Search

Інтернатура 

Інтерни. 2 р. навч. Вип. 2018 р.

02.01-31.01

 Інтернатура

Інтерни. 1 р. навч. Вип. 2019 р.

02.01-28.02
02.11-31.12

 Інтернатура

Інтерни. 1 р. навч. Вип. 2020 р.

01.09-31.12

ТУ

Вибрані питання медицини невідкладних станів

08.01-22.01

ТУ

Сучасні принципи надання медичної допомоги при невідкладних станах

27.01-10.02

ТУ

Невідкладні стани в неврології

12.02-26.02

ТУ 

Невідкладні стани в токсикології

02.03-17.03

ТУ 

Особливості надання невідкладної допомоги на різних етапах лікування

20.03-03.04

ТУ 

Вибір діагностико- лікувальної тактики  при наданні невідкладної медичної допомоги на різних етапах госпіталізації

06.04-20.04

ТУ 

Тактичні питання в медицині невідкладних станів 40

23.04-08.05

ТУ 

Мультидисциплінарні аспекти невідкладної медичної допомоги на ранньому госпітальному етапі В.

12.05-26.05

ТУ 

Невідкладні стани в практиці лікаря

28.05-11.06

ТУ 

Основні принципи ургентної медичної допомоги в медицині невідкладних станів

15.06-29.06

Спеціалізація 

Спеціалізація зі спеціальності  "Медицина невідкладних станів"

01.09-02.12

Стажування 

Стажування зі спеціальності "Медицина невідкладних станів" (для лікарів, які підтверджують звання лікар-спеціаліст)

01.10-02.11

 ТУ

Вибрані питання медицини невідкладних станів.

02.11-16.11

  ТУ

Сучасні принципи надання медичної допомоги при невідкладних станах

18.11-01.12

 ТУ 

Невідкладні стани в практиці лікаря

04.12-18.12

 ТУ 

Медицина невідкладних станів (для керівників інтернів на базах стажування)

21.12-25.12