Search

Статті в українських виданнях: 

 1. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Буднікова Т.М., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О. Формування якості лікарських засобів: філософські та прикладні аспекти. Повідомлення І // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 3. – С. 542–553.
 2. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Буднікова Т.М., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О. Формування якості лікарських засобів: філософські та прикладні аспекти. Повідомлення ІІ // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 392–401.
 3. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Убогов С.Г., Голембіовська О.І. Вивчення біологічно активних речовин матричної настойки Ruta graveolens // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 210–216.
 4. Ветютнева Н.О., Пудляк С.С. Процесний підхід у забезпеченні якості лікарських засобів в лікарняних аптеках // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 3. – С. 387–392.
 5. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Дослідження механізмів взаємодії німесуліду з β-циклодекстрину напівемпіричними методами квантово- хімічних розрахунків // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 3. – С. 216–223.
 6. Ветютнева Н.О., Пудляк С.С. Оптимізація діяльності уповноважених осіб лікарняних аптек // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 3. – С. 537–542.
 7. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Дослідження тенденцій у позиціюванні біологічних препаратів на вітчизняному фармацевтичному ринку // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 401–406.
 8. Радченко А.П. Ідентифікація біологічно-актичних речовин в гомеопатичних матричних настойках Ruta graveolens // Запорізький медицинський журнал. – 2012 (73). – № 4. – С. 119–120.
 9. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Голембіовська О.І., Паламарчук О.П. Дослідження фенольних сполук матричної настойки рути запашної (Ruta graveolens L.) методом рідинної хроматографії // Фармацевтичний журнал. – № 1. – 2013. – С. 56–60.
 10. Ветютнева Н.А., Загорий В.А., Пономаренко Н.С. Рецензия. Аналитическая химия в создании, стандартизации и контроле качества лекарственных средств. Монография в 3-х томах на русском языке / Под ред чл.-кор. НАН Украины В.П. Георгиевского // Фармацевтический журнал. – № 1. – 2013 р. – С. 102–104.
 11. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Основні вимоги до нормативно-правового регулювання контролю якості біологічних лікарських засобів // Фармацевтичний журнал. – № 3. – 2013. – С. 3-8.
 12. Убогов С.Г. Щодо проблеми нормативно-правового регулювання питань якості лікарських засобів в умовах євроінтеграції України // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – К., 2013. – Вип. 22, кн. 2. – С. 557–565.
 13. Ветютнева Н.О., Федорова Л.О., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Закидальська Т.В., Слєсаренко Т.М. Впровадження письмових методик та протоколів в роботу аптечних закладів, як складова системи забезпечення якості лікарських засобів // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – К., 2013. – Вип. 22, кн. 2. – С. 362–369.
 14. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Федорова Л.О., Радченко А.П. Місце та роль модулю «якість лікарських засобів» у навчальних дисциплінах підготовки провізорів // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю (18-19 квітня 2013 р.), Тернопіль (ТДМУ): Укрмедкнига, 2013. – С. 227–230.
 15. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Буднікова Т.М. Дослідження жирнокислотного складу ліпофільних фракцій трави рути запашної та листя горіха грецького // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2013. – Вип. 22, кн. 4. – С. 236–241.
 16. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Маркетингові дослідження біологічних препаратів Кортексин і Ретиналамин на сучасному фармацевтичному ринку // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2013. – Вип. 22, кн. 4. – С. 250–257.
 17. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Дослідження механізмів взаємодії ібупрофену з полівінілпірролідоном та поліетиленгліколем методами квантової-хімічних розрахунків // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2013. – Вип. 22, кн. 4. – С. 241–250.
 18. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Дослідження особливостей забезпечення якості біологічних лікарських засобів на прикладі препаратів Кортексин і Ретиналамин // Запорізький медичний журнал. – 2013 (78). – С. 13–16.
 19. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Буднікова Т.М., Пилипчук Л.Б., Федорова Л.О., Тодорова В.І., Радченко А.П. Нормативно-правове регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів в Україні: ретроспективний аналіз // Фармацевтичний журнал. – № 4. – 2013. – С. 9–18.
 20. Ветютнева Н.О., Римар М. В. Дослідження комплексів ібупрофен-β-циклодекстрин напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 2 (12). – С. 83–86.
 21. Ветютнева Н.А., Убогов С.Г., Загорий Г.В. Дослідження етичних аспектів діяльності провізорів – уповноважених осіб аптечних закладів // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2014. – Вип. 23, кн. 2. – С. 522–533.
 22. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Буднікова Т.М., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Федорова Л.О., Радченко А.П., Марусенко Н.А. Нормативно-правові та методичні засади організації фармацевтичної просвіти населення в умовах впровадження належної аптечної практики // Фармацевтичний журнал. – № 2. – 2014 . – С. 20–26.
 23. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Федорова Л.О., Тодорова В.І., Буднікова Т.М., Радченко А.П., Марусенко Н.А. Сучасний стан та тенденції розвитку нормативно-правового регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів // Фармацевтичний журнал. – № 3. – 2014. – С. 66–73.
 24. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б. Обґрунтування структурної моделі забезпечення якості лікарських засобів на основі споживач-орієнтованого підходу // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 3. – С. 75–81.
 25. Ветютнева Н.О., Римар М.В., Марусенко Н.А. Дослідження розчинності твердих дисперсних систем з мелоксикамом та β-циклодекстрином та механізму їх взаємодії за допомогою абсорбційної спектрофотометрії в УФ та ІЧ областях // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2014. – Вип. 23, кн. 4. – С. 430–436.
 26. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Загорій Г.В., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Марусенко Н.А., Голембіовська О.І. Дослідження біологічно активних сполук гомеопатичних матричних настойок Juglans Regia методом рідинної хроматографії // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – К., 2014. – Вип. 23, кн. 4. – С. 223–231.
 27. Ветютнева Н.О., Загорій Г.В., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О., Убогов С.Г. Досвід роботи з базами стажування провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація» // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 2 – С.538–543.
 28. Ветютнева Н.О., Римар М.В., Мінарченко В.М., Загорій Г.В., Пилипчук Л.Б., Марусенко Н.А., Макіян Ш.А. Дослідження твердих дисперсних систем ібупрофену з високомолекулярними сполуками методом електронної мікроскопії // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 5 – С. 61–66.
 29. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Загорій Г.В., Пилипенко Г.Г., Федорова Л.О. Функціональна модель проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах. Частина І // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн.5 – С. 276–288.
 30. Убогов С.Г. Дослідження сучасного стану системи стандартизації лікарських засобів в Україні // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн.4 – С. 431–437.
 31. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Нужина Н.В. Діагностичні ознаки гомеопатичної сировини Jglans regia // Фітотерапія / Науково-практичний часопис. – № 2. – 2015. – С. 47–49.
 32. Ветютнева Н.О., Макіян Ш.А., Римар М.В. Розробка методики кількісного визначення ібупрофену в твердих дисперсних системах методом УФ-спектрофотометрії // «Молодий вчений» – 2015. – № 7 (22). – С. 94–98.
 33. Ветютнева Н.О., Римар М.В., Мінарченко В.М., Марусенко Н.А., Макіян Ш.А. Дослідження твердих дисперсних систем мелоксикаму з високомолекулярними сполуками методами електронної мікроскопії та абсорбційної спектрофотометрії в ІЧ-області // Фармакологія та лікарська токсикологія. – № 3 (44). – 2015. – С. 98–103.
 34. Убогов С.Г. Застосування апітерапевтичних засобів східними слов’янами: історія та духовні аспекти // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 3. – С. 62–65.
 35. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Федорова Л.О. Регіональна система запобігання ввезенню та поширенню неякісних і фальсифікованих лікарських засобів: сучасний стан та напрямки вдосконалення // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т. 23, вип. 3 (84). – С. 25–29.
 36. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Федорова Л.О. Інтегративний підхід до побудови моделі забезпечення якості лікарських засобів під час реалізації та медичного застосування // Фармаком. – 2016. – № 3. – С. 46–50.
 37. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Пилипенко Г.Г., Федорова Л.О. Функціональна модель проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах. Частина ІІ // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2016. – Вип. 26, кн. – С. 271–281.
 38. Ветютнева Н. О., Федорова Л. О., Тодорова В. І., Римар М. В., Радченко А. П., Убогов С. Г., Квітницька О. Ю., Пилипенко Г. Г. Наукова співпраця профільних кафедр та фахових громадських організацій на етапі післядипломної підготовки провізорів // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2017. – Вип. 27. – С. 22–30.
 39. Ветютнева Н. О., Слюсар О. А., Ющенко Т. І., Римар М. В. Вивчення тенденції розвитку багатокомпонентних інфузійних лікарських засобів // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2018. – (буде опубліковано у випуску 29).
 40. Ветютнева Н.О., Убогов С. Г., Федорова Л.О. Методологічне обґрунтування професійних функцій Уповноважених осіб аптечних і лікувально-профілактичних закладів // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2018. – Т. 11. – № 1 (26). – С. 83–90. 

Статті в закордонних виданнях: 

 1. Ветютнева Н.А., Шукаева О.П. Маркетинговое исследование инсулинов, как составляющей группы биологических лекарственных средств // Международный научно-практический журнал «Рецепт», г. Минск. – 2013 (№ 3). – С. 58–63.
 2. Ветютнева Н.А., Шукаева О.П. Анализ результатов анкетирования украинских специалистов об актуальности применения биологических лекарственных средств // Научный и информационно-аналитический журнал «Фармация Казахстана», г. Алматы. – 2013. – С. 42–45.
 3. Ветютнева Н.А., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Марусенко Н.А. Методические подходы к построению системы обеспечения качества лекарственных средств в Украине // Международный научно-практический журнал «Рецепт», г. Минск. – 2014. – № 1 (93) – С. 52–59.
 4. Ветютнева Н.А., Рымар М.В., Марусенко Н.А. Сравнительное исследование механизмов взаимодействия нимесулида, мелоксикама и ибупрофена с β-циклодекстрином, поливинилпирролидоном и полиэтиленгликолем полуэмпирических методами квантовой химии // Научный информационо-аналитический журнал «Фармация Казахстана». – 2014. – № 7. – С. 44–47.
 5. Ветютнева Н.А., Радченко А.П., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Нужина Н.В., Паламарчук Е.П. Диагностические признаки гомеопатического сырья травы Ruta graveolens L // Международный научно-практический журнал «Рецепт», г. Минск. – 2014. – № 5 (97). – С. 116–124.
 6. Vetiutneva N.A., Rymar M.V., Kazimirov V.P., MinarchenkoV.N., Makiyan S.A. Investigation of physical and physicochemical properties of nimesulide solid dispersion with polyethylene glycol 6000, Kollidon 25, β-cyclodextrin and mechanisms of their interaction // International Journal of Advances in Pharmacy, Biology and Chemistry – 2015. – Vol. 4(4). – P. 1–8.
 7. Убогов С.Г. Этико-нормативные аспекты обеспечения качества и безопасности лекарственных средств в Украине // Strategia supravieţuirii din bioeticii, filosofiei și medicinei: Culegere de articole știinţifice cu participare internaţională. Vol. 22 / Red. responsabil dr. hab. în filosofiei, prof. univ. Teodor N. Țîrdea. – Chișinău: СЕР «Medicina», 2016. – Р. 118–127.