Search

 1. Пристрій для витягання шийного та грудного відділів хребта.2007
 2. Спосіб терапії цереброваскулярної патології. 2007
 3. Спосіб корекції порушень компенсаторно-пристосовних механізмів при дисциркуляторній енцефалопатії. 2007
 4. Спосіб корекції нестабільності хребцево-рухових сегментів.2007
 5. Спосіб визначення порушень кровотоку при пологовій травмі шийного відділу хребта. 2007
 6. Спосіб адаптації алотрансплантата при герніопластиці.2007
 7. Спосіб зав’язування судини брижі кишечника після видалення катетера. 2007
 8. Штовхач для інтракорпорального зав”язування вузлів під час виконання лапароскопічних втручань. 2007
 9. Спосіб моделювання гострої мезентеріальної ішемії. 2007
 10. Дренаж для дренування ділянки алогерніопластики. 2007
 11. Спосіб лікування вертерогенної цервікалгії, що обумовлена дегеративними змінами міжхребцевих дисків в сполученні з порушеннями функцій суглобів і м’язово-звязкового апарата. 2008
 12. Спосіб визначення порушень кровоплину в шийному відділі хребта у хворих на хворобу Бехтерєва. 2008
 13. Спосіб лікування  дискогенної радикулопатії. 2009
 14. Спосіб діагностики  когнітивних порушень. 2010
 15. Спосіб лікування когнітивних порушень. 2010
 16. Спосіб моделювання гострої злукової кишкової непрохідності. 2011
 17. Спосіб моделювання злукового процесу в черевній порожнині. 2011
 18. Спосіб корекції гемодинаміки при ішемічному інсульті на фоні хронічної серцевої недостаності з систолічною дисфункцією лівого шлуночка. 2011
 19. Спосіб корекції симптоматичної артеріальної гіпертензії на фоні хронічної хвороби нирок. 2011
 20. Спосіб лікування інфаркту мозку. 2011
 21. Спосіб  лікування початкових проявів недостатногсті кровопостачання головного мозку та дисциркулят орної енцефалопатії на фоні церебрального атеросклерозу та гіпертонії. 2012
 22. Спосіб диференційованої діагностики пароксизмальних станів з втратою свідомості та/або генералізованим моторним компонентом у дітей раннього віку. 2012
 23. Спосіб моделювання гострої злукової кишкової непрохідності, яка ускладнилась перитонітом. 2012
 24. Пристрій для проведення інтраопераційної ентероскопії. 2012
 25. Затискач для високочастотного електрозварювання кишкової стінки. 2012
 26. Спосіб інтраабдомінальної реоінтестинографії. 2012
 27. Спосіб  надання комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку.2013
 28. Спосіб визначення електрофізіологіч-них особливостей функціонального стану ліквору при деяких патологічних станах.2013
 29. Затискач для високозварювання при лапароскопічних операціях з розсіювачем медикаментозних засобів.2014
 30. Спосіб ендоскопічного адгезіолізиса при хірургічних втручаннях.2014
 31. Спосіб створення карбоксиперитонеума при лапароскопічній операції при спайках черевної порожнини.2014
 32. Затискач для високозварювання при лараскопічних операціях з голкою для розшаровування тканин.2014
 33. Спосіб профілактики спайкоутворення після операцій на органах черевної порожнини.2014
 34. Спосіб визначення генетичної схильності до виникнення ішемічних інсультів (ІІ) у дітей.2015
 35. Схема-алгоритм діагностики спадкової схильності до розвитку інсультів та залишкових явищ у дітей.2015
 36. Спосіб моделювання синдрому короткої кишки.2015
 37. Спосіб інверсії сегмента тонкої кишки при субтотальних резекція кишечника при перитоніті.2015
 38. Спосіб селективної енервації тонкої кишки при синдромі короткої кишки.2015
 39. Спосіб хірургічної корекції синдрому короткої кишки при субтотальних резекція тонкої кишки.2015
 40. Спосіб оцінки вираженості соціальних факторів ризику мозкового ішемічного інсульту.2015 

Патенти за 2017 рік

1

Спосіб оцінки вираженості соціальних факторів ризику мозкового ішемічного інсульту

 

// Патент на корисну модель №113617.-10.02.2017

 

Зозуля І.С.,

Волосовець А.О.

2

Спосіб вторинної профілактики мозкового ішемічного інсульту

 

// Патент на корисну модель

№ 121323. – 27.11.2017, Бюл. №22

 

Зозуля І.С.,

Волосовець А.О.

3

Навчальний посібник «Медицина невідкладних станів». Збірник тестових завдань.

 

//Авторське право на твір .-№72127.-18.05.2017

 

Зозуля І.С.,

Ганджа Т.І.,

Іващенко О.В.,

Боброва В.І.,

Слонецький Б.І. та інші

4

Монографія «Клінічні особливості, молекулярно-генетичні та інші фактори ризику і перебігу інсультів у дітей»

 

//Авторське право на твір .-№71690.-03.05.2017

 

Зозуля І.С., Горовенко Н.Г.,

Смульська Н.О.

5

Навчальний посібник «Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря»

 

//Авторське право на твір .-№72126.-18.05.2017

 

Зозуля І.С.,

Ганджа Т.І.,

Іващенко О.В.,

Боброва В.І.,

Слонецький Б.І. та інші

6

Методичні рекомендації «Сучасні фактори ризику гострого ішемічного інсульту»

 

//Авторське право на твір .-№71689.-03.05.2017

 

Зозуля І.С.,

Волосовець А.О.

7

Навчальний посібник «Вибрані лекції пофесора Зозулі І.С. з судинної патології головного мозку»

 

//Авторське право на твір .-№71688.- 03.05.2017

 

Зозуля І.С.,

Зозуля А.І.

Волосовець А.О.

8

Підручник «Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога»

 

//Авторське право на твір .-№72399.-23.06.2017

 

Зозуля І.С.