Search

Співробітники кафедри протягом останніх 3 років (2015–2017) взяли участь в наступних наукових конференціях:

 1. Римар М.В., Макіян Ш.А. Скануюча електронна мікроскопія у дослідженні твердої дисперсної системи мелоксикаму // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої Дню науки «Інновації молодих вчених – медиків і їх впровадження в практичну охорону здоров’я». – м. Київ, 30 квітня 2015 р.
 2. Убогов С.Г. Аналіз складу та особливостей використання аптечок індивідуальних волонтерами в зоні проведення АТО // Науковий конгрес з міжнародною участю «Проблемні питання медицини невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти» 23–24 квітня 2015 року у м. Києві.
 3. Убогов С.Г. Боротьба з поширенням неякісних та фальсифікованих лікарських засобів у Чернігівській обл. в 2010−2015 рр. // Міжнародна науково-практична конференція «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» 9–10 жовтня 2015 року у м. Дніпропетровську (участь у дистанційному режимі).
 4. Убогов С.Г. Законодавчі аспекти сприяння впровадженню та дотриманню етичних кодексів працівників охорони здоров’я України // VII Міжнародний симпозіум з біоетики «Виклики інформаційного суспільства: від біоетики до нооетики», присвячений пам’яті д.філос.н., професора Валентина Леонідовича Кулініченка, м. Київ, жовтень 2015 р.
 5. Римар М.В., Ветютнева Н.О. Дослідження енергетичних характеристик комплексів німесулід-ПВП напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя», м. Київ, жовтень 2014 р.
 6. Римар М.В. Дослідження твердої дисперсної системи ібупрофен-Колідон 25 за допомогою абсорбційної спектрофотометрії в ІЧ-області // «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 19–20 червня 2015 р.
 7. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Модифікація властивостей активних фармацевтичних інгредієнтів за допомогою одержання твердих дисперсних систем // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: VІ науково-практична конференція з міжнародною участю, м. Тернопіль: ТДМУ, 10–11 листопада 2016 р.
 8. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О. Роль аптечних закладів у формуванні здорового способу життя в умовах впровадження GPP // Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 25–26 березня 2016 р. (участь у дистанційному режимі).
 9. Римар М.В. Дослідження твердої дисперсної системи мелоксикаму з поліетиленгліколем 4000 за допомогою електронної мікроскопії // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвячена Дню науки «Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку», м. Київ, 2016 р.
 10. Рядська О.О. Дослідження процесів у структурному підрозділі з реєстрації лікарських засобів на фармацевтичному підприємстві // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвячена Дню науки «Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку», м. Київ, 2016 р.
 11. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Федорова Л.О. Обґрунтування інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації та медичного застосування // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: VIII Нац. з’їзд фармацевтів України, м. Харків, 13–16 вересня 2016 р.
 12. Ветютнева Н.О., Тодорова В. І. Роль фахових громадських організацій на етапі післядипломної освіти провізорів // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: ХІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю, м. Тернопіль, 18–19 травня 2017 р. (участь у дистанційному режимі).