Search

На кафедрі проводяться цикли спеціалізації, стажування за спеціальностями «Аналітично-контрольна фармація» та «Загальна фармація». Понад 20 років проводяться передатестаційні цикли зі спеціальності «Аналітично-контрольна фармація», для яких за участю викладачів кафедри розроблені і затверджені МОЗ України навчальні плани, програми та банк державних комп’ютерних тестів.

На кафедрі за розробленими і затвердженими у встановленому порядку навчальними програмами циклів тематичного удосконалення підвищують кваліфікацію провізори, у тому числі, з актуальних питань забезпечення якості та запобігання фальсифікації лікарських засобів, стандартизації та сертифікації лікарських засобів, Крім того, кафедра проводить підготовку лікарів і провізорів з наукових основ застосування фітотерапевтичних та гомеопатичних засобів у  профілактиці та лікуванні захворювань. Колективом кафедри розроблені навчальні плани і програми та проводяться короткотривалі цикли тематичного удосконалення з актуальних питань фармації, у тому числі з елементами дистанційного навчання.

 

Кафедра здійснює методичне керівництво заочною частиною підготовки провізорів-інтернів на  базах стажування, які входять до затвердженого Реєстру баз стажування,  прикріплених до кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів.

На кафедрі проводяться цикли:

Спеціалізації (інтернатури)  за фахом «Загальна фармація» (4 місяці);

Спеціалізації за фахом «Аналітично-контрольна фармація» (2 місяці).

Передатестаційної підготовки  за фахом «Аналітично-контрольна фармація» (1 місяць).

Стажування (для провізорів, що підтверджують звання провізора-спеціаліста) з фаху:

  • «Загальна фармація» (1 місяць);
  • «Аналітично-контрольна фармація» (1 місяць). 

Тематичного удосконалення:

  • «Актуальні питання забезпечення якості та запобігання фальсифікації лікарських засобів» (1 місяць);
  • «Сучасні аспекти створення, стандартизації та сертифікації лікарських засобів» (1 місяць);
  • «Актуальні питання загальної фармації» (для провізорів – керівників інтернатури, 2 тижні);
  • «Наукові основи та сучасні засоби фітотерапії» (1,5 місяці);
  • «Фітотерапевтичні та гомеопатичні засоби» (1,5 місяці);
  • «Сучасна система забезпечення якості на етапах реалізації та медичного застосування» (для молодших спеціалістів – фармацевтів, 1 місяць);
  • «Інноваційні, генеричні та традиційні лікарські засоби на сучасному фармацевтичному ринку» (для молодших спеціалістів – фармацевтів, 1 місяць). 

Заняття проводяться  в аудиторіях, лабораторіях, навчальних кімнатах, що устатковані апаратурою для навчального процесу, в тому числі комп’ютерною і мультимедійною технікою. У навчальному процесі використовуються навчально-методичні матеріали, розроблені науково-педагогічним складом кафедри, електронні засоби навчання (методичні матеріали, посібники, підручники, електронні версії фармакопей, тощо), кафедральна бібліотека наукових фахових видань та ресурси бібліотеки академії, інтернет-ресурси. Підвищенню ефективності та індивідуалізації навчання,  моніторингу засвоєння знань та їх систематизації сприяє інформатизація навчального процесу. Кафедра обладнана міні-комп’ютерним класом. Для проведення практичних, семінарських занять у відповідності з укладеними угодами використовуються приміщення навчальних баз - НВТОВ «Екомед», ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича УААН», ПрАТ «Національна гомеопатична спілка».

Виховна робота є однією з невід’ємних складових діяльності кафедри. Особлива увага приділяється виховній роботі з талановитою молоддю –  провізорами-інтернами. Під час спілкування зі слухачами значна увага приділяється обговоренню правових, соціально-етичних, культурних та психолого-педагогічних аспектів професійної діяльності фармацевтичних працівників. Кураторами циклів проводиться відвідування та перевірка гуртожитку, в якому проживають слухачі та інтерни. Крім того, разом  з науково-педагогічним складом кафедри студенти (провізори-інтерни, слухачі, магістранти, аспіранти) беруть участь у факультативних навчально-просвітницьких заходах (екскурсіях, виставках, семінарах, презентаціях, науково-практичних конференціях тощо).
Ветютнева Н.О., Недорезанюк Н.С., Ющенко Т.І.  Загальні методи аналізу та систематизація рослинної сировини за технологічним підходом при виготовленні гомеопатичних матричних настойок (Методичні рекомендації) / Вінниця, 2011.- 39 с.
1.       Міністерство охорони здоровя України – http://www.moz.gov.ua
2.       Державна служба України з лікарських засобів – www.diklz.gov.ua/
3.       Програма ВООЗ по лікарським засобам – http://who.int/medicines/en/
4.       Програма попередньої кваліфікації лікарських засобів ВООЗ – http://apps.who.int/prequal/
5.       Сайт Міжнародної конференції по гармонізації – http://www.ich.org/
6.       Європейські керівні вказівки по лікам для людини – http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb
7.       Міжнародна фармацевтична федерація – http://www.fip.org/
8.       Сайт для фармацевтів та провізорів – http://flogia.ru/
9.       Фармацевтичний сайт – http://www.pharmax.ru/
10.     Щотижневик Аптека – http://www.apteka.ua/
11.     Сайт«Надлежащая производственная практика» – http://www.gmpua.com/
Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Основні вимоги до регулювання обігу та забезпечення якості біологічних лікарських засобів // Інструктивно-методичні матеріали. – К.: Спринтер. – 2013. – 18 с.

Забезпечення, контроль якості і стандартизація лікарських засобів: Навчально-методичний посібник / За ред. професора Н.О. Ветютневої. – Вінниця, ПП «ТД» Едельвейс і К», 2016. – 505 с.