Search

СИМУЛИК Євген Володимипрович – к.мед.н., асистент. Працює на кафедрі з 2017 року.