Search

На кафедрі підготовлено та захищено 8 докторських та 32 кандидатські дисертації, виконано та захищено 9 магістерських робіт. 

Протягом 2009–2017 років на кафедрі захищені дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук:

 1. Мощич О. П., тема «Клініко-патогенетичні особливості гострих кишкових інфекцій у дітей, шляхи оптимізації їх лікування» (2010 р.). 

кандидата фармацевтичних наук:

 1. Скибюк А.В., тема «Порівняльні дослідження розчинення твердих дозованих нестероїдних протизапальних лікарських засобів», спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (2009 р.).
 2. Ейбен Г.С., тема «Принципи функціонування системи якості суб’єктів фармацевтичної діяльності», спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (2011 р.).
 3. Шукаєва О.П., тема «Наукове обґрунтування забезпечення якості біологічних лікарських засобів на основі комплексного підходу», спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (2014 р.).
 4. Римар М.В., тема «Комлексоутворення німесуліду, мелоксикаму, ібупрофену з високомолекулярними сполуками та модифікація розчинності субстанцій», спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (2016 р.). 

Протягом 2009–2017 років на кафедрі захищені магістерські роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр фармації» з фаху «Загальна фармація»: 

 1. Голембієвська О.І., тема «Біологічно-активні сполуки шавлії лікарської в засобах профілактики та лікування різного технологічного опрацювання» (2009 р.).
 2. Приходько Н.П., тема «Фізико-хімічні дослідження гомеопатичної матричної настойки Robinia pseudoacacia L.» (2009 р.).
 3. Даниленко А.О., тема «Фізико-хімічне дослідження гомеопатичної матричної настойки Fagopyrum» (2009 р.).
 4. Огороднійчук Т.О., тема «Елементи системи забезпечення якості лікарських засобів на етапі роздрібної реалізації» (2010 р.).
 5. Пудляк С.С., тема «Оптимізація діяльності уповноваженої особи в умовах створення системи якості в аптечних закладах» (2012 р.).
 6. Римар М.В., тема «Дослідження взаємодії німесуліду та мелоксикаму з β-циклодекстрином» (2012 р.).
 7. Довга І.А., тема «Фармакогностичне вивчення гомеопатичної сировини Трава рути запашної» (2013 р.).
 8. Макіян Ш.А., тема «Дослідження ТДС на основі ібупрофену за допомогою методів абсорбційної спектрофотометрії в УФ-, ІЧ-областях та мікроскопії» (2015 р.).
 9. Рядська О.О., тема «Обґрунтування елементів системи якості структурного підрозділу з реєстрації лікарських засобів фармацевтичного підприємства» (2016 р.). 

На кафедрі виконуються дисертації на здобуття наукового ступеня: 

кандидата фармацевтичних наук: 

Радченко Алла Павлівна (старший викладач кафедри), тема «Науково-експериментальне обґрунтування методів контролю якості та підходів у стандартизації гомеопатичних матричних настойок (на прикладі Juglans regia і Ruta graveolens)», спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник фармації України Ветютнева Н.О. 

доктора фармацевтичних наук: 

Убогов Сергій Геннадійович (доцент кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент), тема «Методологічні та прикладні засади інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування», спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Науковий консультант – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Трохимчук В.В.