Search


Дабіжа Олексій Юрійович – к.мед.н., асистент. Працює на кафедрі з 2010 року.

 1. Дабіжа Олексій Юрійович
 2. Aleksey.dabizha@gmail.com
 3. Освіта: Одеський медичний університет, освіта вища.
 4. Кваліфікація: категорія вища, кандидат медичних наук, член асоціації пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів України, член Європейської асоціації естетичних та пластичних хірургів (ISAPS).
 5. 2001-2004 роки – молодший науковий співробітник відділу мікросудинної та пластичної хірургії Інституту хірургії та трансплатології, 3 2004-2015 роки науковий співробітник відділу мікрохірургії та трансплантації кисті Національного Інституту хірургії та трансплатології, з 2015 по теперешній час  старший науковий співробітник відділлу мікросудинної, пластичної та відновнувальної хірургії Національного Інституту хірургії та трансплатології НАМН України ім.О.О.Шалімова. З 2010 і по теперішній час асистент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.
 6. Автор 92 наукових праць, з яких 1 монографія.  43 патента України, 1 методична рекомендація. В 2011 році захистив кандидатську дисертацію.
 7. Асистент кафедри комбустіології та пластичної хірургії, автор навчальних планів та программ циклів тематичного удосконалення з різних аспектів пластичноїхірургії.

Завідувач кафедри:

доктор медичних наук, професор Козинець Георгій Павлович. 

Лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки України, президент Асоціації комбустіологів України, голова громадського об’єднання із лікування ран України, експерт МОЗ України з питань хіругії, член Асоціації комбустіологів та лікування ран Європи, член Центральної атестаційної комісії МОЗ України.


 1. Георгій Павлович Козинець
 2. Juri444@ukr.net
 3. Освіта: Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця, диплом із відзнакою.
 4. Кваліфікація: категорія вища, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, президент асоціації комбустіологів України, голова громадського об'єднання України з лікування ран, член президії асоціації пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів України, член Центральної атестаційної комісії МОЗ України, експерт МОЗ України за напрямком хірургія, член Європейської асоціації комбустіологів України, член Європейської асоціації лікування ран.
 5. 1973 – 1986 роки – молодший, старший науковий співробітник відділення опіків Київського НДІ гематології та переливання крові, 1986 – 1995 роки – доцент кафедри травматології та ВПХ Київського державного інституту удосконалення лікарів, 1995 – 2007 роки – професор кафедри хірургії та опікових хвороб КМАПО імені П. Л. Шупика, з 2007 року по теперішній час – завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.
 6. Автор 418 наукових праць, з яких 8 монографій , 6 підручників , 3 навчальних посібників, 2 керіцвництва ,   15 патентів України, 22 методичних рекомендацій. Під його керівництвом захищено та затверджено МОН України 4 докторські та 5 кандидатських дисертацій.
 7. Завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iмені П. Л. Шупика, автор навчальних планів та програм циклів спеціалізації, передатестаційного, стажування з комбустіології та тематичного удосконалення з різних аспектів комбустіології, лікування ран та пластичної хірургії.
 8. Голова спеціалізованої Вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика за спеціальністю «Хірургія», член спеціалізованої Вченої ради за спеціальностями «Акушерства та гінекології», «Анестезіології та інтенсивної терапії», член редакційних рад журналів «Хірургія України», «Клінічна хірургія», «Пластична та реконструктивна хірургія», «Дитяча хірургія».Жернов Олександр Андрійович – д.мед.н., ст. н. с., доцент  кафедри. Працює на кафедрі з 2014 року. В рамках НДР кафедри відповідальний виконавець теми «Інноваційні технології лікування опіків та їх наслідків».

 1. Олександр Андрійович Жернов
 2. plastsurg@ukr.net
 3. Освіта: Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця.
 4. Кваліфікація: категорія вища, доктор медичних наук, старший науковий співробітник
 5. 1983 – 1989 – лікар-хірург КМКЛ № 23. 1989 – 1991 – клінічний ординатор зі спеціальності «хірургія» Київського НДІ гематології та переливання крові. 1991 – 1995 – лікар дитячого опікового відділення КМКЛ № 23. 1995 – 2001 – ассистент кафедри травматологіїї та ортопедії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 2001 – 2004 – старший науковий співробітник, 2004 – 2015 – завідувач відділення опікової травми ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України». З 2015 року по теперішній час – доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.
 6. Автор 168 публікацій, із них 130 наукового характеру з яких 70 у фахових виданнях, 1 монографія, 2 навчальних посібники, 16 патентів, 14 інформаційно-методичного характеру. Після захисту докторської дисертації опубліковано 60 праць, в тому числі 50 наукових та 2 навчально-методичних з них 29 – у фахових виданнях України, 1 монографія, 7 патентів.
 7. Доцент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, автор навчальних планів та програм циклів спеціалізації, передатестаційного, стажування з комбустіології та тематичного удосконалення з різних аспектів комбустіології, лікування ран та пластичної хірургії.

Шендрик Владислав Григорович – к.мед.н., асистент. Працює на кафедрі з 2016 року. В рамках НДР кафедри відповідальний виконавець теми «Інноваційні технології лікування опіків та їх наслідків».

 1. Владислав Григорович Шендрик
 2. Shendrikne@ukr.net
 3. Освіта: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
 4. Кваліфікація: категорія перша, кандидат медичних наук, асистент, член асоціації комбустіологів України.
 5. 2011 – 2013 рр. – клінічний ординатор зі спеціальності «Хірургія» НМАПО імені П. Л. Шупика. 2013 – 2016 рр. – аспірант кафедри загальної та невідкладної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика. З 2016 року по теперішній час – асистент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.
 6.  Автор та співавтор 14 публікацій, з них 9 – у фахових періодичних виданнях України, у наукових збірниках з’їздів і конференцій та 1 міжнародна, в тому числі 1 одноосібна, 5 тез. Автор 4 патентів України на корисну модель. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Лікування ускладнених форм бешихи з застосуванням хірургічних методів та оксиду азоту».
 7. З 2016 року асистент кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.

СИМУЛИК Євген Володимипрович – к.мед.н., асистент. Працює на кафедрі з 2017 року.