Search

1.       Міністерство охорони здоровя України – http://www.moz.gov.ua
2.       Державна служба України з лікарських засобів – www.diklz.gov.ua/
3.       Програма ВООЗ по лікарським засобам – http://who.int/medicines/en/
4.       Програма попередньої кваліфікації лікарських засобів ВООЗ – http://apps.who.int/prequal/
5.       Сайт Міжнародної конференції по гармонізації – http://www.ich.org/
6.       Європейські керівні вказівки по лікам для людини – http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb
7.       Міжнародна фармацевтична федерація – http://www.fip.org/
8.       Сайт для фармацевтів та провізорів – http://flogia.ru/
9.       Фармацевтичний сайт – http://www.pharmax.ru/
10.     Щотижневик Аптека – http://www.apteka.ua/
11.     Сайт«Надлежащая производственная практика» – http://www.gmpua.com/