Кафедра фармацевтичної хімії заснована в Українському інституті удосконалення провізорів у 1938 р. з метою підвищення кваліфікації провізорів у галузі контролю якості лікарських засобів, яке до цього з 1933р. здійснювалося в Київському інституті підготовки та перепідготовки фармацевтичних кадрів.

З 1933 до 1937 року здійснено перехід Інституту удосконалення провізорів до складу Київського інституту удосконалення лікарів і з 1938 року розпочалася повномасштабна робота з післядипломної підготовки провізорів. У воєнні роки, з 1941 по вересень 1944 року кафедра не функціонувала і відновила свою діяльність восени 1944 р. З 1953 по 1956 роки до кафедри фармацевтичної хімії була приєднана кафедра фармакогнозії, яка з 1956 р. до 1989 р. стала окремою кафедрою фармакогнозії і фармакології.  З 1989 по 1992 роки до складу кафедри входив курс клінічної фармакології. У 1992 р. кафедра фармацевтичної хімії реорганізована в кафедру фармацевтичної хімії і фармакогнозії. У 2008 р. кафедру перейменовано на кафедру контролю якості і стандартизації лікарських засобів.

Кафедра базується в адміністративному корпусі академії, має власні та закріплені за нею аудиторії, приміщення для лабораторних занять, наукової роботи, устаткована апаратурою для навчального процесу та наукових досліджень, в тому числі комп’ютерною і мультимедійною технікою. 

Перший завідувач кафедри – член-кореспондент НАН УРСР, доктор хімічних наук, професор Фіалков Я.А. (1938–1954). В послідуючі роки кафедру очолювали кандидати фармацевтичних наук, доценти Шостаков Д.А. (1953–1954), Шах Ц.Л. (1955–1963), Каган Ф.Є. (1963–1965), заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Максютіна Н.П. (1966–1992), доктор фармацевтичних наук, професор Гриценко О.М. (1992−2004), заслужений працівник фармації України, доктор фармацевтичних наук, професор Ветютнева Н.О. (2004−2018). З вересня 2018 року дотепер кафедру очолює кандидат фармацевтичних наук, доцент Убогов С.Г.

 

Професор Фіалков Я.А. 

(перший завідувач кафедри 1938–1954)

 

Професор Максютіна Н.П. 

 (завідувач кафедри 1966–1992) 


Професор Гриценко О.М.

(завідувач кафедри 1992-2004)


Професор Ветютнева Н.О.

(завідувач кафедри 2004–2018)

Тривалий час на кафедрі працювали член-кореспондент НАН України, професор Фіалков Я.А., заслужений діяч науки і техніки України, професор Максютіна Н.П., заслужений працівник фармації України, професор Ветютнева Н.О., професори Гриценко О.М., Городинська В.Я., Войтенко Г.М., Борщевська М.І., доценти Каган Ф.Є., Мітченко Ф.А., Кириченко Л.О., Іванісенко В.Г., Перевозченко І.І., Кобзар А.Я., Добровольський Ю.М., Степаненко В.В., Янішевська Н.О., Баланда П.П., Мощич О.П., Когет Т.О., асистент Римар М.В. Нині на кафедрі працюють: завідувач кафедри – доцент Убогов С.Г., професори Буднікова Т.М., Гриценко О.М., доценти Тодорова В.І., Пилипчук Л.Б., старші викладачі – Федорова Л.О., Радченко А.П., викладач Пилипенко Г.Г., старші лаборанти – Квітницька О.Ю., Оріховська Л.Ю., лаборанти – Ковальчук Л.Г., Павленко Т.Г.