Search

Науково-педагогічні працівники кафедри систематично публікують наукові праці у зарубіжних фахових виданнях та здійснюють постійний пошук можливостей налагодження наукової співпраці з міжнародними організаціями, зарубіжними закладами вищої освіти та науковими установами. Науково-педагогічний склад кафедри, поєднуючи професійну, наукову та громадську діяльність, постійно зустрічається з вченими та фахівцями практичної фармації інших країн (США, Канада, Південна Корея, Польща, країни СНД та ін.), бере участь в обговоренні актуальних питань  щодо гармонізації вимог до забезпечення якості лікарських засобів на етапах їх життєвого циклу.