів” – Київ – 2010. – С. 144-146. 

Іващенко О.В.
Недашківський С.М.
Струк В.Ф.
Богомол А.Г.

73

Вибір премедикації при ургентних операціях у дітей раннього віку

25. Тези доповідей ХІІІ конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), присвяченого 100-річчю Українського Лікарського Товариства. –Львів. –  30 вересня-3 жовтня 2010. – С. 107.

Орел В.В.
Чухрай Т.Г.,
Довбня Ю.В.

74

Летальні випадки інсульту у молодому віці

26.Тези доповідей ХІІІ конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), присвяченого 100-річчю Українського Лікарського Товариства. –Львів. –  30 вересня-3 жовтня 2010. – С. 101.

Зозуля І.С.,
Мардзвік В.М.

75

Наукова діяльність академії

1.//Газета «Ваше здоров′я» №15.-2010.- 16 квітня. -С.5

Вороненко Ю.В.,
Зозуля І.С.

76

Недоліки надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі в України

//Всеураїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Екстрена медична допомога. Європейські стандарти -2010».-31 березня -01 квітня 2011р.-Київ.-С.54-55

Зозуля І.С.,
Мошенська О.П.,
Марздвік В.М.

77

Поетапна медична реабілітація хворих на інсульт

//Всеураїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Екстрена медична допомога. Європейські стандарти -2010».-31 березня -01 квітня 2011р.-.Київ

І.С.Зозуля,
О.П.Онопрієнко,
А.І.Зозуля,
О.П.Мошенська,
В.М.Марздвік

78

Стандарти надання невідкладної допомоги хворим кардіологічного профілю – чи можлива відповідність до Європейських стандартів?

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстренної допомоги, профілактика».-Київ,19-20 травня 2011р.-С.24-26

Т.І.Ганджа,
М.Ф.Соколов,
П.Ф.Набухотний

79

Поетапна медична реабілітація хворих на інсульт

//Матеріали Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції з міжнародноюучастю «Актуальні питання поліклічної неврології».-Київ.-18-19 травня 2011.-С.34-36

Зозуля І.С.,
Онопрієнко О.П.,
Зозуля А.І.,
Мошенська О.П.,
В.М.Марздвік

80

Особливості постінсультної епілепсії і основні напрямки її терапії

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика».-Київ,19-20 травня 2011р.-С.61-63

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.

81

Застосування корвітину при гострому церебральному ішемічному інсульті

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика».-Київ,19-20 травня 2011р.-С.63-66

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Ніконов В.В.,
Сич Н.С.

82

Оснащення лікарськими засобами виїзних бригад швидкої медичної допомоги

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика».-Київ,19-20 травня 2011р.-С.66-70

Зозуля І.С.,
Марков Ю.І.,
Слабкий Г.О.

83

Тактика ведення хворих з гострим церебральним ішемічним інсультом на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика».-Київ.-19-20 травня 2011р.-С.75-78

Зозуля І.С.,
Мошенська О.П.,
Мардзвік В.М.

84

Впровадження новітних теннологій нейрохірургічного лікування мозкових інсультів

//Тезисы и материалы докладов ІІІМеждународного иннова-ционного симпозиума «Современ-ные аспекты практичес-кой неврологии».-Ялта, 17-20 сентября 2011г.-С.14-15

Зозуля І.С.,
Нечипорук О.О.,
Зозуля А.І.,
Серкіз О.В.

85

Способ диагностики когнитивных нарушений

//VІІ Международ-ний салон винаходів і нових технологій «Новий час».Вистав-ка-ярмарка з енергозбережень та енергоефек-тивності в міському господарстві.- м.Севасто-поль, 22-24 вересня 2011.-С.189

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Сич Н.С.

86

Невідкладна допомога при гострому отруєнні глібенкмідом у дітей

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстренної допомоги, профілактика».-Київ,19-20 травня 2011р.-С.131-134

Орел В.В.,
Чухрай Т.Г.,
Марков Ю.І.

87

Гострі отруєння медикаментами психотропної дії: Клініка, діагностика, невідкладна допомога

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстренної допомоги, профілактика».-Київ,19-20 травня 2011р.-С.70-75

Недашківський С.М.,
Павлюк А.Ю.,
Падалка В.М.,
Струк В.Ф.

88

Особливості ліпідного спектру у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію

// Матеріали ІІ Нац.конгресу «Інсульт та судинно-мозкові захворюв-ання» .-3-5 листопада 2010.-С.95-96

Демченко А.В.,
Боброва В.І.

89

Застосування нейропротекторної терапії в доопераційному та післяопераційному періодах при патології ВСА

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика».-Київ,19-20 травня 2011р.-С.128-131

Зозуля А.І.,
Нечипорук О.О.,
Серкіз О.В.

90

Використання клінічних протоколів у практиці лікаря швидкої медичної допомоги  

 

//Матеріали Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції з міжнародною участю 31 березня – 1 квітня 2011 року “Екстрена медична допомога. Європейські стандарти – 2010”. Київ, 2011. – С. 86-87.

Марков Ю.І.

91

Ресурсні можливості для надання невідкладної медичної допомоги у приймальних відділеннях закладів охорони здоров’я ІІ рівня 

//Матеріали Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції з міжнародною участю 31 березня – 1 квітня 2011 року “Екстрена медична допомога. Європейські стандарти – 2010”. Київ, 2011. – С. 84-86.

Слабкий Г.О.,

Марков Ю.І.

92

Оснащення лікарськими засобами виїзних бригад швидкої медичної допомоги 

//Тези наукового симпозіуму “Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика”. Київ, 19-20 травня 2011 р. -С. 66-70.

Зозуля І.С., Слабкий Г.О.,
Марков Ю.І.

93

Знеболювання пацієнтів з ізольованою скелетною травмою

//Матеріали наукового симпозіуму “Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика.Київ.-”19-20 травня 2011 р.-С. 116-118.

Марков Ю.І.

94

Невідкладна хірургічна тактика змішаної непрохідності кишечника у дітей

Матеріали наукового симпозіуму “Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика” – Київ.- 19-20 травня 2011. – С. 36-41.

Данилов О.А.,
Рибальченко В.Ф.,
Урін О.М.,
Трікаш М.В.,
Бенецький Є.А.,
Гуйван Г.І.,
Потебня І.В.,
Колташ Б.В.,
Неверковець А.А.,
Орел В.В.

95

Невідкладна допомога при гострому отруєнні глібенкламідом у дітей

Матеріали наукового симпозіуму “Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика” – Київ.- 19-20 травня 2011. – С. 136-138.

Чухрай Т.Г.,
Іващенко О.В.,
Марков Ю.І.,
Орел В.В.

96

Хірургічне лікування непрохідності товстого кишечника у дітей на тлі агангліозу

Матеріали наукового симпозіуму “Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика” – Київ.- 19-20 травня 2011. – С. 145-149.

Рибальченко В.Ф.,
Урін О.М.,
Трікаш М.В.,
Бенецький Є.А.,
Колташ Б.В.,
Русак П.С.,
Заремба В.Р.,
Белей Р.П.,
Рибальченко І.Г.,
Неверковець А.А.,
Орел В.В.

97

Окремі особливості діагностики перитоніту у пацієнтів різного віку

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстренної допомоги, профілакти-ка».-Київ.-19-20 травня 2011р.-С.114-116

Слонецький Б.І.,
Максименко М.В.,
Керашвілі С.Г.,
Вербицький  І.В.

98

Хірургічні ракурси діагностики та лікування гострої недостаності кишечнику

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстренної допомоги, профілакти-ка».-Київ.-19-20 травня 2011р.-С.166-168

Слонецький Б.І.,
Шушкевич Ю.М.,
Керашвілі С.Г.,
Вербицький І.В.

99

Особливості діагностики гострої злукової кишкової непрохідності на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстренної допомоги, профілакти-ка».-Київ.-19-20 травня 2011р.-С.169-171

Слонецький Б.І.,
Онищенко С.М.,
Вербицький І.В.,
Падій В.І.

100

Ізольована травма опорно-рехового апарата – догоспітальний та госпітальний етапи

//Матеріали наукового симпозіуму «Критичні стани: діагностика, надання екстренної допомоги, профілакти-ка».-Київ.-19-20 травня 2011р.-С.172-173

Содатенко С.В.,
Скобенко Є.О.,
Максименко М.В.,
Слонецький Б.І.,
Вербицький Б.І.

101

Шляхи оптимізації діагностики та лікування мозкового інсульту

//Матеріали ІІІ з′їзду сімейних лікарів.-19-21 жовтня  2011.-Дніпро-петровськ.-С.83-85

Зозуля І.С., 
Мошенська О.П., 
Мардзвік В.М., 
Зозуля А.І.

102

Аналіз летальних випадків від інсульту у осіб молодого віку

//Матеріали ІV Между-народного иннова-ционного симпозиума  Yalta  Neuro Summit.-13-16 сентября 2012.- г.Ялта.-С.5-6

Зозуля І.С.,
Зозуля А.І.,
Мардзвік В.М.

103

Диференційний підхід до лікування гіпертензивних кризів на догоспітальному етапі

//Матеріали ІІІ з′їзду з медицини невідкладних станів “Гострі невідкладні стани в практиці лікаря:діаг-ностика, лікування, профілакти-ка”,
3-4 квітня 2012 р.-С.26-28

Ганджа Т.І.,
Набухотний П.Ф.,
Соколов М.Ф.

104

Захист головного мозку в гострому періоді інсульту

//Матеріали ІІІ з′їзду з медицини невідкладних станів «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілакти-ка».-3-4 квітня 2012р.-Київ.- С.66-67

Зозуля І.С.,
Зозуля А.І.

105

Сахарный диабет – один из основных факторов риска цереброваскуляр-ных заболеваний

//Матеріали ІІІ з′їзду з медицини невідкладних станів «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілакти-ка».-3-4 квітня 2012р.-Київ.- С.67-70

Зозуля И.С.,
Каминский А.О.,
Зозуля А.И., 
Ломако В.В.,
Кот И.В.

106

Післяінсультна епілепсія

//Матеріали ІІІ з′їзду з медицини невідкладних станів «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілакти-ка».-3-4 квітня 2012р.-Київ.- С.70-72

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.

107

Невідкладна допомога при загостренні радикулярного си ндрому попереково-крижового відділу хребта

//Матеріали ІІІ з′їзду з медицини невідкладних станів «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілакти-ка».-3-4 квітня 2012р.-Київ.- С.72-74

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Шевченко Л.О. 

108

Терапія постінсультної епілепсії

//Матеріали ІІІ з′їзду з медицини невідкладних станів «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілакти-ка».-3-4 квітня 2012р.-Київ.- С.74-76

Зозуля .І.С.,
Боброва В.І.

109

Оптимізація лікувальної тактики при декомпенсованій дисциркуляторній гіпертензивній енцефалопатії

//Матеріали ІІІ з′їзду з медицини невідкладних станів «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілакти-ка».-3-4 квітня 2012р.-Київ.- С.76-78

Зозуля І.С.,
Боброва В.І.,
Шевченко Л.О. 

110

Особливості гострих отруєнь γ-гідроксибутиратом

//Матеріали ІІІ з′їзду з медицини невідкладних станів «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілакти-ка».-3-4 квітня 2012р.-Київ.- С.78-80

Зозуля І.С.,
Іващенко О.В.,
Струк В.Ф.,
Локтєв О.А.,
Павлюк А.Ю.

111

Психоемоційні порушення після перенесеного інсульту

//Матеріали ІІІ з′їзду з медицини невідкладних станів «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілакти-ка».-3-4 квітня 2012р.-Київ.- С.80-82

Зозуля І.С.,
Кіт І.В.,
Латоха І.О.

112

Результати лікування гострих порушень мозкового кровообігу в організаційному стаціонарі вдома

//Матеріали ІІІ з′їзду з медицини невідкладних станів «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілакти-ка».-3-4 квітня 2012р.-Київ.- С.82-83

Зозуля І.С.,
Латоха І.О.

113

Надання медичної допомоги дітям раннього віку при епілепсії, відповідно до европейських стандартів

//Матеріали ІІІ з′їзду з медицини невідкладних станів «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілакти-ка».-3-4 квітня 2012р.-Київ.- С.83-85

Зозуля І.С.,
Нечай А.Ф.

114

Надання медичної допомоги зворим з гострим мозковим інсультом на догоспітальному етапі

//Матеріали ІІІ з′їзду з медицини невідкладних станів «Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілакти-ка».-3-4 квітня 2012р.-Київ.- С.85-87

Зозуля І.С.

115

Шляхи вирішення проблеми безпеки пацієнтів на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах

/ Матеріали ІІІ з’їзду медицини невідкладних станів “Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілакти-ка”,3-4 квітня 2012 р. С. 142-146..

Марков Ю.І.,

116

Попередня анальгезія у травматологічних хворих

//Матеріали ІІІ з’їзду медицини невідкладних станів “Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілактика”, 3-4 квітня 2012 р. С. 138-140.

Марков Ю.І., 
Федун С.В., 
Литвиненко С.В

117

Невідкладна допомога дітям з ацетонемічним синдромом

// Матеріали ІІІ з’їзду медицини невідкладних станів “Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування, профілактика”, 3-4 квітня 2012 р. С. 159-160.

Марков Ю.І., 
Орел В.В., 
Чухрай Т.Г.

118

Проблеми та реальність лікування гострого перитоніту

Матеріали ІІІ з»їзду з медицини невідкладних станів ,,Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування профілактика» 3-4 квітня, 2012 р.-С.183-185.

Слонецький Б.І., 
Максименко М.В, 
Керашвілі С.Г.             Лобанов С.М.

119

Сучасні тенденції етапної діагностики і лікування гострих захворювань органів черевної порожнини

Матеріали ІІІ з»їзду з медицини невідкладних станів ,,Гострі невідкладні стани в практиці лікаря: діагностика, лікування профілактика» 3-4 квітня, 2012 р.-С.132-133

Максименко М.В, 
Слонецький Б.І., 
Вербицький І.В., 
Довженко О.Д.

120

Тактика лікування хворих з ускладненим гіпертонічним кризом на догоспітальному етапі

//Тези доповідей V Національного конгресу “Людина та ліки  - Україна”, 20-22 березня 2012 р.-С.39-40

Ганджа Т.І.
Набухотний П.Ф.,
Соколов М.Ф.

121

Медична допомога на догоспітальному етапі та додобова летальність

// Тези доповідей V Національного Конгресу “Людина та Ліки-Україна”, 20-22 березня 2012 р. 2012 – С. 81.

Марков Ю.І.,

122

Невідкладна допомога при гіпертермічному синдромі у дітей на догоспітальному етапі

//Тези доповідей V Національного Конгресу “Людина та Ліки-Україна”, 20-22 березня 2012 р. 2012 – С. 87-88.

Марков Ю.І.,
Орел В.В.

123

Негативні тенденції у діагностиці та лікуванні гострого перитоніту

//Тези доповідей V Національного конгресу ,,Людина та ліки – Україна, 20-22 березня.2012-С.85-86.

Слонецький Б.І., 
Максименко М.В, 
Лобанов С.М., 
Керашвілі С.Г.                  

124

Сучасні принципи діагностико-лікувальної тактики у хворих з перитонітом

//Тези доповідей V Національного конгресу ,,Людина та ліки – Україна, 20-22 березня.2012.-С.79-80.

Максименко М.В, 
Слонецький Б.І., 
Вербицький І.В., 
Довженко О.Д.

125

Передопераційний огляд пацієнта перед короткотривалими оперативними втручаннями

// Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародн. участю “Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології” 24-25 листопада 2011 р. Київ, 2011. С. 81-85.

Марков Ю.І.,
Федун С.В., 
Солдатенко С.В., 
Карпенко Л.М.,
Піджиянць О.С.,
Лукашевич Л.Т.

126

Щодо адаптаційних реакцій і компенсаторних механізмів при черепно-мозковій травмі

//Тези  науково-практичної конференції зміжнародною участю «Фізіологія ендокринної системи», присвяченої 100-річчю від дня народження проф. Кіршен-блата Я.Д.-2012.-С.15-16

Зозуля І.С.,
Зозуля А.І.

127

Мінімізація анестезіологічного ризику при лапароскопічних втручаннях

// Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародн. участю “Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології” 24-25 листопада 2011 р. Київ, 2011. С. 86-87.

Марков Ю.І.

 

128

Аналіз летальних випадків від інсульту у осіб молодого віку

// Тези Ювілейної науково-практичної конференції з міжнарод-ною участю, присвячена пам′яті професора Є.Л.Мачерет та 35-річчя від заснува-ння рефлек-сотерапії в Україні.- 4-5 жовтня 2012.- м.Київ.-С.152-153

Зозуля І.С.,
Зозуля А.І.,
Мардзвік В.М.

129

Способ коррекции низкой вариабельности ритма сердца (ВРС)

// Материалы ІІ Национ.

конгресса «Кардио-неврология».-Москва.-2012.-С.447

Зозуля И.С.,

Чеха О.А.,

Петулько Е.Н.,

Бредихин А.В.,

Бредихин К.А.

130

Етіопатогенетичні особливості гострих медикаментозних отруєнь у пацієнтів літнього віку

//Людина та ліки – Україна, VI Національ-ний конгрес. Тези доповідей 21-22 березня 2013р.-

Київ.- С.35

Курділь Н.В

Зозуля І.С.

Боброва В.І

Іващенко О.В.

131

Особливості етапного лікування хворих з абдомінальним сепсисом

Тези доповідей VІ Національного конгресу ,,Людина та ліки – Україна, 21-22 березня 2013.-Київ.-С.41

Максименко М.В, Слонецький Б.І., Батавил А.М.

 Керашвили С.Г., Коцюбенко В.О.

132

Шляхи попередження раптової смерті пацієнтів на догоспітальному етапі

//Людина та ліки – Україна VI національний конгрес. Тези доповідей 21-22 березня 2013р.-

Київ.- С.43

Зозуля І.С.

Марков Ю.І.

133

Безпека фармакотерапії на думку лікарів різних спеціальностей

// Тези VI Національного Конгресу “Людина та ліки – Україна” 21-22 березня 2013 р.-Київ.- С. 54.

Рибак В.Є., Марков ЮІ.

134

Підтипи мозкового ішемічного інсульту:тактика, діагностика та лікування

//Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини невідкладних станів», присвячена 25-річниці створення кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика,-11-12 5квітня 2013р.-Київ.-С.30-34

Зозуля А.І.

135

Тактика ведення хворих з гострим церебральним інсультом на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах

//Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини невідкладних станів», присвячена 25-річниці створення кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика,-11-12 квітня 2013р.-Київ.-С.34-38

Зозуля І.С.,

Боброва В.І.,

Зозуля А.І.,

Кіт І.В.

 

136

Основні принципи екстренної  медичної допомоги при гострому ішемічному інсульті

//Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини невідкладних станів», присвячена 25-річниці створення кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика,-11-12 квітня 2013р.-Київ.-С.38-41

Зозуля І.С.,

Зозуля А.І.,

Кіт І.В.,

Камінський А.О.

 

137

Корекція післяопераційних когнітивних порушень у хворих похилого та старечого віку

//Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини невідкладних станів», присвячена 25-річниці створення кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика,-11-12 квітня 2013р.-Київ.-С.41-43

Зозуля І.С.,

Боброва В.І.,

Сыч Н.С.

138

Аналіз додобової  летальності пацієнтів з невідкладними станами

//Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини невідкладних станів», присвячена 25-річниці створення кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика,-11-12 квітня 2013р.-Київ.-С.43-47

Зозуля І.С.,

Марков Ю.І.

139

Історія кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

//Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини невідкладних станів», присвячена 25-річниці створення кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика,-11-12 квітня 2013р.-Київ.-С.47-51

Зозуля І.С.,

Боброва В.І.,

Слонецький Б.І.,

Ганджа Т.І.,

Іващенко О.В.,

Орел В.В.,

Марков Ю.І.,

Максименко М.В.,

Зозуля А.І.

 

140

Сучасні підходи до лікування гострих отруєнь продуктами горіння

//Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини невідкладних станів», присвячена 25-річниці створення кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика,-11-12 квітня 2013р.-Київ.-С.56-58

Іващенко О.В.,

Ганджа Т.І.,

Курділь Н.В., Падалка В.М.,

Струк В.Ф.

141

Окремі аспекти лікувальної доктрини у пацієнтів з абдомінальним сепсисом

Матеріали науково-практичної конференції ,,Актуальні питання медицини невідкладних станів», присвячена 25-річниці створення кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика,-11-12 квітня 2013р.-Київ.-С. 92-94

Максименко М.В, Слонецький Б.І., Батавил А.М.

 Керашвили С.Г., Коцюбенко В.О.

142

Застосування етапної ультразвукової діагностики при гострих захворюваннях черевної порожнини

Матеріали науково-практичної конференції ,,Актуальні питання медицини невідкладних станів», присвячена 25-річниці створення кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика,-11-12 квітня 2013.-Київ.-С. 94-96

Максименко М.В, Слонецький Б.І.,  Вербицький І.В., Лобанов С.М., Керашвили С.Г., Батавил А.М.

 

Гіпоглікемія у дітей: діагностика та невідкладна допомога

// Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання медицини невідкладних станів”, присвяченої 25-річниці створення кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика 11-12 квітня 2013 р.- Київ.- 2013.- С. 102-104.

Марков Ю.І.,

Орел В.В., Чухрай Т.Г.

143

Клінічна характеристика ішемічних інсультів дитячого віку

//Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини невідкладних станів», присвячена 25-річниці створення кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика,-11-12 квітня 2013р.-Київ.-С.136-138

Зозуля  І.С.,

Смульська Н.О.

144

Кардіогенні фактори ризику цереброваскулярної ішемії

//Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини невідкладних станів», присвячена 25-річниці створення кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика,-11-12 квітня 2013р.-Київ.-С.165-167

Зозуля І.С.,

Боброва В.І.,

Ганджа Т.І.,

Боброва О.В.

145

Вторинні ускладнення у хворих з тривалою іммобілізацією в умовах нейросудинного нейрохірургічного відділення багатопрофільної лікарні

//Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини невідкладних станів», присвячена 25-річниці створення кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л.Шупика,-11-12 квітня 2013р.-Київ.-С.167-169

Зозуля І.С.,

Боброва В.І.,

Кіт І.В.,

Камінський А.О.

 

 

146

Забезпеченість лікарськими засобами машин швидкої медичної допомоги

 

// Проблеми військової охорони здоров’я. Збірник Української військово-медичної академії.– Київ.- 2012.– вип. №34, Т.1.- С. 39-47.

 

 

Слабкий Г.О.,

Марков Ю.І.

147

Поліморбідність у пацієнтів з абдомінальним сепсисом

//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 лютого 2014 року «Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря».- С.73-74

Слонецький Б.І., Максименко М.В., Ахмед М.О. Батавіл, Вербицький І.В.

148

Інтенсивна терапія гострого періоду післягіпоксичної енцефалопатії

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 9-12

Боброва В.І.

149

Алгоритм лікування синкопальних станів на догоспітальному етапі

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 12-15

Боброва О.В., Набухотний П.Ф., Боброва В.І., Антончук Т.М.

150

Диференційна діагностика синкопальних станів на догоспітальному етапі

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С.15-18

Боброва В.І., Боброва О.В., Шевченко Л.О.

151

Післягіпоксичні порушення функції центральної нервової системи і серцево-судинної системи після серцево-легеневої реанімації

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С.20-23

Боброва В.І., Боброва О.В., Марков Ю.І.

152

Синкопальні стани, як складова соматоневрологіч-них захворювань

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 23-24

Боброва О.В., Боброва В.І., Ганджа Т.І.

153

Принципи госпіталізації хворих на синкопальні стани

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 26-28

Ганджа Т.І., Боброва В.І., Антончук Т.М.

154

Тактика лікаря швидкої допомоги в лікуванні фібриляції передсердь на догоспітальному етапі

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 28-29

Ганджа Т.І., Соколов М.Ф., Набухотний П.Ф., Супрун А.О., Красюк С.П.

155

Визначення концептуальних підходів до створення сучасної системи спеціалізованої допомоги при цереброваскулярних хворобах в умовах реформування

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 45-47

Зозуля А.І., Зозуля І.С.

156

Оперативне лікування гострого ішемічного інсульту: сьогодення та перспективи

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 47-48

Зозуля А.І., Зозуля І.С.

157

Першочергові завдання надання медичної допомоги хворим з гострим мозковим інсультом на догоспітальному етапі

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 48-51

Зозуля А.І., Зозуля І.С

158

Актуальні питання лікування гострого ішемічного інсульту

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 51-53

Зозуля І.С.,

Кіт І.В.,

Зозуля А.І.

159

Якість життя у хворих на гострий інфаркт мозку

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 53-54

Зозуля І.С.,

Сич Н.С., Боброва В.І.

160

Оцінка якості екстреної медичної допомоги при гострих отруєннях у дорослих за допомогою ключових індикаторів ефективності

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 74-77

Курділь Н.В., Іващенко О.В.

161

Оцінка якості екстреної медичної допомоги при гострих отруєннях у дорослих за допомогою ключових індикаторів ефективності

Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів». – НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вінниця.- 2014. – С.74 – 77.

Курділь Н.В., Іващенко О.В.

 

162

Актуальні питання надання екстреної медичної допомоги при гострих отруєннях хімічної етіології в умовах багатопрофільної лікарні

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 77-80

Курділь Н.В., Іващенко О.В., Струк В.Ф., Богомол А.Г.

163

Гостра ентеропатія в розрізі хірургічних захворювань органів черевної порожнини

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 85-87

Максименко М.В.,

Слонецький Б.І.,

Вербицький І.В.,

Довженко О.Д., Березенко І.М., Коцюбенко В.О.

164

Коморбідні та поліморбідні стани у практиці лікаря-анестезіолога на ранньому госпітальному етапі

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 87-88

Марков Ю.І., Орел В.В.

165

Алгоритм діагностики синкопальних станів на догоспітальному етапі

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 91-94

Набухотний П.Ф., Боброва В.І., Боброва О.В.

166

Відновлення прохідності дихальних шляхів у дітей при невідкладних станах на догоспітальному етапі

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 98-100

Орел В.В.,

Марков Ю.І

167

Геронтологічні ракурси перебігу у перитонеогенного сепсису

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 131-133

Слонецький Б.І., Максименко М.В.,

Ткаченко О.А., Ахмед М.О. Батавіл,

Лобанов С.М., Мутошвілі Д.А.

168

Задачі лікувальної терапії післягіпоксичних порушень в ранньому періоді післяреанімаційної хвороби

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 139-141

Шевченко Л.О., Боброва В.І

169

Моделирование развития внезапной сердечной смерти, разработка критериев диагностики и профилактики в эксперименте

//Матеріали наукового симпозіуму з міжнарод-ною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів».-1-2 квітня 2014р.- Київ.- 2014.-С. 146-147

Зозуля И.С., Игрунова К.Н., Ватлицов Д.В., Русецкая Н.В.

170

Коморбідні та поліморбідні стани у практиці лікаря-анестезіолога на ранньому госпітальному етапі 

 

/ Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю “Актуальні питання медицини невідкладних станів”. Київ, 1-2 квітня 2014 р. Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2014. – С. 87-88.

Орел В.В.,

Марков Ю.І

171

Відновлення прохідності дихальних шляхів у дітей при невідкладних станах на догоспітальному етапі

 

/ Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю “Актуальні питання медицини невідкладних станів”. Київ, 1-2 квітня 2014 р. Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2014. – С. 98-99.

Орел В.В.,

Марков Ю.І

172

Післягіпоксичні порушення функції центральної нервової системи і серцево-судинної системи після серцево-легеневої реанімації

/ Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю “Актуальні питання медицини невідкладних станів”. Київ, 1-2 квітня 2014 р. Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2014. – С. 20-22.

 

Боброва В.І., Боброва О.В.,

Марков Ю.І

173

Алгоритм лікування енцефалопатій, обумовлених реанімацією

 

 

/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю“Екстрена медична допомога при невідкладних станах в умовах реорганізації охорони здоров’я”, Запоріжжя.- 18-19 вересня 2014 р.-Запоріжжя: СВС Гриценко І.Я. - С. 54-57.

 

Зозуля І.С., Боброва В.І,

Марков Ю.І

174

Симуляційні технології відпрацювання практичних навиків серцево-легеневої реанімації в медицині невідкладних станів

/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю“Екстрена медична допомога при невідкладних станах в умовах реорганізації охорони здоров’я”, Запоріжжя, 18-19 вересня 2014 р.-Запоріжжя: СВС Гриценко І.Я. - С. 93-94.

 

Марков Ю.І., Орел В.В.

175

Додобова летальність пацієнтів з невідкладними станами у багатопрофільному стаціонарі

/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю“Екстрена медична допомога при невідкладних станах в умовах реорганізації охорони здоров’я”, Запоріжжя, 18-19 вересня 2014 р.- Запоріжжя: СВС Гриценко І.Я. - С. 95-96.

 

 

Марков Ю.І., Рибак Є.В.

176

Ускладнені гіпертензивні кризи у пацієнтів похилого віку: особливості невідкладної допомоги на догоспітальному етапі

//Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю«Екстрена медична допомога при невідкладних станах в умовах реорганізації охорони здоров′я», Запоріжжя, 18-19 вересня 2014.- Запоріжжя: СВС Гриценко І.Я.- С.58-59

Зозуля І.С.,

Боброва В.І.,

Боброва О.В.

 

177

Стан глутатіон-залежної ланки антиоксидантної системи у хворих на хронічну ішемію мозку

Український неврологічний журнал //Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», 25-26 вересня 2014 р.- № 2014.- № 3-4 (32-33).- С.87

Боброва В.І., Демченко А.В.

178

Когнітивні функції та якість життя у хворих на гострий інфаркт мозку

Український неврологічний журнал //Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», 25-26 вересня 2014 р.- № 2014.- № 3-4 (32-33).- С. 94

Зозуля І.С,

Сич Н.С., Боброва В.І.

179

Комплексна медична допомога при судинній патології головного мозку

Український неврологічний журнал //Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», 25-26 вересня 2014 р.- № 2014.- № 3-4 (32-33).- С. 93-94

Зозуля А.І., Зозуля І.С.

180

Необхідність організаційних змін у боротьбі з інсультом в Україні

// Збірник праць науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 85-річчю від дня народження професора Є.Л. Мачерет 2-3 жовтня 2014 року «».- С. 50-54

Зозуля І.С., Зозуля А.І.

181

Абдомінальний сепсис- етапність сучасної доктрини

ІІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров′я України» 14-16 жовтня 2014 року. С. 32

Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Максименко М.В., Ткаченко О.А., Ахмед М.О. Батавіл, Лобанов С.М.

182

Актуальні питання надання екстреної медичної допомоги при гострих отруєннях хімічної етіології в умовах багатопрофільної лікарні

ІІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров′я України» 14-16 жовтня 2014 року. С. 33

Курділь Н.В., Падалка В.М., Іващенко О.В., Струк В.Ф., Пономарьова В.В.

183

Аналіз додобової летальності пацієнтів у багатопрофільному стаціонарі

ІІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров′я України» 14-16 жовтня 2014 року. С. 33

Марков Ю.І., Рибак Є.В.

184

Відновлення прохідності дтхальних шляхів у дітей при невідкладних станах на догоспітальному етапі

ІІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров′я України» 14-16 жовтня 2014 року. С. 33

Орел В.В., Марков Ю.І.

185

Готовність лікарів загальної практики-сімейної медицини до надання медичної допомоги при загрозливих для життя станах

ІІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров′я України» 14-16 жовтня 2014 року. С. 34

Зозуля І.С., Марков Ю.І., Слабкий Г.О.

186

Коморбідні та поліморбідні стани у практиці лікаря-анестезіологі на ранньому госпітальному етапі

ІІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров′я України» 14-16 жовтня 2014 року. С. 35

Марков Ю.І., Орел В.В.

187

Основні елементи протоколу з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах

ІІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров′я України» 14-16 жовтня 2014 року. С. 36

Зозуля І.С., Зозуля А.І.

188

Сучасна діагностико-лікувальна тактика при перитоніті, що спричинений гострими захворюваннями кишечника

ІІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров′я України» 14-16 жовтня 2014 року. С. 37

Максименко М.В., Слонецький Б.І., Вербицький І.В., Довженко О.Д, Ахмед М.О. Батавіл М.О.

189

Необхідність організаційних змін у боротьбі з інсультом в Україні

// Збірник праць науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 85-річчю від дня народження професора Є.Л. Мачерет 2-3 жовтня 2014 року «».- С. 50-54

Зозуля І.С., Зозуля А.І.

190

Клінічні, біоетичні та медико-юридичні аспекти термінальних станів: паліативна медицина чи невідкладна допомога

//Матеріали наукового конгресу з міжнарод-ною участю «Проблемні питання медицина невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти».-23-24 квітня 2015р.- Київ.- 2015.-С. 46-49.

Губський Ю.І. Зозуля І.С.

191

Готовність лікарів загальної практики-сімейної медицини до надання медичної допомоги при загрозливих для життя станах

//ІІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров′я України» 14-16 жовтня 2014 року. С. 34

Зозуля І.С., Марков Ю.І., Слабкий Г.О.

192

Основні елементи протоколу з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах

//ІІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров′я України» 14-16 жовтня 2014 року. С. 36

Зозуля І.С., Зозуля А.І.

193

Черепно-мозкова травма: особливості у дітей

//Матеріали наукового конгресу з міжнарод-ною участю «Проблемні питання медицина невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти».-23-24 квітня 2015р.- Київ.- 2015.-С.24-27

Зозуля І.С.,

Боброва В.І.

194

Основні нормативно-правові документи викладання медицини невідкладних станів для керівників баз стажування та лікарів-інтернів

//Матеріали наукового конгресу з міжнарод-ною участю «Проблемні питання медицина невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти».-23-24 квітня 2015р.- Київ.- 2015.-С.62-63

Зозуля І.С.,

Боброва В.І.,

Іващенко О.В.,

Ганджа Т.І.

195

Первинна профілактика виникнення мозкового інсульту

//Матеріали наукового конгресу з міжнарод-ною участю «Проблемні питання медицина невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти».-23-24 квітня 2015р.- Київ.- 2015.-С.63-65

Зозуля І.С.,

Зозуля А.І.

196

Особливості викладання медицини невідкладних станів для керівників інтернів на базах стажування

//Матеріали наукового конгресу з міжнарод-ною участю «Проблемні питання медицина невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти».-23-24 квітня 2015р.- Київ.- 2015.-С.68-69

Зозуля І.С.,

Іващенко О.В.,

Ганджа Т.І.

197

Клітинний резерв організму як критерій діагностики, профілактики та лікування критичних станів

//Матеріали наукового конгресу з міжнарод-ною участю «Проблемні питання медицина невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти».-23-24 квітня 2015р.- Київ.- 2015.-С.69-72

Зозуля І.С., Ігрунова К.М.

198

Роль ендотоксикозу у розвиток критичних станв організму

//Матеріали наукового конгресу з міжнарод-ною участю «Проблемні питання медицина невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти».-23-24 квітня 2015р.- Київ.- 2015.-С.72-75

Зозуля І.С.,

Ігрунова К.М.,

Яковлев Б.Ф.

199

Застосування нової ефективної системної діагностики стадії розвитку патології серця для визначення ступеня ризику та терміну виникнення раптової серцевої смерті

//Матеріали наукового конгресу з міжнарод-ною участю «Проблемні питання медицина невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти».-23-24 квітня 2015р.- Київ.- 2015.-С.75-78

Зозуля І.С.,

Ігрунова К.М.

200

Особенности острых отравлений фосфороорганичес-кими пестицидами: рекомендации для догоспитального этапа

//Матеріали наукового конгресу з міжнарод-ною участю «Проблемні питання медицина невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти».-23-24 квітня 2015р.- Київ.- 2015.-С.92-97

Зозуля И.С., Курдиль Н.В., Иващенко О.В.

         

201

Сучасні підходи до підготовки лікарів медицини невідкладних станів

//Матеріали IV з′їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф

Вінниця :  ТОВ ,,Меркьюрі Поділля”, 2016 (31 березня - 1 квітня).- 2с.

Зозуля І.С.,

Іващенко О.В.,

Ганджа Т.І.,

Марков Ю.І.,

Орел В.В.

202

Тактика діагностики та лікування постраждалих із пошкодженням хребта та спинного мозку

//Дев’ятий Британсько-Український симпозіум. Журнал «Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря». 1/1. – 19-22 квітня 2017. – 2 с.

Крамарева О.Г

Зозуля І.С.

Згржебловська Л.В.

203

Основні напрямки покращення медичної допомоги при лікуванні інсульту

//Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Впровадження сучасного Європейського досвіду лікування захворювань нервової системи». – 20 квітня 2017. – Київ. – 2 с.

Зозуля І.С.

Волосовець А.О.

204

Досвід підготовки лікарів-інтернів до складання ліцензійного іспиту КРОК-3

//Тези доповідей VI Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України”. – Київ. – 2017. – С. 48

Орел В.В.

Ганджа Т.І.

 

205

Типові помилки в наданні допомоги пацієнтам з кардіологічною патологією на догоспітальному етапі

//Тези доповідей VI Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України”. – Київ. – 2017. – С. 38-39

Ганджа Т.І.

Орел В.В.

Супрун А.О.

Пекіліс К.В.