Search

Найважливіші напрямки наукової роботи:

1. Розробка системи екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру, в разі терористичних актів та в особливий період.

2. Удосконалення форм та методів надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій.

3. Екстрена медична допомога постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій на догоспітальному етапі.

4. Надання екстреної медичної допомоги хворим/постраждалим на ранньому госпітальному етапі.

5. Хірургія пошкоджень.

6. Надання невідкладної медичної допомоги постраждалим з політравмою.

7. Надання невідкладної медичної допомоги постраждалим внаслідок отруєнь сильнодіючими отруйними речовинами.

У 2014 році, відбувся захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук:

-       доцент кафедри Іскра Н.І. на тему: «Контрактура Дюпюїтрена як компонент системної патології сполучної тканини» за спеціальністю 14.01.21. – «Травматологія і ортопедія»;

-       доцент кафедри Крилюк В.О. на тему «Екстрена медична допомога та тактика хірургичного лікування у постраждалих з пошкодженням органів черевної порожнини при політравмі (клініко-експериментальне дослідження)» за спеціальністю 14.01.03 – «Хірургія».

В теперішній час на кафедрі виконуються дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук:

  1. Доцент кафедри Мазуренко О.В. на тему: «Координація допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру» за спеціальністю 14.02.03 – «Соціальна медицина».

За підсумками проведених досліджень. співробітниками кафедри в  2017 р видано:

Монографій – 2, зокрема

1). Мазуренко О.В. Координація національної та міжнародної допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру //  Київ: МПКБ «Гордон». – 2017 – 320 с.

2). Гур’єв С.О., Шкатула Ю.В., Печиборщ В.П., Іскра Н.І., Бадіон Ю.О. Медичний захист військ: навчальний посібник  // Суми. – 2017 – 175с.

Навчальних посібників -  4

1).Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Рощін Г.Г., Медведовська Н.В., Кузьмін В.Ю., Крилюк В.О., Мазуренко О.В., Сличко І.Й., Назаренко І.І. Актуальні питання медицини катастроф у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти // К.: Видавець Заславський О.Ю., 2017 – 288 с. 

2). Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Максименко М.А., Цимбалюк Г.Ю., Губенко І.Я., Федосєєва О.В. Домедична допомога: серцево-легенева реанімація (алгоритми та маніпуляції). Методичний посібник // К.: ТОВ «ОЖИВА»  – 2017. –73 с. (УДК 616.1+616.24]-036.882-08(072) Д 55 ISBN 978-966-97688-0-3).

3). Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Максименко М.А., Цимбалюк Г.Ю., Губенко І.Я., Федосєєва О.В. Домедична допомога: травма (алгоритми та маніпуляції). Методичний посібник // К.: ТОВ «ОЖИВА»  – 2017. – 84 с. (УДК 616 -001-083.98(072) Д 55 ISBN 978-966-97688-1-0).

4). Гур’єв С.О., Шкатула Ю.В., Печиборщ В.П., Іскра Н.І., Бадіон Ю.О. Медичний захист військ: навчальний посібник.  // Суми. – 2017 – 175с. (УДК 355.34:61(075.8) М42 ISBN 978-6966-657-671-5

Статей  - 7

Тез доповідей на державному рівні – 11