Search

Любов Борисівна ПИЛИПЧУК

Snopok2@ukr.net 

Освіта. Закінчила Львівський державний медичний інститут (нині Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького) у 1979 році за спеціальністю «Фармація».

Кваліфікація. Провізор. Кандидат фармацевтичних наук (1992), доцент (1998).

Професійна діяльність. Працювала провізором-аналітиком, заступником завідуючого, в.о. завідувача контрольно-аналітичної лабораторії аптечного управління Київського міськвиконкому (1979 – 1988). Працювала експертом в Державному експертному центрі МОЗ України (2000 – 2013).

Наукова діяльність. З 1988 по 1991 роки навчалася в очній аспірантурі на кафедрі фармацевтичної хімії Київського інституту удосконалення лікарів (нині – НМАПО імені П.Л. Шупика).

Захистила дисертаційну роботу «Фізико-хімічні дослідження в області створення і стандартизації лікарських форм з кверцетином» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, Київ, 1992. Науковий керівник – доктор хімічних наук, професор Максютіна Н.П.

Автор та співавтор понад 100 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів – науково-експериментальне обґрунтування методів контролю якості та підходів у стандартизації лікарських засобів; співрозробник нового лікарського засобу «Корвітин для ін’єкцій».

Викладацька діяльність. Працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика (1992 – 2015).

З вересня 2018 року по теперішній час працює доцентом кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика. Є відповідальною за наукову діяльність кафедри.

Сергій Геннадійович Убогов

ubogov@ukr.net

 

Освіта. У 2000 році закінчив з відзнакою Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Фармація». З 2000 по 2002 рік навчався в магістратурі при кафедрі військової фармації Української військово-медичної академії, яку закінчив з відзнакою та золотою медаллю. У 2004−2005 роках навчався на факультеті менеджменту та логістики Національного авіаційного університету.

Кваліфікація. Провізор вищої категорії. Магістр фармації. Менеджер з логістики. Кандидат фармацевтичних наук (2008), доцент (2015). Майор медичної служби запасу.

Професійна діяльність. Протягом 2000 – 2009 років служив на посадах офіцера медичної служби Збройних Сил України: начальником контрольно-експертного відділу Центрального медичного складу Міністерства оборони України (2002 – 2005), науковим співробітником Науково-дослідної лабораторії медичного забезпечення в мирний час Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України у м. Ірпінь Київської області (2008 – 2009). Після звільнення з військової служби працював завідувачем відділу охорони здоров’я РГ «Всеукраїнська Християнська Асамблея» у м. Києві (2009 – 2010).

Наукова діяльність. З 2005 по 2008 роки навчався в очній ад’юнктурі при кафедрі військової фармації Української військово-медичної академії.

Захистив дисертаційну роботу «Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи, Київ, 2008. Науковий керівник – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Трохимчук В.В.

Сфера наукових інтересів – обґрунтування організаційно-методичних засад інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування.

З 2017 року виконує дисертаційну роботу «Методологічні та прикладні засади інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування» на здобуття ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Науковий консультант – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Трохимчук В.В.

Автор та співавтор 125 друкованих праць.

Викладацька діяльність. Працював доцентом кафедри військової фармації Української військово-медичної академії (2010 – 2011), доцентом кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика (2012 – 2018).

З вересня 2018 року працює завідувачем кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика.

Віолета Іванівна Тодорова

Violatod1402@gmail.com 

Освіта. Закінчила Запорізький медичний інститут (нині Запорізький державний медичний університет) у 1984 році за спеціальністю «Фармація».

Кваліфікація. Провізор. Кандидат фармацевтичних наук (1997), доцент (2005).

Професійна діяльність. Працювала провізором-аналітиком в аптеці № 19 м. Києва (1984 – 1986), інспектором-провізором організаційно-фармацевтичного відділу аптечного управління Київського міськвиконкому (1986 – 1987), провізором-інформатором центральної районної аптеки № 73 Залізничного району м. Києва (1987 – 1988).

Наукова діяльність. Захистила дисертаційну роботу «Поліфеноли дроку красильного і перстачу білого та їх використання у стандартизації сировини» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, Київ, 1997. Науковий керівник – доктор фармацевтичних наук, професор Гриценко О.М.

Автор та співавтор 55 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів – науково-експериментальне обґрунтування методів контролю якості та підходів у стандартизації лікарських засобів рослинного походження та гомеопатичних матричних настойок; застосування рослинних лікарських і лікувально-профілактичних засобів у фітотерапії та гомеопатії.

Викладацька діяльність. Працювала старшим лаборантом та одночасно старшим науковим співробітником госпрозрахункової теми кафедри технології ліків та фармакогнозії Київського інституту удосконалення лікарів (1988 – 1992); асистентом кафедри фітотерапії та фармакогнозії Медичного інституту Української асоціації народної медицини (1993 – 2001) та заступником декана по роботі з іноземними студентами (1992 – 1993).

З 2001 року по теперішній час працює доцентом кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика.  

Виконує обов’язки завуча кафедри.

Людмила Олександрівна Федорова

Liga-cn@ukr.net 

Освіта. Закінчила Рязанський медичний інститут імені Павлова у 1979 році за спеціальністю «Фармація».

Кваліфікація. Провізор. Кандидат фармацевтичних наук (2006). Заслужений працівник фармації України (2007).

Професійна діяльність. Працювала провізором-аналітиком (1982 – 1993), заступником завідуючого (1993 ­– 1995), а потім завідуючою Чернігівської контрольно-аналітичної лабораторії ВП «Фармація» (1996 – 1997), начальником Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів  у Чернігівській області (1996 – 2009).

З 2009 року по теперішній час – президент обласної громадської організації «Чернігівська ліга фармацевтів» (на громадських засадах).

Наукова діяльність. Захистила дисертаційну роботу «Організаційне забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації та медичного застосування» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи, Київ, 2006. Науковий керівник – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник фармації України Ветютнева Н.О.

Сфера наукових інтересів – обґрунтування організаційно-методичних аспектів забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування.

Автор та співавтор 50 друкованих праць.

Викладацька діяльність. Працювала позаштатним викладачем фармакології у Чернігівському базовому медичному коледжі (2007 – 2008).

З 2011 року по теперішній час працює на посаді старшого викладача кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика.

Алла Павлівна Радченко 

Освіта. Закінчила Національний фармацевтичний університет у 2005 році за спеціальністю «Фармація».

Кваліфікація. Провізор.

Професійна діяльність. Працювала фармацевтом аптеки № 77 (2004 − 2005), провізором аптеки № 77 КП «Фармація» Київської міської державної адміністрації (2005 − 2006). Займалась підприємницькою діяльністю по наданню консультативної допомоги з питань застосування фітотерапевтичних та гомеопатичних засобів (2005 − 2010).

Наукова діяльність. З 2011 року виконує дисертаційну роботу «Науково-експериментальне обґрунтування методів контролю якості та підходів у стандартизації гомеопатичних матричних настойок (на прикладі Juglans regia і Ruta graveolens)» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.Науковий керівник – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник фармації України Ветютнева Н.О.

Автор та співавтор 39 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів − науково-експериментальне обґрунтування методів контролю якості та підходів у стандартизації гомеопатичних матричних настойок.

Викладацька діяльність. Працювала асистентом (2010 − 2012), а з 2012 року по теперішній час працює старшим викладачем кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика.