Search

Сергій Геннадійович Убогов

ubogov@ukr.net

 

Освіта. У 2000 році закінчив з відзнакою Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Фармація». З 2000 по 2002 рік навчався в магістратурі при кафедрі військової фармації Української військово-медичної академії, яку закінчив з відзнакою та золотою медаллю. У 2004−2005 роках навчався на факультеті менеджменту та логістики Національного авіаційного університету.

Кваліфікація. Провізор вищої категорії. Магістр фармації. Менеджер з логістики. Кандидат фармацевтичних наук (2008), доцент (2015). Майор медичної служби запасу.

Професійна діяльність. Протягом 2000 – 2009 років служив на посадах офіцера медичної служби Збройних Сил України: начальником контрольно-експертного відділу Центрального медичного складу Міністерства оборони України (2002 – 2005), науковим співробітником Науково-дослідної лабораторії медичного забезпечення в мирний час Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України у м. Ірпінь Київської області (2008 – 2009). Після звільнення з військової служби працював завідувачем відділу охорони здоров’я РГ «Всеукраїнська Християнська Асамблея» у м. Києві (2009 – 2010).

Наукова діяльність. З 2005 по 2008 роки навчався в очній ад’юнктурі при кафедрі військової фармації Української військово-медичної академії.

Захистив дисертаційну роботу «Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи, Київ, 2008. Науковий керівник – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Трохимчук В.В.

Сфера наукових інтересів – обґрунтування організаційно-методичних засад інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування.

З 2017 року виконує дисертаційну роботу «Методологічні та прикладні засади інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування» на здобуття ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Науковий консультант – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Трохимчук В.В.

Автор та співавтор 125 друкованих праць.

Викладацька діяльність. Працював доцентом кафедри військової фармації Української військово-медичної академії (2010 – 2011), доцентом кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика (2012 – 2018).

З вересня 2018 року працює завідувачем кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика.