Search

Співробітниками кафедри протягом 2015–2017 років були отримані такі патенти на корисну модель та свідоцтва про реєстрацію авторського права на науковий твір: 

  1. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Спосіб модифікації розчинності ібупрофену шляхом утворення твердих дисперсних систем  з високомолекулярними сполуками. – № 641/2/15. – 2016.
  2. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Спосіб модифікації розчинності мелоксикаму шляхом утворення твердих дисперсних систем  з високомолекулярними сполуками. – № 642/2/15. – 2016.
  3. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Спосіб модифікації розчинності німесуліду шляхом утворення твердих дисперсних систем  з високомолекулярними сполуками. – № 643/2/15. – 2016.
  4. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Федорова Л.О. Інтегративний підхід до побудови моделі забезпечення якості лікарських засобів під час реалізації та медичного застосування. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір від 16.01.2017 р. № 69782. – К.: Державна служба інтелектуальної власності України, 2017.