Search

На кафедрі підготовлено та захищено 8 докторських та 32 кандидатські дисертації, виконано та захищено 9 магістерських робіт. 

Протягом 2009–2017 років на кафедрі захищені дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук:

 1. Мощич О. П., тема «Клініко-патогенетичні особливості гострих кишкових інфекцій у дітей, шляхи оптимізації їх лікування» (2010 р.). 

кандидата фармацевтичних наук:

 1. Скибюк А.В., тема «Порівняльні дослідження розчинення твердих дозованих нестероїдних протизапальних лікарських засобів», спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (2009 р.).
 2. Ейбен Г.С., тема «Принципи функціонування системи якості суб’єктів фармацевтичної діяльності», спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (2011 р.).
 3. Шукаєва О.П., тема «Наукове обґрунтування забезпечення якості біологічних лікарських засобів на основі комплексного підходу», спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (2014 р.).
 4. Римар М.В., тема «Комлексоутворення німесуліду, мелоксикаму, ібупрофену з високомолекулярними сполуками та модифікація розчинності субстанцій», спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (2016 р.). 

Протягом 2009–2017 років на кафедрі захищені магістерські роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр фармації» з фаху «Загальна фармація»: 

 1. Голембієвська О.І., тема «Біологічно-активні сполуки шавлії лікарської в засобах профілактики та лікування різного технологічного опрацювання» (2009 р.).
 2. Приходько Н.П., тема «Фізико-хімічні дослідження гомеопатичної матричної настойки Robinia pseudoacacia L.» (2009 р.).
 3. Даниленко А.О., тема «Фізико-хімічне дослідження гомеопатичної матричної настойки Fagopyrum» (2009 р.).
 4. Огороднійчук Т.О., тема «Елементи системи забезпечення якості лікарських засобів на етапі роздрібної реалізації» (2010 р.).
 5. Пудляк С.С., тема «Оптимізація діяльності уповноваженої особи в умовах створення системи якості в аптечних закладах» (2012 р.).
 6. Римар М.В., тема «Дослідження взаємодії німесуліду та мелоксикаму з β-циклодекстрином» (2012 р.).
 7. Довга І.А., тема «Фармакогностичне вивчення гомеопатичної сировини Трава рути запашної» (2013 р.).
 8. Макіян Ш.А., тема «Дослідження ТДС на основі ібупрофену за допомогою методів абсорбційної спектрофотометрії в УФ-, ІЧ-областях та мікроскопії» (2015 р.).
 9. Рядська О.О., тема «Обґрунтування елементів системи якості структурного підрозділу з реєстрації лікарських засобів фармацевтичного підприємства» (2016 р.). 

На кафедрі виконуються дисертації на здобуття наукового ступеня: 

кандидата фармацевтичних наук: 

Радченко Алла Павлівна (старший викладач кафедри), тема «Науково-експериментальне обґрунтування методів контролю якості та підходів у стандартизації гомеопатичних матричних настойок (на прикладі Juglans regia і Ruta graveolens)», спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник фармації України Ветютнева Н.О. 

доктора фармацевтичних наук: 

Убогов Сергій Геннадійович (доцент кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент), тема «Методологічні та прикладні засади інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування», спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Науковий консультант – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Трохимчук В.В.

 1. Биофлавоноиды как органопротекторы (кверцитин, корвитин, квертин) / Максютина Н.П., Мойбенко А.А, Мохорт Н.А., Пархоменко А.Н., Шаламай А.С., Французова С.Б., Пилипчук Л.Б., Досенко В.Е., Пашевич Д.А., Портниченко А.Г., Нагибин В.С., Павлюченко В.Б., Кузьменко М.А., Кожухов С.Н., Коваль Е.А.; под редакцией академика НАН Украины Мойбенко А.А. - Киев: Наукова думка. – 2012. – 274 с.
 2. Сучасна концепція забезпечення якості лікарських засобів: Колективна монографія / за наук. ред. Н.О. Ветютневої. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 400 с.

 

Співробітниками кафедри протягом 2015–2017 років були отримані такі патенти на корисну модель та свідоцтва про реєстрацію авторського права на науковий твір: 

 1. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Спосіб модифікації розчинності ібупрофену шляхом утворення твердих дисперсних систем  з високомолекулярними сполуками. – № 641/2/15. – 2016.
 2. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Спосіб модифікації розчинності мелоксикаму шляхом утворення твердих дисперсних систем  з високомолекулярними сполуками. – № 642/2/15. – 2016.
 3. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Спосіб модифікації розчинності німесуліду шляхом утворення твердих дисперсних систем  з високомолекулярними сполуками. – № 643/2/15. – 2016.
 4. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Федорова Л.О. Інтегративний підхід до побудови моделі забезпечення якості лікарських засобів під час реалізації та медичного застосування. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір від 16.01.2017 р. № 69782. – К.: Державна служба інтелектуальної власності України, 2017.

Співробітники кафедри протягом останніх 3 років (2015–2017) взяли участь в наступних наукових конференціях:

 1. Римар М.В., Макіян Ш.А. Скануюча електронна мікроскопія у дослідженні твердої дисперсної системи мелоксикаму // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої Дню науки «Інновації молодих вчених – медиків і їх впровадження в практичну охорону здоров’я». – м. Київ, 30 квітня 2015 р.
 2. Убогов С.Г. Аналіз складу та особливостей використання аптечок індивідуальних волонтерами в зоні проведення АТО // Науковий конгрес з міжнародною участю «Проблемні питання медицини невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти» 23–24 квітня 2015 року у м. Києві.
 3. Убогов С.Г. Боротьба з поширенням неякісних та фальсифікованих лікарських засобів у Чернігівській обл. в 2010−2015 рр. // Міжнародна науково-практична конференція «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» 9–10 жовтня 2015 року у м. Дніпропетровську (участь у дистанційному режимі).
 4. Убогов С.Г. Законодавчі аспекти сприяння впровадженню та дотриманню етичних кодексів працівників охорони здоров’я України // VII Міжнародний симпозіум з біоетики «Виклики інформаційного суспільства: від біоетики до нооетики», присвячений пам’яті д.філос.н., професора Валентина Леонідовича Кулініченка, м. Київ, жовтень 2015 р.
 5. Римар М.В., Ветютнева Н.О. Дослідження енергетичних характеристик комплексів німесулід-ПВП напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя», м. Київ, жовтень 2014 р.
 6. Римар М.В. Дослідження твердої дисперсної системи ібупрофен-Колідон 25 за допомогою абсорбційної спектрофотометрії в ІЧ-області // «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 19–20 червня 2015 р.
 7. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Модифікація властивостей активних фармацевтичних інгредієнтів за допомогою одержання твердих дисперсних систем // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: VІ науково-практична конференція з міжнародною участю, м. Тернопіль: ТДМУ, 10–11 листопада 2016 р.
 8. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О. Роль аптечних закладів у формуванні здорового способу життя в умовах впровадження GPP // Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 25–26 березня 2016 р. (участь у дистанційному режимі).
 9. Римар М.В. Дослідження твердої дисперсної системи мелоксикаму з поліетиленгліколем 4000 за допомогою електронної мікроскопії // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвячена Дню науки «Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку», м. Київ, 2016 р.
 10. Рядська О.О. Дослідження процесів у структурному підрозділі з реєстрації лікарських засобів на фармацевтичному підприємстві // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвячена Дню науки «Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку», м. Київ, 2016 р.
 11. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Федорова Л.О. Обґрунтування інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації та медичного застосування // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: VIII Нац. з’їзд фармацевтів України, м. Харків, 13–16 вересня 2016 р.
 12. Ветютнева Н.О., Тодорова В. І. Роль фахових громадських організацій на етапі післядипломної освіти провізорів // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: ХІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю, м. Тернопіль, 18–19 травня 2017 р. (участь у дистанційному режимі).

Тези доповідей в матеріалах з’їздів і конференцій:

в українських виданнях

 1. Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О., Убогов С.Г., Марусенко Н.А. Використання навчальних баз для оптимізації навчального процесу на циклах підвищення кваліфікації провізорів // XIV Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) 04–06 жовтня 2012, Донецьк, ДНМУ. – 2012. – С. 23.
 2. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Голембіовська О.І. Вивчення біологічно активних сполук гомеопатичних матричних настойок Juglans regia // Науково-практична конференція, присвячена 55-річчю Тернопільському ДМУ 26 вересня 2012 р. «Хімія природних сполук». – 2012. – С. 122.
 3. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Голембіовська О.І. Вивчення біологічно активних сполук гомеопатичних матричних настойок Ruta graveolens методом рідинної хроматографії // XIV Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) 04–06 жовтня 2012, Донецьк, ДНМУ. – 2012. – С. 376.
 4. Ветютнева Н.О., Федорова Л.О., Убогов С.Г., Пудляк С.С. Оптимізація діяльності уповноважених осіб лікарняних аптек із забезпечення якості лікарських засобів у відділеннях лікарень // XIV Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), 04–06 жовтня 2012, Донецьк, ДНМУ. – 2012. – С. 23.
 5. Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Римар М.В. Вивчення взаємодії мелоксикаму з бета-циклодекстрином за допомогою методу абсорбційної спектрофотометрії в ультрафіолетовій області // XIV Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) 04–06 жовтня 2012, Донецьк, ДНМУ. – 2012. – С. 368–369.
 6. Ветютнева Н.О., Пудляк С.С. Процесний підхід у забезпеченні якості лікарських засобів виготовлених в умовах аптеки // VІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації». – НФаУ. – 2012. – С. 212.
 7. Радченко А.П. Порівняльний аналіз методів контролю якості гомеопатичних матричних настойок Ruta graveolens TA Juglans regia // Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. БДМУ. – «Хист». – 2012. – Вип. 14. – С. 273–274.
 8. Пудляк С.С. Оптимізація діяльності уповноваженої особи в умовах створення системи якості в аптеці лікувально-профілактичного закладу // Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. БДМУ. – «Хист». – 2012. – Вип. 14. – С. 218–219.
 9. Римар М.В. Комп’ютерне моделювання комплексів включень на основі β-циклодекстрину та нестероїдних протизапальних засобів // Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. БДМУ «Хист». – 2012. – Вип. 14. – С. 182.
 10. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Буднікова Т.М., Федорова Л.О. Щодо проблеми здійснення фармаконагляду на рівні аптечних закладів // Науково-практична конференція «Актуальні питання безпечного застосування ліків». – Тернопіль (ТДМУ імені І.Я.Горбачевського). – 17–18 жовтня 2013 р. – С. 3–4.
 11. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Федорова Л.О., Буднікова Т.М. Аналіз розвитку нормативно-правової бази України у сфері забезпечення якості лікарських засобів // Управління якістю в фармації: матеріали VІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 17 травня 2013 р. – С. 25–26.
 12. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Буднікова Т.М., Тодорова В.І., Федорова Л.О., Радченко А.П. Питання якості лікарських засобів у навчальних дисциплінах додипломної підготовки провізорів // ХІІ з’їзд ВУЛТ, м. Київ. – 2013. – С. 47–48.
 13. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Порівняльне дослідження механізмів взаємодії нестероїдних протизапальних засобів з β-циклодекстрином напівемпіричними методами квантової хімії // XII з’їзд ВУЛТ: матеріали конференції, м. Київ, 5–7 вересня 2013 р. – С. 377.
 14. Римар М.В., Ветютнева Н.О. Дослідження енергетичних характеристик комплексів ібупрофен-β-циклодекстрин напімемпірічними методами квантово-хімічних розрахунків // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (73 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвячена Дню науки, м. Запоріжжя, 16–17 травня 2013 р.). – № 2 (12). – С. 232–233.
 15. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Дослідження енергетичних характеристик комплексів німесулід – ПЕГ напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю (27–28 вересня 2013 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 179–180.
 16. Радченко А.П. Аналіз вимог до виготовлення та стандартизації гомеопатичних матричних настойок // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (73 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвячена Дню науки, м. Запоріжжя, 16–17 травня 2013 р.). – № 2 (12). – С. 232.
 17. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Елементи забезпечення якості біологічних лікарських засобів кортексин і ретиналамин // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (73 Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвячена Дню науки, м. Запоріжжя, 16–17 травня 2013 р.). – № 2 (12). – С. 198.
 18. Шукаєва О.П., Ветютнева Н.О. Стан та перспективи розвитку сектору біологічних лікарських засобів на сучасному фармацевтичному ринку // ХІІ з’їзд ВУЛТ, м. Київ, 5–7 вересня 2013 р. – С. 383.
 19. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Актуальні питання забезпечення якості біологічних лікарських засобів // VІ Національний конгрес «Людина та ліки – Україна», м. Київ, 2013. – С. 71.
 20. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Особливості системи забезпечення якості біологічних лікарських засобів // VІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації». – м. Харків, 17 травня 2013 р. – С. 24.
 21. Шукаєва О.П. Маркетингове дослідження біологічних препаратів на фармацевтичному ринку України // Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. БДМУ. – «Хист». – 2012. – Вип. 14. – С. 285.
 22. Шукаєва О.П. Дослідження позиціювання кортексину на фармацевтичному ринку України // Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, присв. 155-річчю В.В. Підвисоцького «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини, Одеський мед. університет, 19–20 квітня 2012 р. – С. 101–102.
 23. Шукаєва О.П. Інноваційні біофармацевтичні технології на фармацевтичному ринку // ХІV Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, Донецьк, 04–06 жовтня 2012 р. – С. 50.
 24. Радченко А.П., Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І. Кількісне визначення біологічно активних речовин гомеопатичних матричних настойок Juglans Regia та Ruta graveolens спектрофотометричним методом // Матеріали ХІІ з’їзду ВУЛТ, м. Київ, 5–7 вересня 2013 р. – С. 281.
 25. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І., Гриценко О.М., Пилипчук Л.Б. Дослідження структуроутворення апіфітокомпозиції з гомеопатичною матричною настойкою та розведенням Juglans regia // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювання: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (11–12 квітня 2013 р.). – Харків: В-во «Есен», 2013. – С. 41–43.
 26. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б. Вивчення макро- та мікро елементарного складу сировини та гомеопатичних матричних настойок // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю (27–28 вересня 2013 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 177–179.
 27. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Федорова Л.О. Філософські та прикладні аспекти якості лікарських засобів // VІ Національний конгрес «Людина та ліки – Україна», м. Київ, 21–22 березня 2013 р. – К., 2013. – С. 64.
 28. Убогов С.Г. Розробка та обґрунтування інтегрованої навчально-просвітницької програми «Основи фармації» для населення // Матеріали Х Науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів «Слобожанські читання. Медичне і фармацевтичне право України: інновації, якість, безпека і перспективи розвитку». – м. Харків, 15–16 листопада 2013 р. / Науково-практичний медичний журнал «Український вісник психоневрології». – 2013. – Т. 21, Вип. 2 (75). – С. 171–172.
 29. Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Убогов С.Г., Тодорова В.І., Буднікова Т.М., Федорова Л.О., Радченко А.П., Пилипенко Г.Г. Впровадження моделі комбінованого навчання на етапі післядипломної підготовки провізорів // Матеріали навчально-наукової конференції «Сучасна післядипломна освіта: досягнення, проблеми, перспективи», присвячена 90-річчю заснування ХМАПО. – м. Харків, 7–8 листопада 2013 р. – С. 54–55.
 30. Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Убогов С.Г., Радченко А.П., Федорова Л.О., Марусенко Н.А. Самостійна науково-практична робота – важлива складова ефективної підготовки провізорів-інтернів // XV Конгрес СФУЛТ, матеріали конференції, м. Чернівці, 16–18 жовтня 2014 р. – С. 57–58.
 31. Убогов С.Г. Дослідження сучасного стану нормативно-правового регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі». – м. Одеса, 23–24 травня 2014 р. – С. 21–26.
 32. Убогов С.Г. Логістичні підходи до побудови системи забезпечення якості лікарських засобів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика на сучасному історичному етапі». – м. Київ, 9–10 травня 2014 р. – С. 106–109.
 33. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б. Споживач-орієнтований підхід до забезпечення якості лікарських засобів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика: виклики і сьогодення». – м. Львів, 25–26 липня 2014 р. – С. 93–96.
 34. Убогов С.Г. Етичні аспекти професійної діяльності провізорів – уповноважених осіб аптечних закладів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний вимір медичної науки та практики». – м. Дніпропетровськ, 13–14 червня 2014 р. – С. 106–109.
 35. Римар М. В., Ветютнева Н. А., Буднікова Т.М. Дослідження енергетичних характеристик комплексів німесулід-ПВП напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя», м. Київ, 3–4 жовтня 2014 р. – С. 121–123.
 36. Радченко А.П., Ветютнева Н.О., Тодорова В.І. Вивчення фенольних сполук гомеопатичних матричних настойок Juglans regia за допомогою методу тонкошарової хроматографії // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя», м. Київ, 3–4 жовтня 2014 р. – С. 117–120.
 37. Римар М.В., Макіян Ш.А. Скануюча електронна мікроскопія у дослідженні твердої дисперсної системи мелоксикаму // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої Дню науки «Інновації молодих вчених – медиків і їх впровадження в практичну охорону здоров’я», м. Київ, 30 квітня 2015 р. – С. 52–53
 38. Римар М.В., Ветютнева Н.О., Буднікова Т.М. Дослідження енергетичних характеристик комплексів німесулід-ПВП напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя», м. Київ, 3–4 жовтня 2014 р. – С.121-123.
 39. Убогов С.Г. Аналіз складу та особливостей використання аптечок індивідуальних волонтерами в зоні проведення АТО // Матеріали наукового конгресу з міжнародною участю «Проблемні питання медицини невідкладних станів: теоретичні та практичні їх аспекти» 23–24 квітня 2015 року у м. Києві. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2015. – С. 178–180.
 40. Ветютнева Н.О., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Радченко А.П., Убогов С.Г., Федорова Л.О., Буднікова Т.М., Марусенко Н.А. Формування професійних компетенцій провізора-інтерна на етапі запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3» // XIV з’їзд  Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ), м. Одеса, 09–12 вересня 2015 р. – 2015. – С. 427–428.
 41. Ветютнева Н.О., Римар М.В., Макіян Ш.А. Дослідження твердої дисперсної системи ібупрофену за допомогою абсорбційної спектрофотометрії в ІЧ-області // Матеріали VI Конгресу Південно-Східно Європейського Медичного Форуму (ПСЄМФ) та XIV З’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ). – Одеса: Видавництво Бартенєва, 2015. – С. 437.
 42. Римар М.В. Дослідження твердої дисперсної системи ібупрофен-Колідон 25 за допомогою абсорбційної спектрофотометрії в ІЧ-області // «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19–20 червня 2015 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2015. – С. 16–17.
 43. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Федорова Л.О. Боротьба з поширенням неякісних та фальсифікованих лікарських засобів у Чернігівській обл. в 2010−2015 рр. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» 9–10 жовтня 2015 року. – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2015. – С. 92–93.
 44. Убогов С.Г. Законодавчі аспекти сприяння впровадженню та дотриманню етичних кодексів працівників охорони здоров’я України // Матеріали VII Міжнародного симпозіуму з біоетики «Виклики інформаційного суспільства: від біоетики до нооетики», присвячений пам’яті д.філос.н., професора Валентина Леонідовича Кулініченка, м. Київ,  жовтень 2015 р. – С. 51–52.
 45. Ветютнева Н.О., Римар М.В., Ющенко Т.І. Модифікація властивостей активних фармацевтичних інгредієнтів за допомогою одержання твердих дисперсних систем // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, 10–11 листопада 2016 р. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 92–93.
 46. Ющенко Т.І., Слюсар О.А., Ветютнева Н.О., Римар М.В., Дейлик І.В. Деякі аспекти управління якістю на виробництві парентеральних лікарських засобів // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VІ науково-практичної конференції з міжнародною участю,  10–11 листопада 2016 р. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 171–172.
 47. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Пилипенко Г.Г., Федорова Л.О. IDEF0-модель проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах // Тези доповідей Міжнародного конгресу «Людина та ліки – Україна» (м. Київ, 31 березня – 1 квітня 2016 р.). – К.: ТОВ «Нью Віво», 2016. – С. 31.
 48. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Тодорова В.І. Роль аптечних закладів у формуванні здорового способу життя в умовах впровадження GPP // Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя. Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 березня 2016 р.). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2016. – С. 92−96.
 49. Римар М.В., Ветютнева Н.О., Рядська О.О. Дослідження твердої дисперсної системи мелоксикаму з поліетиленгліколем 4000 за допомогою електронної мікроскопії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої Дню науки «Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку», м. Київ. – 2016. – С. 135–136.
 50. Ветютнева Н.О., Рядська О.О. Дослідження процесів у структурному підрозділі з реєстрації лікарських засобів на фармацевтичному підприємстві // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої Дню науки «Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку», м. Київ. – 2016. – С. 23–25.
 51. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І. Методологічні підходи до стандартизації гомеопатичних матричних настойок // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (м. Харків, 13–16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т.2 – Харків: НФАУ, 2016. – С. 172.
 52. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Федорова Л.О. Обґрунтування інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації та медичного застосування // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (м. Харків, 13–16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 195.
 53. Ветютнева Н.О., Рядська О.О., Римар М.В. Стандарт підприємства з управління документацією, як важливий структурний елемент системи якості на фармацевтичному підприємстві // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали УІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (м. Харків, 13–16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т.1. – Харків: НФАУ, 2016. – С. 331.
 54. Убогов С.Г. Аналіз нормативно-етичного регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів в Україні // Управління якістю в фармації: збірник наукових робіт Х Науково-практичної конференції (м. Харків, 20 травня 2016 р.) / ред. кол.: В.О. Лебединець, Ю.В. Підпружников, Ю.І. Губін та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 165–169.
 55. Ветютнева Н.О., Римар М.В., Рядська О.О. Комп’ютерне моделювання в прогнозуванні модифікації розчинності субстанцій для фармацевтичного застосування // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали УІІІ Нац. з'їзду фармацевтів України (м. Харків, 13–16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т.1. – Харків: НФАУ, 2016. – С. 330.
 56. Vetiutneva N.O., Todorova V.I., Rymar M.V., Fedorova L.O., Radchenko A.P., Ubohov S.H., Pylypenko G.G., Kvitnytska O.Y. Acquirement pharmacist interns professional competence in the specialty «General Pharmacy» during internship // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика / Training Specialists Of Pharmacy In Concept «Life Long Learning»: Science, Education, Practice: матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнар. участю (16–17 трав. 2017 р., м. Харків) / ред. кол.: В.М. Толочко та ін. – Харків: НФаУ, 2017. – С. 4–5.
 57. Vetiutneva N.O., Ubohov S.H., Fedorova L.O., Todorova V.I., Rymar M.V., Radchenko A.P., Pylypenko G.G., Kvitnytska O.Y. Training of Responsible persons of pharmaceutical establishments in the context of Good practices // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика / Training Specialists Of Pharmacy In Concept «Life Long Learning»: Science, Education, Practice: матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнар. участю (16–17 трав. 2017 р., м. Харків) / ред. кол.: В.М. Толочко та ін. – Харків: НФаУ, 2017. – С. 6–7.
 58. Краснов В.В., Убогов С.Г., Юрковська Л.Г. Принцип гуманізму як одна з основоположних правових засад державного контролю якості лікарських засобів // Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження із суспільних наук у 2018 році» (м. Краматорськ, 16 лютого 2018 року). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 163–165.

Тези в закордонних виданнях 

 1. Ветютнева Н.А., Шукаєва О.П., Никитина И.В. Актуальные вопросы обеспечения качества биологических лекарственных средств // ІІ Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицины», Баку, Азербайджан, 20–21 апреля 2013 г. – С. 121–122. 
 2. Rymar M.V. Vetiutneva N.A., Сomparative study of the mechanisms of interaction of nimesulide, meloxicam and ibuprofen with β-cyclodextrin semi-empirical method of quantum chemistry // Actual Questions of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 22–23, 2014). – Kh.: Publishing Office, 2014. – 76 P.

Статті в українських виданнях: 

 1. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Буднікова Т.М., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О. Формування якості лікарських засобів: філософські та прикладні аспекти. Повідомлення І // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 3. – С. 542–553.
 2. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Буднікова Т.М., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О. Формування якості лікарських засобів: філософські та прикладні аспекти. Повідомлення ІІ // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 392–401.
 3. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Убогов С.Г., Голембіовська О.І. Вивчення біологічно активних речовин матричної настойки Ruta graveolens // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 210–216.
 4. Ветютнева Н.О., Пудляк С.С. Процесний підхід у забезпеченні якості лікарських засобів в лікарняних аптеках // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 3. – С. 387–392.
 5. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Дослідження механізмів взаємодії німесуліду з β-циклодекстрину напівемпіричними методами квантово- хімічних розрахунків // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 3. – С. 216–223.
 6. Ветютнева Н.О., Пудляк С.С. Оптимізація діяльності уповноважених осіб лікарняних аптек // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 3. – С. 537–542.
 7. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Дослідження тенденцій у позиціюванні біологічних препаратів на вітчизняному фармацевтичному ринку // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 401–406.
 8. Радченко А.П. Ідентифікація біологічно-актичних речовин в гомеопатичних матричних настойках Ruta graveolens // Запорізький медицинський журнал. – 2012 (73). – № 4. – С. 119–120.
 9. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Голембіовська О.І., Паламарчук О.П. Дослідження фенольних сполук матричної настойки рути запашної (Ruta graveolens L.) методом рідинної хроматографії // Фармацевтичний журнал. – № 1. – 2013. – С. 56–60.
 10. Ветютнева Н.А., Загорий В.А., Пономаренко Н.С. Рецензия. Аналитическая химия в создании, стандартизации и контроле качества лекарственных средств. Монография в 3-х томах на русском языке / Под ред чл.-кор. НАН Украины В.П. Георгиевского // Фармацевтический журнал. – № 1. – 2013 р. – С. 102–104.
 11. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Основні вимоги до нормативно-правового регулювання контролю якості біологічних лікарських засобів // Фармацевтичний журнал. – № 3. – 2013. – С. 3-8.
 12. Убогов С.Г. Щодо проблеми нормативно-правового регулювання питань якості лікарських засобів в умовах євроінтеграції України // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – К., 2013. – Вип. 22, кн. 2. – С. 557–565.
 13. Ветютнева Н.О., Федорова Л.О., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Закидальська Т.В., Слєсаренко Т.М. Впровадження письмових методик та протоколів в роботу аптечних закладів, як складова системи забезпечення якості лікарських засобів // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – К., 2013. – Вип. 22, кн. 2. – С. 362–369.
 14. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Федорова Л.О., Радченко А.П. Місце та роль модулю «якість лікарських засобів» у навчальних дисциплінах підготовки провізорів // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю (18-19 квітня 2013 р.), Тернопіль (ТДМУ): Укрмедкнига, 2013. – С. 227–230.
 15. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Буднікова Т.М. Дослідження жирнокислотного складу ліпофільних фракцій трави рути запашної та листя горіха грецького // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2013. – Вип. 22, кн. 4. – С. 236–241.
 16. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Маркетингові дослідження біологічних препаратів Кортексин і Ретиналамин на сучасному фармацевтичному ринку // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2013. – Вип. 22, кн. 4. – С. 250–257.
 17. Ветютнева Н.О., Римар М.В. Дослідження механізмів взаємодії ібупрофену з полівінілпірролідоном та поліетиленгліколем методами квантової-хімічних розрахунків // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2013. – Вип. 22, кн. 4. – С. 241–250.
 18. Ветютнева Н.О., Шукаєва О.П. Дослідження особливостей забезпечення якості біологічних лікарських засобів на прикладі препаратів Кортексин і Ретиналамин // Запорізький медичний журнал. – 2013 (78). – С. 13–16.
 19. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Буднікова Т.М., Пилипчук Л.Б., Федорова Л.О., Тодорова В.І., Радченко А.П. Нормативно-правове регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів в Україні: ретроспективний аналіз // Фармацевтичний журнал. – № 4. – 2013. – С. 9–18.
 20. Ветютнева Н.О., Римар М. В. Дослідження комплексів ібупрофен-β-циклодекстрин напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 2 (12). – С. 83–86.
 21. Ветютнева Н.А., Убогов С.Г., Загорий Г.В. Дослідження етичних аспектів діяльності провізорів – уповноважених осіб аптечних закладів // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2014. – Вип. 23, кн. 2. – С. 522–533.
 22. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Буднікова Т.М., Пилипчук Л.Б., Тодорова В.І., Федорова Л.О., Радченко А.П., Марусенко Н.А. Нормативно-правові та методичні засади організації фармацевтичної просвіти населення в умовах впровадження належної аптечної практики // Фармацевтичний журнал. – № 2. – 2014 . – С. 20–26.
 23. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Федорова Л.О., Тодорова В.І., Буднікова Т.М., Радченко А.П., Марусенко Н.А. Сучасний стан та тенденції розвитку нормативно-правового регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів // Фармацевтичний журнал. – № 3. – 2014. – С. 66–73.
 24. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Пилипчук Л.Б. Обґрунтування структурної моделі забезпечення якості лікарських засобів на основі споживач-орієнтованого підходу // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 3. – С. 75–81.
 25. Ветютнева Н.О., Римар М.В., Марусенко Н.А. Дослідження розчинності твердих дисперсних систем з мелоксикамом та β-циклодекстрином та механізму їх взаємодії за допомогою абсорбційної спектрофотометрії в УФ та ІЧ областях // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2014. – Вип. 23, кн. 4. – С. 430–436.
 26. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Загорій Г.В., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Марусенко Н.А., Голембіовська О.І. Дослідження біологічно активних сполук гомеопатичних матричних настойок Juglans Regia методом рідинної хроматографії // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – К., 2014. – Вип. 23, кн. 4. – С. 223–231.
 27. Ветютнева Н.О., Загорій Г.В., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О., Убогов С.Г. Досвід роботи з базами стажування провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація» // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 2 – С.538–543.
 28. Ветютнева Н.О., Римар М.В., Мінарченко В.М., Загорій Г.В., Пилипчук Л.Б., Марусенко Н.А., Макіян Ш.А. Дослідження твердих дисперсних систем ібупрофену з високомолекулярними сполуками методом електронної мікроскопії // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 5 – С. 61–66.
 29. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Загорій Г.В., Пилипенко Г.Г., Федорова Л.О. Функціональна модель проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах. Частина І // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн.5 – С. 276–288.
 30. Убогов С.Г. Дослідження сучасного стану системи стандартизації лікарських засобів в Україні // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн.4 – С. 431–437.
 31. Ветютнева Н.О., Радченко А.П., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Нужина Н.В. Діагностичні ознаки гомеопатичної сировини Jglans regia // Фітотерапія / Науково-практичний часопис. – № 2. – 2015. – С. 47–49.
 32. Ветютнева Н.О., Макіян Ш.А., Римар М.В. Розробка методики кількісного визначення ібупрофену в твердих дисперсних системах методом УФ-спектрофотометрії // «Молодий вчений» – 2015. – № 7 (22). – С. 94–98.
 33. Ветютнева Н.О., Римар М.В., Мінарченко В.М., Марусенко Н.А., Макіян Ш.А. Дослідження твердих дисперсних систем мелоксикаму з високомолекулярними сполуками методами електронної мікроскопії та абсорбційної спектрофотометрії в ІЧ-області // Фармакологія та лікарська токсикологія. – № 3 (44). – 2015. – С. 98–103.
 34. Убогов С.Г. Застосування апітерапевтичних засобів східними слов’янами: історія та духовні аспекти // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 3. – С. 62–65.
 35. Ветютнева Н.О., Убогов С.Г., Федорова Л.О. Регіональна система запобігання ввезенню та поширенню неякісних і фальсифікованих лікарських засобів: сучасний стан та напрямки вдосконалення // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т. 23, вип. 3 (84). – С. 25–29.
 36. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Федорова Л.О. Інтегративний підхід до побудови моделі забезпечення якості лікарських засобів під час реалізації та медичного застосування // Фармаком. – 2016. – № 3. – С. 46–50.
 37. Убогов С.Г., Ветютнева Н.О., Пилипенко Г.Г., Федорова Л.О. Функціональна модель проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах. Частина ІІ // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2016. – Вип. 26, кн. – С. 271–281.
 38. Ветютнева Н. О., Федорова Л. О., Тодорова В. І., Римар М. В., Радченко А. П., Убогов С. Г., Квітницька О. Ю., Пилипенко Г. Г. Наукова співпраця профільних кафедр та фахових громадських організацій на етапі післядипломної підготовки провізорів // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2017. – Вип. 27. – С. 22–30.
 39. Ветютнева Н. О., Слюсар О. А., Ющенко Т. І., Римар М. В. Вивчення тенденції розвитку багатокомпонентних інфузійних лікарських засобів // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2018. – (буде опубліковано у випуску 29).
 40. Ветютнева Н.О., Убогов С. Г., Федорова Л.О. Методологічне обґрунтування професійних функцій Уповноважених осіб аптечних і лікувально-профілактичних закладів // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2018. – Т. 11. – № 1 (26). – С. 83–90. 

Статті в закордонних виданнях: 

 1. Ветютнева Н.А., Шукаева О.П. Маркетинговое исследование инсулинов, как составляющей группы биологических лекарственных средств // Международный научно-практический журнал «Рецепт», г. Минск. – 2013 (№ 3). – С. 58–63.
 2. Ветютнева Н.А., Шукаева О.П. Анализ результатов анкетирования украинских специалистов об актуальности применения биологических лекарственных средств // Научный и информационно-аналитический журнал «Фармация Казахстана», г. Алматы. – 2013. – С. 42–45.
 3. Ветютнева Н.А., Убогов С.Г., Пилипчук Л.Б., Марусенко Н.А. Методические подходы к построению системы обеспечения качества лекарственных средств в Украине // Международный научно-практический журнал «Рецепт», г. Минск. – 2014. – № 1 (93) – С. 52–59.
 4. Ветютнева Н.А., Рымар М.В., Марусенко Н.А. Сравнительное исследование механизмов взаимодействия нимесулида, мелоксикама и ибупрофена с β-циклодекстрином, поливинилпирролидоном и полиэтиленгликолем полуэмпирических методами квантовой химии // Научный информационо-аналитический журнал «Фармация Казахстана». – 2014. – № 7. – С. 44–47.
 5. Ветютнева Н.А., Радченко А.П., Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., Нужина Н.В., Паламарчук Е.П. Диагностические признаки гомеопатического сырья травы Ruta graveolens L // Международный научно-практический журнал «Рецепт», г. Минск. – 2014. – № 5 (97). – С. 116–124.
 6. Vetiutneva N.A., Rymar M.V., Kazimirov V.P., MinarchenkoV.N., Makiyan S.A. Investigation of physical and physicochemical properties of nimesulide solid dispersion with polyethylene glycol 6000, Kollidon 25, β-cyclodextrin and mechanisms of their interaction // International Journal of Advances in Pharmacy, Biology and Chemistry – 2015. – Vol. 4(4). – P. 1–8.
 7. Убогов С.Г. Этико-нормативные аспекты обеспечения качества и безопасности лекарственных средств в Украине // Strategia supravieţuirii din bioeticii, filosofiei și medicinei: Culegere de articole știinţifice cu participare internaţională. Vol. 22 / Red. responsabil dr. hab. în filosofiei, prof. univ. Teodor N. Țîrdea. – Chișinău: СЕР «Medicina», 2016. – Р. 118–127.