Search

Найважливіші напрямки наукової роботи:

  1. Розробка системи екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру, в разі терористичних актів та в особливий період.
  2. Удосконалення форм та методів надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій.
  3. Екстрена медична допомога постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій на догоспітальному етапі.
  4. Надання екстреної медичної допомоги хворим/постраждалим на ранньому госпітальному етапі.
  5. Хірургія пошкоджень.
  6. Надання невідкладної медичної допомоги постраждалим з політравмою.
  7. Надання невідкладної медичної допомоги постраждалим внаслідок отруєнь сильнодіючими отруйними речовинами.
  8. Галузева міжвідомча координація при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

На кафедрі виконано НДР «Розробка принципів галузевої і міжвідомчої взаємодії при наданні екстреної медичної допомоги населенню на територіях проведення антитерористичних операцій та при надзвичайних ситуаціях з масовим ураженням людей», № держ. Реєстрації 0118U1140,Роки виконання 2018 – 2020 рр. 

Співробітниками кафедри видано:

Монографій – 2, зокрема

1). Мазуренко О.В. Координація національної та міжнародної допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру //  Київ: МПКБ «Гордон». – 2017 – 320 с.

2). Гур’єв С.О., Шкатула Ю.В., Печиборщ В.П., Іскра Н.І., Бадіон Ю.О. Медичний захист військ: навчальний посібник  // Суми. – 2017 – 175с.

Навчальних посібників -  7

1).Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Рощін Г.Г., Медведовська Н.В., Кузьмін В.Ю., Крилюк В.О., Мазуренко О.В., Сличко І.Й., Назаренко І.І. Актуальні питання медицини катастроф у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти // К.: Видавець Заславський О.Ю., 2017 – 288 с. 

2). Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Максименко М.А., Цимбалюк Г.Ю., Губенко І.Я., Федосєєва О.В. Домедична допомога: серцево-легенева реанімація (алгоритми та маніпуляції). Методичний посібник // К.: ТОВ «ОЖИВА»  – 2017. –73 с. (УДК 616.1+616.24]-036.882-08(072) Д 55 ISBN 978-966-97688-0-3).

3). Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Максименко М.А., Цимбалюк Г.Ю., Губенко І.Я., Федосєєва О.В. Домедична допомога: травма (алгоритми та маніпуляції). Методичний посібник // К.: ТОВ «ОЖИВА»  – 2017. – 84 с. (УДК 616 -001-083.98(072) Д 55 ISBN 978-966-97688-1-0).

4). Гур’єв С.О., Шкатула Ю.В., Печиборщ В.П., Іскра Н.І., Бадіон Ю.О. Медичний захист військ: навчальний посібник.  // Суми. – 2017 – 175с. (УДК 355.34:61(075.8) М42 ISBN 978-6966-657-671-5

5). Рощін Г.Г., Синельнік С.В., Кузьмін В.Ю., Смайлі Деніел, Цуглевич Я.М., Кушнір В.А., Тутченко М.І., Рощіна Г.Ф., Мазуренко О.В., І.Й.Сличко,  Заруцький Я.Л., Клім В.С., Іванов В.І., Мошак Т.М., за ред. Г.Г.Рощіна Протоколи  з надання екстреної медичної допомоги рівня базової підтримки життя (Basic life support – BLS – «Перший на місці події»): навчальний посібник // Київ, 2018.-120 с.

6). Рощін Г.Г., Синельнік С.В., Гуменюк М.І., Пархоменко О.М., Деніел Р.Смайлі, Цуглевич Я.М, Тутчекнко М.І., Заруцький Я.Л., Кушнір В.А., Рощіна Г.Ф., Мазуренко О.В., Клім В.С., Лобода Г.Г., Мошак Т.М., за ред. Г.Г.Рощіна Протоколи  з надання екстреної медичної допомоги рівня розширеної підтримки життя (Advanced life support»): навчальний посібник //Київ, 2019.-295.

7).Рощін Г.Г., Синельник С.В., Гуменюк М.І., Заруцький Я.Л., Пархоменко О.М., Кузьмін В.Ю., Деніел Р.Смайлі, О.В.Клепач, Цуглевич Я.М., Тутченко М.І., Воробей О.В., Кушнір В.А., Рощіна Г.Ф., О.В.Мазуренко, Сличко І.Й., Мацидонська І.В., Сандрацький М.Г., Дорош В.М., Іванов В.І., Воробей І.О., Ткаченко А.Є. За ред Рощіна Г.Г. Протоколи з надання екстреної медичної длпомоги рівня базової підтримки життя (Basic Life Support) – «Екстрений медичний технік»: національний навчальний посібник// -Київ:, 2020.-с.152.

В межах науковї співпраці з фахівцями Інститу державного управляння у сфері цивільного захисту видано:

1). Волянський П.Б., Гринзовський А.М., Долгий М.Л., Дрозденко Н.В., Кузьмін В.Ю., Кушнір В.А., Макаренко М.А., Стрюк М.П. Пам’ятка з домедичної допомоги рятувальника ДСНС України: посібник // Херсон: видавничий дом «Гельветика», - 2020.-64 с. 

Видання свпівробітників кафедри розміщено в Інституційному репозитарії

НМАПО імені П.Л.Шупика http://ir.nmapo.edu.ua:8080/jspui/handle/lib/489, та на платформах Google Scholar, Research Gate, ORCID та Scopus