Search

Тези доповідей в матеріалах з’їздів і конференцій:

в українських виданнях

 1. Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О., Убогов С.Г., Марусенко Н.А. Використання навчальних баз для оптимізації навчального процесу на циклах підвищення кваліфікації провізорів // XIV Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) 04–06 жовтня 2012, Донецьк, ДНМУ. – 2012. – С. 23.
 2. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Голембіовська О.І. Вивчення біологічно активних сполук гомеопатичних матричних настойок Juglans regia // Науково-практична конференція, присвячена 55-річчю Тернопільському ДМУ 26 вересня 2012 р. «Хімія природних сполук». – 2012. – С. 122.
 3. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Голембіовська О.І. Вивчення біологічно активних сполук гомеопатичних матричних настойок Ruta graveolens методом рідинної хроматографії // XIV Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) 04–06 жовтня 2012, Донецьк, ДНМУ. – 2012. – С. 376.
 4. Ветютнева Н.О., Федорова Л.О., Убогов С.Г., Пудляк С.С. Оптимізація діяльності уповноважених осіб лікарняних аптек із забезпечення якості лікарських засобів у відділеннях лікарень // XIV Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), 04–06 жовтня 2012, Донецьк, ДНМУ. – 2012. – С. 23.
 5. Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Римар М.В. Вивчення взаємодії мелоксикаму з бета-циклодекстрином за допомогою методу абсорбційної спектрофотометрії в ультрафіолетовій області // XIV Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) 04–06 жовтня 2012, Донецьк, ДНМУ. – 2012. – С. 368–369.
 6. Ветютнева Н.О., Пудляк С.С. Процесний підхід у забезпеченні якості лікарських засобів виготовлених в умовах аптеки // VІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації». – НФаУ. – 2012. – С. 212.
 7. Радченко А.П. Порівняльний аналіз методів контролю якості гомеопатичних матричних настойок Ruta graveolens TA Juglans regia // Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. БДМУ. – «Хист». – 2012. – Вип. 14. – С. 273–274.
 8. Пудляк С.С. Оптимізація діяльності уповноваженої особи в умовах створення системи якості в аптеці лікувально-профілактичного закладу // Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. БДМУ. – «Хист». – 2012. – Вип. 14. – С. 218–219.
 9. Римар М.В. Комп’ютерне моделювання комплексів включень на основі β-циклодекстрину та нестероїдних протизапальних засобів // Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. БДМУ «Хист». – 2012. – Вип. 14. – С. 182.
 10. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Буднікова Т.М., Федорова Л.О. Щодо проблеми здійснення фармаконагляду на рівні аптечних закладів // Науково-практична конференція «Актуальні питання безпечного застосування ліків». – Тернопіль (ТДМУ імені І.Я.Горбачевського). – 17–18 жовтня 2013 р. – С. 3–4.
 11. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Федорова Л.О., Буднікова Т.М. Аналіз розвитку нормативно-правової бази України у сфері забезпечення якості лікарських засобів // Управління якістю в фармації: матеріали VІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 17 травня 2013 р. – С. 25–26.
 12. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Буднікова Т.М., Тодорова В.І., Федорова Л.О., Радченко А.П. Питання якості лікарських засобів у навчальних дисциплінах додипломної підготовки провізорів // ХІІ з’їзд ВУЛТ, м. Київ. – 2013. – С. 47–48.
 13. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Порівняльне дослідження механізмів взаємодії нестероїдних протизапальних засобів з β-циклодекстрином напівемпіричними методами квантової хімії // XII з’їзд ВУЛТ: матеріали конференції, м. Київ, 5–7 вересня 2013 р. – С. 377.
 14. Римар М.В., Ветютнева Н.О. Дослідження енергетичних характеристик комплексів ібупрофен-β-циклодекстрин напімемпірічними методами квантово-хімічних розрахунків // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (73 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвячена Дню науки, м. Запоріжжя, 16–17 травня 2013 р.). – № 2 (12). – С. 232–233.
 15. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Дослідження енергетичних характеристик комплексів німесулід – ПЕГ напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю (27–28 вересня 2013 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 179–180.
 16. Радченко А.П. Аналіз вимог до виготовлення та стандартизації гомеопатичних матричних настойок // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (73 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвячена Дню науки, м. Запоріжжя, 16–17 травня 2013 р.). – № 2 (12). – С. 232.
 17. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Елементи забезпечення якості біологічних лікарських засобів кортексин і ретиналамин // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (73 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвячена Дню науки, м. Запоріжжя, 16–17 травня 2013 р.). – № 2 (12). – С. 198.
 18. Шукаєва О.П., Ветютнева Н.О. Стан та перспективи розвитку сектору біологічних лікарських засобів на сучасному фармацевтичному ринку // ХІІ з’їзд ВУЛТ, м. Київ, 5–7 вересня 2013 р. – С. 383.
 19. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Актуальні питання забезпечення якості біологічних лікарських засобів // VІ Національний конгрес «Людина та ліки – Україна», м. Київ, 2013. – С. 71.
 20. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Особливості системи забезпечення якості біологічних лікарських засобів // VІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації». – м. Харків, 17 травня 2013 р. – С. 24.
 21. Шукаєва О.П. Маркетингове дослідження біологічних препаратів на фармацевтичному ринку України // Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. БДМУ. – «Хист». – 2012. – Вип. 14. – С. 285.
 22. Шукаєва О.П. Дослідження позиціювання кортексину на фармацевтичному ринку України // Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, присв. 155-річчю В.В. Підвисоцького «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини, Одеський мед. університет, 19–20 квітня 2012 р. – С. 101–102.
 23. Шукаєва О.П. Інноваційні біофармацевтичні технології на фармацевтичному ринку // ХІV Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, Донецьк, 04–06 жовтня 2012 р. – С. 50.
 24. Радченко А.П., Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І. Кількісне визначення біологічно активних речовин гомеопатичних матричних настойок Juglans Regia та Ruta graveolens спектрофотометричним методом // Матеріали ХІІ з’їзду ВУЛТ, м. Київ, 5–7 вересня 2013 р. – С. 281.
 25. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І., Гриценко О.М., Пилипчук Л.Б. Дослідження структуроутворення апіфітокомпозиції з гомеопатичною матричною настойкою та розведенням Juglans regia // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювання: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (11–12 квітня 2013 р.). – Харків: В-во «Есен», 2013. – С. 41–43.
 26. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б. Вивчення макро- та мікро елементарного складу сировини та гомеопатичних матричних настойок // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю (27–28 вересня 2013 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 177–179.
 27. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Федорова Л.О. Філософські та прикладні аспекти якості лікарських засобів // VІ Національний конгрес «Людина та ліки – Україна», м. Київ, 21–22 березня 2013 р. – К., 2013. – С. 64.
 28. Убогов С.Г. Розробка та обґрунтування інтегрованої навчально-просвітницької програми «Основи фармації» для населення // Матеріали Х Науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів «Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку». – м. Харків, 15–16 листопада 2013 р. / Науково-практичний медичний журнал «Український вісник психоневрології». – 2013. – Т. 21, Вип. 2 (75). – С. 171–172.
 29. Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Убогов С.Г., Тодорова В.І., Буднікова Т.М., Федорова Л.О., Радченко А.П., Пилипенко Г.Г. Впровадження моделі комбінованого навчання на етапі післядипломної підготовки провізорів // Матеріали навчально-наукової конференції «Сучасна післядипломна освіта: досягнення, проблеми, перспективи», присвячена 90-річчю заснування ХМАПО. – м. Харків, 7–8 листопада 2013 р. – С. 54–55.
 30. Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Убогов С.Г., Радченко А.П., Федорова Л.О., Марусенко Н.А. Самостійна науково-практична робота – важлива складова ефективної підготовки провізорів-інтернів // XV Конгрес СФУЛТ, матеріали конференції, м. Чернівці, 16–18 жовтня 2014 р. – С. 57–58.
 31. Убогов С.Г. Дослідження сучасного стану нормативно-правового регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі». – м. Одеса, 23–24 травня 2014 р. – С. 21–26.
 32. Убогов С.Г. Логістичні підходи до побудови системи забезпечення якості лікарських засобів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика на сучасному історичному етапі». – м. Київ, 9–10 травня 2014 р. – С. 106–109.
 33. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б. Споживач-орієнтований підхід до забезпечення якості лікарських засобів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика: виклики і сьогодення». – м. Львів, 25–26 липня 2014 р. – С. 93–96.
 34. Убогов С.Г. Етичні аспекти професійної діяльності провізорів – уповноважених осіб аптечних закладів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний вимір медичної науки та практики». – м. Дніпропетровськ, 13–14 червня 2014 р. – С. 106–109.
 35. Римар М. В., Ветютнева Н. А., Буднікова Т.М. Дослідження енергетичних характеристик комплексів німесулід-ПВП напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя», м. Київ, 3–4 жовтня 2014 р. – С. 121–123.
 36. Радченко А.П., Ветютнева Н.О., Тодорова В.І. Вивчення фенольних сполук гомеопатичних матричних настойок Juglans regia за допомогою методу тонкошарової хроматографії // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя», м. Київ, 3–4 жовтня 2014 р. – С. 117–120.
 37. Римар М.В., Макіян Ш.А. Скануюча електронна мікроскопія у дослідженні твердої дисперсної системи мелоксикаму // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої Дню науки «Інновації молодих вчених – медиків і їх впровадження в практичну охорону здоров’я», м. Київ, 30 квітня 2015 р. – С. 52–53
 38. Римар М.В., Ветютнева Н.О., Буднікова Т.М. Дослідження енергетичних характеристик комплексів німесулід-ПВП напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя», м. Київ, 3–4 жовтня 2014 р. – С.121-123.
 39. Убогов С.Г. Аналіз складу та особливостей використання аптечок індивідуальних волонтерами в зоні проведення АТО // Матеріали наукового конгресу з міжнародною участю «Проблемні питання медицини невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти» 23–24 квітня 2015 року у м. Києві. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2015. – С. 178–180.
 40. Ветютнева Н.О., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Радченко А.П., Убогов С.Г., Федорова Л.О., Буднікова Т.М., Марусенко Н.А. Формування професійних компетенцій провізора-інтерна на етапі запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3» // XIV з’їзд  Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ), м. Одеса, 09–12 вересня 2015 р. – 2015. – С. 427–428.
 41. Ветютнева Н.О., Римар М.В., Макіян Ш.А. Дослідження твердої дисперсної системи ібупрофену за допомогою абсорбційної спектрофотометрії в ІЧ-області // Матеріали VI Конгресу Південно-Східно Європейського Медичного Форуму (ПСЄМФ) та XIV З’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ). – Одеса: Видавництво Бартенєва, 2015. – С. 437.
 42. Римар М.В. Дослідження твердої дисперсної системи ібупрофен-Колідон 25 за допомогою абсорбційної спектрофотометрії в ІЧ-області // «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19–20 червня 2015 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2015. – С. 16–17.
 43. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Федорова Л.О. Боротьба з поширенням неякісних та фальсифікованих лікарських засобів у Чернігівській обл. в 2010−2015 рр. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» 9–10 жовтня 2015 року. – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2015. – С. 92–93.
 44. Убогов С.Г. Законодавчі аспекти сприяння впровадженню та дотриманню етичних кодексів працівників охорони здоров’я України // Матеріали VII Міжнародного симпозіуму з біоетики «Виклики інформаційного суспільства: від біоетики до нооетики», присвячений пам’яті д.філос.н., професора Валентина Леонідовича Кулініченка, м. Київ,  жовтень 2015 р. – С. 51–52.
 45. Ветютнева Н.О., Римар М.В., Ющенко Т.І. Модифікація властивостей активних фармацевтичних інгредієнтів за допомогою одержання твердих дисперсних систем // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, 10–11 листопада 2016 р. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 92–93.
 46. Ющенко Т.І., Слюсар О.А., Ветютнева Н.О., Римар М.В., Дейлик І.В. Деякі аспекти управління якістю на виробництві парентеральних лікарських засобів // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VІ науково-практичної конференції з міжнародною участю,  10–11 листопада 2016 р. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 171–172.
 47. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Пилипенко Г.Г., Федорова Л.О. IDEF0-модель проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах // Тези доповідей Міжнародного конгресу «Людина та ліки – Україна» (м. Київ, 31 березня – 1 квітня 2016 р.). – К.: ТОВ «Нью Віво», 2016. – С. 31.
 48. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Тодорова В.І. Роль аптечних закладів у формуванні здорового способу життя в умовах впровадження GPP // Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя. Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 березня 2016 р.). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2016. – С. 92−96.
 49. Римар М.В., Ветютнева Н.О., Рядська О.О. Дослідження твердої дисперсної системи мелоксикаму з поліетиленгліколем 4000 за допомогою електронної мікроскопії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої Дню науки «Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку», м. Київ. – 2016. – С. 135–136.
 50. Ветютнева Н.О., Рядська О.О. Дослідження процесів у структурному підрозділі з реєстрації лікарських засобів на фармацевтичному підприємстві // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої Дню науки «Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку», м. Київ. – 2016. – С. 23–25.
 51. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І. Методологічні підходи до стандартизації гомеопатичних матричних настойок // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (м. Харків, 13–16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т.2 – Харків: НФАУ, 2016. – С. 172.
 52. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Федорова Л.О. Обґрунтування інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації та медичного застосування // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (м. Харків, 13–16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 195.
 53. Ветютнева Н.О., Рядська О.О., Римар М.В. Стандарт підприємства з управління документацією, як важливий структурний елемент системи якості на фармацевтичному підприємстві // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали УІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (м. Харків, 13–16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т.1. – Харків: НФАУ, 2016. – С. 331.
 54. Убогов С.Г. Аналіз нормативно-етичного регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів в Україні // Управління якістю в фармації: збірник наукових робіт Х Науково-практичної конференції (м. Харків, 20 травня 2016 р.) / ред. кол.: В.О. Лебединець, Ю.В. Підпружников, Ю.І. Губін та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 165–169.
 55. Ветютнева Н.О., Римар М.В., Рядська О.О. Комп’ютерне моделювання в прогнозуванні модифікації розчинності субстанцій для фармацевтичного застосування // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали УІІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (м. Харків, 13–16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т.1. – Харків: НФАУ, 2016. – С. 330.
 56. Vetiutneva N.O., Todorova V.I., Rymar M.V., Fedorova L.O., Radchenko A.P., Ubohov S.H., Pylypenko G.G., Kvitnytska O.Y. Acquirement pharmacist interns professional competence in the specialty «General Pharmacy» during internship // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика / Training Specialists Of Pharmacy In Concept «Life Long Learning»: Science, Education, Practice: матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнар. участю (16–17 трав. 2017 р., м. Харків) / ред. кол.: В.М. Толочко та ін. – Харків: НФаУ, 2017. – С. 4–5.
 57. Vetiutneva N.O., Ubohov S.H., Fedorova L.O., Todorova V.I., Rymar M.V., Radchenko A.P., Pylypenko G.G., Kvitnytska O.Y. Training of Responsible persons of pharmaceutical establishments in the context of Good practices // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика / Training Specialists Of Pharmacy In Concept «Life Long Learning»: Science, Education, Practice: матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнар. участю (16–17 трав. 2017 р., м. Харків) / ред. кол.: В.М. Толочко та ін. – Харків: НФаУ, 2017. – С. 6–7.
 58. Краснов В.В., Убогов С.Г., Юрковська Л.Г. Принцип гуманізму як одна з основоположних правових засад державного контролю якості лікарських засобів // Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження із суспільних наук у 2018 році» (м. Краматорськ, 16 лютого 2018 року). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 163–165.

Тези в закордонних виданнях 

 1. Ветютнева Н.А., Шукаєва О.П., Никитина И.В. Актуальные вопросы обеспечения качества биологических лекарственных средств // ІІ Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицины», Баку, Азербайджан, 20–21 апреля 2013 г. – С. 121–122. 
 2. Rymar M.V. Vetiutneva N.A., Сomparative study of the mechanisms of interaction of nimesulide, meloxicam and ibuprofen with β-cyclodextrin semi-empirical method of quantum chemistry // Actual Questions of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 22–23, 2014). – Kh.: Publishing Office, 2014. – 76 P.