Search

  1. Чи навчаються іноземні громадяни на кафедрі протягом звітного року - прізвище та ім'я, назва країни, форма навчання, рік вступу та рік завершення, ПІБ і посада куратора, виконання індивідуального плану, які результати, успіхи чи проблеми, виконання рішень ректорату від  20.06.2018 р. про щоквартальний моніторинг за навчанням іноземців, результати анкетування іноземних студентів – Езіфшвілі З.І. , Грузія, клінічна ординатура, 2018-2020 р.н., Слонецький Б.І., професор , відмінно.
  2. Закордонні відрядження аспірантів та співробітників кафедри протягом звітного року (ПІП, посада, назва заходу, у якій країні і місті, дати відрядження, назва доповіді/виступу, чи були оформлені міжнародні відрядження, які зареєстровані в МОЗ України, отримані нагороди).

П.І.Б.

Посада

 

Назва доповіді

Назва заходу, країна і місто, дати відрядження.

Міжнародне відрядження

Отримані нагороди

Волосовець А.О.

Доцент

Implementation of prediction of social risk of ischemic stroke on children`s population of Ukraine

9th Europaediatrics congress, Дублін, Ірландія. 12-16 червня, 2019 р.

Так

Сертифікат доповідача

 

  1. Участь співробітників кафедри протягом звітного року у міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах, круглих столах, засіданнях, стажуваннях, тренінгах, майстер-класах тощо, що проводились в Україні (та з міжнародною участю) - ПІП, посада, назва заходу, у якому місті, дати проведення, назва доповіді/виступу, отримані нагороди

П.І.Б.

Посада

 

Назва заходу, країна і місто, дати відрядження.

Слонецький Б.І.

Зозуля І.С.

Іващенко О.В.

Вербицький І.В.

Волосовець А.О.

Орел В.В.

Зав.кафедри

Професор

Доцент

Доцент

Доцент

Доцент

Х Ювілейний міжнародний медичний форум – «Інновації в медицині- здоров′я нації» та  VІІІ Міжнародний медичний конгрес – «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров′я України»: Симпозіум «Актуальні питання екстреної медицини та медицини катастроф».- м.Київ.-17-19  квітня 2019 р.

Слонецький Б.І.

Зав.кафедри

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Закарпатські медичні ралі 2019». Екстрена медична допомога та медицина катастроф України в умовах мирного а воєнного часу. Всеукраїнські змагання бригад екстреної медичної допомоги. 5-7 червня 2019 року м. Ужгород

Волосовець А.О.

Доцент

9th Europaediatrics congress, Дублін, Ірландія. 12-16 червня, 2019 р.

 

  1. Публікації співробітників кафедри у закордонних виданнях - кількість публікацій, автор, назва статті або тез, назва видання, де опубліковано роботу, країна, номер випуску, стор., мова публікації –

П.І.Б.

Посада

 

Назва статті або тез

Видання, де опубліковано роботу, країна, номер випуску, стор.

Мова публікації

Зозуля І.С.

Волосовець А.О.

 

Професор

Доцент

Implementation of prediction of social risk of ischemic stroke on children`s population of Ukraine

9th Europaediatrics congress materials, Bioscientifica Ltd. England, p. 97

Англійська

 

  1. Участь співробітників кафедри в організації міжнародних конференцій та конференцій з міжнародною участю у звітному році (кількість заходів, назва конференції, де і коли проводилася) –
  2. Х Ювілейний міжнародний медичний форум – «Інновації в медицині- здоров′я нації» та VІІІ Міжнародний медичний конгрес – «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров′я України»: Симпозіум «Актуальні питання екстреної медицини та медицини катастроф».- м.Київ.-17-19  квітня 2019 р.
  3. Матеріали кафедри, опубліковані на офіційному сайті НМАПО імені П.Л. Шупика - ПІП, посада співробітників кафедри, дата і назва публікації – надіслано- 8, опубліковано- 1.
  4. Оновлення інформації про кафедру (сторінки кафедри) на сайті Академії протягом року (вказати дати оновлення та посилання) - https://nmapo.edu.ua/s/np/k/medytsyny-nevidkladnykh-staniv
  5. Наявність сторінки кафедри в соціальних мережах - назва мережі, кількість постів за звітний період – Facebook, 33 пости за І півріччя 2019 р.